Etikettarkiv: SCÄ FoU

ICED 2017

Varje år anordnar Academy for Eating Disorders (AED) den stora internationella konferensen om ätstörningar, International Conference on Eating Disorders (ICED), som besöks av forskare och kliniker från hela världen. ICED är den största konferensen på området där det senaste inom ätstörningar och forskning presenteras under flera dagar.

Förra veckan var det dags för årets konferens som den här gången hölls i Prag. Temat i år var ”Diverse perspectives, shared goals” som syftar till att vi alla kommer med olika perspektiv men har ett gemensamt mål att främja forskning och förbättra behandlingen inom ätstörningsområdet.

På konferensen deltog flera medarbetare från kliniken och presenterade posters, artiklar och var med i paneldiskussioner. Här kommer bilder från konferensen:

Utanför konferenscentrum i Prag

Maiken Fjelkegård från Familjevårdsavdelningen på SCÄ visar upp sin poster.

Carlos Grilo vid Yale University School of Medicine.

Marta Ferrer Garcia är forskare vid universitetet i Barcelona och pratar om Virtual Reality som hjälpmedel vid hetsätning.

Karolin Lindberg vid sin poster tillsammans med Gaby Resmark.

Anne-Charlotte Wiberg och Kristofer Ekström presenterar utvecklingsprocessen för appen Stegvis och deltog i en paneldiskussion om hur teknik kan förbättra behandling av ätstörningar.

 

Tara Deliberto från Presbyterian hospital i New York presenterar project HEAL.

 

Nils Erik Svedlund fick många frågor om sin forskning om ADHD och ätstörningar vid sin poster.

Ann Haynos, Scott Moseman, Scott Crow, Janet Treasure och Theresa Fassihi

Andreas Birgegård från KÄTS var också på plats med en poster.

Taggad , ,

Eira-mottagningen firar tre år!

Lisa Hörnmark Brask, Andreas Larsson, Maja Molin, Stephanie Ekström och Anna-Karin Mächs från Eira-mottagningen.

Eira-mottagningen är ett fyraårigt projekt på SCÄ FoU som riktar sig till långtidssjuka ätstörningspatienter. Projektet i sig har pågått sedan januari 2014 men de första patienterna togs emot den 1 april 2014 vilket innebär att mottagningen firade tre år i helgen!

Under de tre gångna åren har behandlarna på Eira-mottagningen lärt sig massor. Det är ett helt nytt sätt att tänka kring patienter som varit sjuka under lång tid jämfört med att hjälpa dem som precis insjuknat i ätstörning. Instinktivt vill nog de flesta behandlare bota och hjälpa patienter att bli friska och fria från sin ätstörning men på Eira-mottagningen jobbar man istället med acceptans. Acceptans till situationen och livet som blev med ätstörningen. Både för patienterna och personalen på mottagningen har det ibland varit svårt att hitta balansen. Maja Molin som är projektledare för Eira-mottagningen berättar mer:

-Jag tror vi börjar landa i hur man bäst hittar acceptans. Genom att skräddarsy kontakten med varje patient och ta sig tid att ta del av hens behandlingserfarenheter kommer vi ganska långt, det som i behandling varit bra för andra har inte hjälpt patienten och därför är det extra viktigt att riktigt lyssna till deras vårderfarenheter och behov av hjälp och stöd, vilket är ytterst individuellt. Genom att acceptera svårigheten i att bli helt frisk går det att finna ro och acceptans av att leva ett liv med ätstörning.

Från början planerade Eira-mottagningen att ta emot cirka 20 patienter men behovet visade sig vara större än vad man hade räknat med. Idag har mottagningen 33 inskrivna patienter och 4 ytterligare patienter är på väg in i. Maja berättar om behandlingsmetoden:

-Vi jobbar enligt metoden Case management och fokus ligger på att hjälpa patienterna till ökad livskvalitet. Mycket av arbetet går ut på livsbejakande samtal, hjälp i kontakten med försäkringskassa och arbetsförmedlingen samt stöd att vid behov våga ta emot kortare insatser av heldygnsvård. Många patienter på Eira-mottagningen har länge levt ett liv med fokus på att bli frisk och därför hamnat vid sidan av studier och arbetsmarknaden. Att hitta tillfredsställande sysselsättning i lagom mängd för var och en av patienterna tillhör en stor del av Eira-mottagningens jobb. Som det är nu har vi en kuratorstjänst, om projektet fortlöper kommer behovet av en till kurator att öka, kuratorsinsatserna är ovärderliga!

