Etikettarkiv: Stockholms centrum för ätstörningar

Välkommen till öppet hus på Stockholms centrum för ätstörningar

Banner3

Den 3 oktober bjuder vi in till en förmiddag med föreläsningar och workshops som går under temat vuxna och unga vuxna med ätstörningar. Vi riktar oss till dig som arbetar inom ätstörningsvården, kommunen eller annan psykiatrisk verksamhet. Även forskare och studerande inom området är välkomna.

Vi kommer även ha två efterföljande workshops att välja mellan som fördjupar sig i hetsätningsstörning och övervikt eller vård av långtidssjuka patienter. Till workshopen om hetsätningsstörning och övervikt har vi bjudit in professor Ata Ghaderi som forskar och har skrivit flera böcker om ämnet.

Anmälan
Anmälan sker till kristofer.ekstrom@sll.se senast fredagen den 21 september. Det är kostnadsfritt att delta och vi tar emot max 60 personer. Meddela gärna även vilken workshop som du är intresserad av att vara med på!

Plats
Föreläsningssalen Plan 1, Stockholm centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27.
Du tar dig enklast till oss med tunnelbana, hållplats Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan.

Program:
09:00-09:45
Inledning och presentation av Stockholms centrum för ätstörningar

09:45-10:00
Fika (kaffe & smörgås)

10:00-11:00
Öppenvårdsbehandling för vuxna

11:00-11:15
Bensträckare

11:15-12:00
Heldygnsvård för vuxna

12:00-13:15
Lunch (SCÄ bjuder tyvärr inte på lunch)

Workshops 13:15-15:00 (välj ett tema):

Workshop 1: Hetsätningsstörning och övervikt
Workshop 2: Eira mottagningen – Vård av långtidssjuka patienter

Välkommen!

Taggad ,

Filmade föreläsningar från halvdag om ätstörningar

Verksamhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin föreläser om evidens och praktiska råd vid ätstörningar.

Den 2 oktober arrangerade vi en halvdag om ny kunskap och ökad medvetenhet om ätstörningar tillsammans med Karolinska Institutet. Över 900 besökare kom till Aula Medica för att ta del av föreläsningar och panelsamtal om ny forskning, behandling, ätstörningar inom elitidrotten samt ätstörningar ur ett syskonperspektiv. UR samtiden var på plats och filmade hela eftermiddagen och nu kan ni som inte hade möjlighet att vara där ta del av alla föreläsningar på deras hemsida. Ni hittar alla här >

Taggad , , , , , , ,

Stort intresse för halvdagsevenemang om ätstörningar

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Igår arrangerade vi ett halvdagsevenemang om ätstörningar tillsammans med Centre for Eating Disorder Innovation vid Karolinska Institutet. Drygt 900 besökare kom till Aula Medica för att lyssna till föreläsningar och panelsamtal om forskning, behandling och nya kunskap om ätstörningar.

Verksamhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin var först ut och föreläste om evidens och behandling för ätstörningar och om hur vi arbetar på kliniken. Hon talade även om vikten av att söka professionell vård och gav praktiska råd om hur man kan bemöta personer som är drabbade. Göran Kenttä från Gymnastik- och idrottshögskolan talade om ätstörningar och psykisk ohälsa inom elitidrotten som är ett vanligt förekommande fenomen men som tyvärr många inte vågar prata öppet om. Marit Sahlström är författare och har skrivit boken Och runt mig faller världen där hon delar med sig av sina erfarenheter som syskon till tre systrar som alla hade allvarliga ätstörningar under uppväxten. Professor Cynthia Bulik presenterade spännande forskning om vilken betydelse genetiken har för utveckling av ätstörningar. Hon berättade även om flera intressanta forskningsprojekt som pågår just nu på CEDI vid Karolinska Institutet. Dagen avslutades med paneldiskussion med alla föreläsare som leddes av moderator Mats Almegård där publiken hade möjlighet att skicka in sina frågor.

Vi är jätteglada att så många var intresserade av att del av ny kunskap och få en ökad medvetenhet om ätstörningar. Vi tycker det är viktigt att forskning och kunskap om ätstörningar når en bred publik därför var det extraroligt att personer inom flera olika yrkesgrupper och åldrar var på plats igår!

Ni som inte hade möjlighet att vara på plats igår kommer ha möjlighet att ta del av samtliga föreläsningar på Utbildningsradions hemsida senare i höst.

Göran Kenttä

Marit Sahlström

Cynthia Bulik

Paneldiskussion

Taggad , , , , , , , ,

Forskningsseminarium på SCÄ FoU

David Clinton och Paniz Samsami

Höstens andra forskningsseminarium gästades idag av Paniz Samasami som är psykolog och arbetar inom öppenpsykiatrin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hon doktorerade 2015 vid London University med sin avhandling The use of storytelling to make sense painful life events. I avhandlingen har hon använt sig av en kvalitativ metod och gjort djupintervjuer med personer med ansiktsskador orsakade av olycka eller sjukdom.

