Etikettarkiv: Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU-publikation om mandometermetodens effekt för behandling av ätstörningar och övervikt

mandometer

Vilken evidens finns för Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörning och övervikt?

Nyligen publicerade Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en kort genomgång av den tillgängliga forskningen om den s k mandometermetoden, som används av Mando AB i behandling av ätstörningar och övervikt. I korthet bygger mandometermetoden på att patienten kan följa sin egen äthastighet genom en särskild tallriksvåg kopplad till en dator och samtidigt jämföra sig med en referenskurva, för att på så vis lära sig äta mer ”normalt”.

Det rör sig inte om någon mer omfattande systematisk SBU-rapport med slutsatser om evidensgrad osv, men genomgången ger ändå en tydlig bild av det aktuella forskningsunderlaget. När det gäller behandling av ätstörningar med mandometermetoden kunde SBU:s Upplysningstjänst identifiera två små kontrollerade studier, varav endast en var randomiserad. Den ena av de två studierna var utförd av upphovspersonerna bakom mandometermetoden medan den andra var utförd av en fristående forskargrupp; i den första studien fann man att mandometermetoden gav bättre resultat jämfört med att inte ge någon behandling alls, medan man i den andra studien fann att metoden inte gav bättre resultat jämfört med sedvanlig specialiserad ätstörningsbehandling. Sammanlagt innefattade de två studierna 108 patienter och SBU konstaterar att det med ett så litet underlag är svårt att dra några egentliga slutsatser om metoden.

Här kan man läsa publikationen från SBU:s Upplysningstjänst

Mattias Strand, överläkare 

Märkt , , ,