Sättet att jobba på Eira-mottagningen med långtidssjuka ätstörningspatienter är unikt och behandlarna på mottagningen har föreläst om sin metod och erfarenheter runt om i Sverige. Eira har även haft studiebesök från så väl Finland som Australien. I januari 2018 är projekttiden slut och förhoppningen är att mottagningen ska bli en permanent verksamhet och en del av klinikens ordinarie behandlingsutbud i framtiden.

På Eira-mottagningen arbetar Projektledare Maja Molin, sjuksköterska och psykoterapeut Stephanie Ekström, kurator Lisa Brask (som vikarierar för Jenny Lowebrandt som är på föräldraledighet), sjuksköterska Anna-Karin Mächs, läkare Andreas Larsson samt överläkare Anna-Maria af Sandeberg.

Taggad ,

Ätstörningssymposium 2017

Igår bjöd KÄTS in till det årliga ätstörningssymposiet som samlar forskare inom ätstörningsområdet från hela landet. Årets symposium gick under temat forskargrupper och hade ett fullspäckat program där forskargrupper från olika institutioner och universitet presenterade sina forskningsprojekt. Med anledning av att KÄTS firar 20 år som verksamhet i år bjöds det även på middag och festligheter efter symposiet. Det var en lyckad dag och det var intressant att ta del av all spännande forskning som bedrivs just nu inom ätstörningsområdet! Här kommer bilder från dagen:

Andreas Birgegård (KÄTS), Claes Norring (Riksät) och Sanna Aila Gustafsson (SEDS) hälsar alla välkomna.

Katarina Lindstedt, Erika Nyman-Carlsson, Maria Fogelkvist och Malin Bäck presenterar Klinisk ätstörningsforskning i Örebro.

symposium-film

Vi presenterade vår egen forskargrupp med en film

Bensträckare.

Cynthia Bulik presenterar Centre for Eating Diorders Innovation (CEDI) och hade med sig flera forskare som berättade om sina olika projekt.

Elisabeth Welch från CEDI presenterar CREAT som är en tvillingstudie om anorexia nervosa.

Camilla Wiklund från CEDI presenterar sin forskning med tvillingstudier vid hetsätningsstörning där gener har undersökts via salivprover.

Shuyang Yao från CEDI presenterar sin forskning om ätstörningar och kriminalitet.

Andreas Jangmo från CEDI presenterade sin studie om crossover mellan olika ätstörningsdiagnoser över tid.

Emma Forsén Mantilla från KÄTS och sin forskning om självbild och ätstörningar.

Elin Monell från KÄTS presenterar sin forskning om emotionsreglering och självbild i relation till ätstörningar.

Johanna Levallius från KÄTS forskar om ätstörning och personlighet.

David Clinton från KÄTS presenterar den utvärdering som har gjort av behandlingsmodellen som har används på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Nivia Carballeira Suarez och Karin Nilsson från Ät Norr i Umeå presenterar sin forskning om multifamiljeterapi.

Anna Hedman från CEDI forskar om ätstörningar bland immigranter.

Christopher Hübel från CEDI presenterar sin forskning om metabolism vid anorexia nervosa.

Ida Nilsson från CEDI undersöker om nedsatt mitokondriell funktion är en riskfaktor för utvecklande av anorexia nervosa.

Claes Norring och Andreas Birgegård presenterar nya FEDiCS.

Avslutningsvis visade David Clinton en film som summerade KÄTS 20 år i galaxen.

Taggad , , , , ,

Forskargruppen intervjuas om ADHD och ätstörningar

kit

Bild från KIT

I mellandagarna publicerade KIT en intervju med Nils Erik Svedlund och Yvonne von Hausswolff-Juhlin som berättar om studien med lisdyxamfetaminmedicinering vid hetsätningssymtom och sambandet mellan ADHD och ätstörningar.

Ni hittar den här >

Taggad , , , ,

Forskningsseminarium: Framtida utmaningar inom ätstörningsområdet

ÄS seminarium

Idag presenterade doktoranderna Emma Forsén Mantilla, Elin Monell och Karolin Lindberg en intervju- och enkätstudie där de tillfrågat en rad kliniker och forskare på ätstörningsområdet om hur de tror att ätstörningsvård kommer att bedrivas om 30 år. Det blev en intressant diskussion om hur diagnostik och behandling kan komma att förändras, vad man kan hoppas på (eller kanske befara) i fråga om ny teknologi och om hur synen på ätstörningar skulle kunna te sig år 2046.

Taggad , , ,

World Eating Disorders Action Day Special: ”Ätstörningar syns inte alltid utanpå”

FACES

Den 2 juni är det den Internationella Ätstörningsdagen (World Eating Disorders Action Day). Initiativet kommer från föreningar och organisationer världen över, som menar att medvetenhet och kunskap om ätstörningar behöver öka – och att det finns attityder och föreställningar kring sjukdomarna som försvårar bemötandet av problematiken.