Här kan ni ta del av avhandlingen >

Taggad ,

Dialogseminarium

dialogseminarium

Stephanie Ekström och Julia Ekeroth

I fredags deltog jag på SCÄ:s dialogseminarium som leds av våra duktiga utvecklare, Stephanie Ekström och Julia Ekeroth. Syftet med dialogseminarierna, som sker inom hela SLSO, är att utbyta erfarenheter samt stimulera till kompetens- och verksamhetsutveckling. Dialogseminarierna bygger på en metod som togs fram av KTH för att få alla medarbetare att reflektera och utbyta erfarenheter, tänka tillsammans samt att uppmuntra och bygga på varandras kunskaper och förslag. Tema den här gången är införande av journal via nätet som inom psykiatrin kommer att ske den 3 april på testenheter, genomförande totalt på hela SLSO sker under 2017.

Stephanie och Julia ledde seminariet på ett trevligt och roligt sätt och fick alla bli entusiastiska och börja tänka kring vad journal via nätet kommer att innebära för medarbetare och patienter på SCÄ. Diskussion och reflektion kommer att fortsätta på alla enheter då journaler på nätet är ett paradigmskifte när patienten själv börjar ”äga” sin journal.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, verksamhetschef 

Taggad ,

Planeringsdagar för ledningsgruppen

ledningsdagar1

Den 17-18 januari hade vi i ledningsgruppen på Stockholms centrum för ätstörningar planeringsdag för att starta upp det nya året. Vi har planerat för hur ledningsarbetet ska se ut under året. Det har varit två intensiva men roliga dagar och vi ser fram emot ett nytt spännande arbetsår.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Verksamhetschef och docent

Taggad

Nu kan du anmäla dig till vår grundutbildning om ätstörningar

forelasning2

Om utbildningen
Utbildningen är fördelad på tre heldagar och utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med grundutbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Vem kan gå?
Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vården som möter patienter med ätstörningsproblematik.

Anmälan och kostnad
För dig som inte arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar kostar utbildningen 5000 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kaffe. Anmälan sker direkt till elisabeth.tidlund@sll.se och sista anmälningsdagen är 15 mars. Vi tar emot max 30 kursdeltagare.

När startar grundutbildningen?
Grundutbildningen startar onsdagen den 5 april klockan 09.00 och slutar fredagen den 7 april klockan 15.30. Utbildningen äger rum i Föreläsningssalen, Plan 1 på Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B).

Förkunskaper och mer information
Vi rekommenderar att alla kursdeltagare innan har genomgått webbutbildningarna om Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) och WINST (Webbutbildning för insatser mot ätstörningar). Ni hittar länkar till webbutbildningarna, schema och mer information om grundutbildningen på stockholmatstorningar.se/grundutbildning >

Taggad , ,

Ny uppdatering av appen Stegvis

Stegvispuff

Nu finns det en ny version av appen Stegvis att hämta ner från Apple App Store och Google Play. Den nya versionen innehåller bl. a en helt ny kamerafunktion som gör det möjligt att även fotografera sina måltider. Bilderna sparas direkt på Min logg/tidslinjen som gör det möjligt att gå tillbaka och ta del av bilder på måltider utöver den vanliga veckoöversikten.

Lanseringen av kamerafunktionen är ett resultat av önskemål som kom från våra användare när vi utvärderade Stegvis tidigare i år. Under våren kommer funktionen utvärderas och utvecklas vidare.

Nyheter i Stegvis 1.2

  • Kamerafunktion – Fotografera dina måltider direkt i appen.
  • Engelsk version – Nu finns det möjlighet att ändra språk till engelska under inställningar.
  • Förbättrad vy för graf med start- och slutdatum.
  • Mindre buggfixar och korrigeringar

Har ni frågor om Stegvis och den nya versionen kan ni kontakta oss direkt på stegvis@sll.se

Läs mer om Stegvis här >

Taggad , ,

20% forskningstid på SCÄ tilldelas Anne-Charlotte Wiberg

ac

Anne-Charlotte Wiberg

Varje år låter Stockholms centrum för ätstörningar en medarbetare ägna 20% av sin ordinarie arbetstid till forskning. Ansökan går ut i november varje år och alla medarbetare som har en fast anställning har möjlighet att ansöka för ett forskningsprojekt enligt en ansökningsmall. Inkomna ansökningar bedöms av en jury som består av verksamhetschef, enhetschef för SCÄ FoU och forskningsledare. I år inkom två ansökningar som båda var väldigt lovande men efter överläggning blev det klart att Anne-Charlotte Wiberg kommer tilldelas forskningstid för 2017 med projektet ”Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling”

Grattis Anne-Charlotte! Hur känns det att få forskningstid för 2017?

-Det känns jättekul! Jag har ju påbörjat forskningen om appen Stegvis under året och jag är verkligen jätteglad att få tid till att fortsätta med det!

Berätta om ditt projekt, vad är det du ska göra?

-Jag utvärderar Stegvis som lanserades på SCÄ 2015. Under våren har jag gjort användartester för att utvärdera appens användbarhet. Tio behandlare som arbetar på SCÄ har deltagit i intervjuer och patienter som behandlas inom dagsjukvård har deltagit i en fokusgrupp. Jag har också samlat in kvantitativa data om användbarhet. Resultatet kommer att användas när vi ska utveckla Stegvis. På det här sättet får vi med våra användares uppfattning under systemutvecklingen. En förändring som utvärderingen har resulterat i är på gång innan årets slut, nämligen att införa en kamera i appen. Framöver kommer alltså patienterna att kunna fotografera sina måltider som komplement till att skriva vad de äter.

Nästa år kommer jag att utvärdera implementeringen av Stegvis på SCÄ. Utvärderingen kommer att göras i samarbete med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Utvärderingen syftar till att undersöka om användning av Stegvis ligger i linje med behandlares behov utifrån nuvarande arbetsmetoder och hur och i vilken utsträckning Stegvis används. Med studien hoppas vi få veta mer om vilka hänsyn som behöver tas i samband med det fortsatta implementeringsarbetet på SCÄ och i förlängningen även vid spridning till andra enheter som vill använda Stegvis.

Läs mer om appen Stegvis här >

Taggad , ,

Yvonne von Hausswolff-Juhlin blir ny verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar

Yvonne von Hausswolff-Juhlin Webb

Yvonne von Hausswolff-Juhlin blir ny verksamhetschef i januari nästa år.

Igår blev det klart att överläkare och docent Yvonne von Hausswolff Juhlin tar över som ny verksamhetschef för Stockholms centrum ätstörningar efter Anna-Maria af Sandeberg som går i pension vid årsskiftet. Vi mejlade några frågor till Yvonne som just nu befinner sig i Uppsala för att hålla en föreläsning på METIS-utbildning:

Grattis till nya tjänsten Yvonne! Hur känns det att få uppdraget som klinikens nya verksamhetschef?

-Tack, det känns jättekul! Jag skulle säga att det här är det roligaste jobbet man kan ha om man är verksam inom ätstörningsvården i Sverige!

Fler känner dig redan som överläkare och enhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar. Kan du berätta lite mer om dig själv, vad har du gjort tidigare?

-1999 började jag arbeta på överviktsenheten på Huddinge sjukhus och blev även samma år registrerad som doktorand vid Karolinska Institutet. Jag disputerade sedan 2002 med min avhandling om viktuppgång efter graviditet. Efter att jag disputerat var min första tanke att specialisera mig inom internmedicin men ändrade mig och började istället min ST-utbildning inom psykiatrin. Jag har hela tiden arbetat med forskning parallellt med kliniskt arbete och 2006 blev jag även docent. 2009 var jag färdig specialist i psykiatri och började arbeta som överläkare på vuxenmottagningen på Stockholms centrum för ätstörningar. 2014 var jag med och startade Forsknings- och utvecklingsenheten på kliniken som jag har varit enhetschef för sedan dess.

-Utöver det har jag varit med och tagit fram de Nationella kliniska riktlinjerna för ätstörningar som utkom 2015 samt de kliniska riktlinjerna för att handlägga metabola risker hos patienter med alvarlig psykiatrisk störning inom svensk förening för psykiatri.

-Privat är jag är gift med min man och har en son på fyra år samt två bonusbarn. På min fritid gillar jag att påta i trädgården och träna karate.

Hur började intresset för ätstörningar?

-Jag vet faktiskt inte riktigt! När jag arbetade på överviktsenheten träffade jag min handledare Stephan Rössner som hade flera intressanta projekt på gång och på den vägen är det. Många i min släkt är också drabbade av övervikt så jag tror förståelsen för problemet kommer därifrån men också insikten kring att förändringsarbete är oerhört svårt!

Vilka blir de största utmaningarna som verksamhetschef för kliniken?

-Jag tror den största utmaningen är att få till våra patientflöden både inom och till kliniken så att patienterna upplever att de snabbt får rätt hjälp. Vidare kommer utmaningen vara den föränderliga världen vi lever i, framför allt när det gäller vård och vårdkonsumtion som vi behöver bemöta på ett bra sätt. Vi måste även fundera på hur vi tillsammans kan minska stress och upplevelsen av stress hos våra egna medarbetare.

Vad ser du mest fram emot i din nya yrkesroll?

-Jag ser fram mot att leda kliniken mot en modern ätstörningsvård där vi jobbar med evidensbaserade behandlingar men också bidrar till utvecklingen av framtida behandlingsmetoder. Jag ser också fram emot att fördjupa sammarbetet med våra vårdgrannar så att övergångarna blir så smidiga som möjligt för våra patienter.

Det pågår just nu ett förändringsarbete inom psykiatrin som är en del av den övergripande satsningen Framtidens hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting. Hur ser framtiden ut för ätstörningsvården tror du?

-Vi kommer förhoppningsvis snart börja arbeta med en processkarta för ätstörningsvården liknande som finns för andra diagnosgrupper inom psykiatrin. Jag tror vi kommer få nya patientgrupper i samband med att vi går över till DSM -5 och därmed fundera över hur vi bäst hjälper dessa patienter. Vi står också inför en upphandling av den privata ätstörningsvården som ska vara klar 2018 som blir spännande att följa.

Yvonne tillträder som verksamhetschef den 1 januari 2017.

Taggad ,