I Sverige upplever hälften av alla femtonåringar att de är överviktiga. Var femte trettonårig flicka bantar. Överallt bombarderas vi med budskap – som att män ska ha mer och större muskler och att vi alltid måste tänka på hur vi ser ut, något som även påverkar oss långt ner i åldrarna.

Men det handlar inte om utseendet, inte egentligen. Ätstörningar bottnar ofta i dålig självkänsla och en vilja att ta kontroll över sin situation. Någonstans sker en felkalkylering i vad som bör göras för att må bra. Att kontrollera ätandet och/eller träna överdrivet ger tillfällig ångestlindring. Smärtan och rädslan mattas av. Snart är personen fast i en ond cirkel med destruktiva mönster – där smärtan och rädslan trappas upp och de egentliga problemen kan växa. Att bara fokusera på den fysiska kroppen är att förminska ätstörningsproblematiken.

För att skapa större förståelse för ätstörningar har flera organisationer enats kring en lista med nio centrala sanningar om ätstörningar. Listan är framtagen av professionella och representanter från en rad olika patientorganisationer runt om i världen. Vi vill idag särskilt lyfta två av de här punkterna:

”Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka”

”Ätstörningar kan drabba alla – oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, kroppsform, vikt eller socioekonomisk status”

Det går inte att upprepa tillräckligt många gånger – en ätstörning syns inte alltid utanpå. Det omvända är mycket vanligare – att människor lider i hemlighet. Mörkertalet är stort, inte minst på grund av föreställningen om att ätstörningar bara drabbar unga tjejer, eller att det handlar om att banta. Sanningen är att såväl genetik som miljö spelar in och att alla kan drabbas.

Vi tror att vi kan göra mer för att förebygga ätstörningar. Det handlar om att börja prata om frågorna på ett sätt som inkluderar fler människor. Det handlar om att motverka skammen och skulden som många upplever när de inte känner igen sig själva i den typiska bilden av en person med ätstörningar. Och det handlar om att våga prata om sådant som kan trigga igång ätstörningar – och som skapar den falska bilden av att ångest och rädsla kan kontrolleras genom att skada sin egen kropp och person.

Många människor har idag ett komplicerat förhållande till mat. De begränsar sina liv och skuldbelägger sig själva – utan att det någonsin leder till något positivt. Det finns människor som använder mat för att dämpa sina känslor. Det finns människor som använder svält till samma syfte. Det finns människor som mäter hur mycket de får äta beroende på hur mycket de har rört på sig. Som räknar steg och kalorier och alltid måste förtjäna det som är grundläggande för oss alla – för vi vet att kroppen behöver mat för att fungera. Ibland leder sådana beteenden till en ätstörningsdiagnos. I allra värsta fall leder de till döden. Var tionde vuxen med ätstörning har någon gång försökt ta sitt liv. Ätstörningar är på allvar. Vi vet.

Men vi vet också att det går att bli frisk och fri från ätstörningar.
Ibland är vägen lång och tar flera år. Men tidiga insatser kan leda till kortare behandlingstider och snabbare tillfrisknande.

Tillsammans med flertalet organisationer runt om i världen hoppas vi att ett aktivt arbete för att motverka fördomar – om vilka som kan drabbas – leder till att fler människor kan få behandling eller nås innan de insjuknar. Fler killar syns nu i debatten om ätstörningar, vilket vi tycker är bra och viktigt. Men många vågar inte prata om den här typen av problem, och många vet inte ens att killar kan drabbas. Barn kan också drabbas. Och äldre personer. Sjukdomarna tar inte hänsyn till var du kommer ifrån, hur mycket pengar du tjänar eller var du bor. Vi behöver förändra vårt sätt att se på ätstörningar, så att fler förstår att det kanske gäller just deras liv. Och för att göra det behöver vi ett engagemang från alla – politiker, sjukvård, organisationer och civilsamhället.

Vi behöver samverkan och kunskapsspridning mellan olika aktörer. Det behövs mer resurser för klinik- och patientnära forskning. Vi behöver medier som tar debatten – och granskar budskap som spär på kroppsfixeringen. Och vi behöver resurser till stöd och behandling. För ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Andreas Birgegård
Docent vid KI och enhetschef för Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

David Clinton
Docent i medicinsk psykologi, Psykolog, Psykoterapeut, Psykoanalytiker. styrelseordförande Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Emma Forsén Mantilla
Psykolog, doktorand på KÄTS och styrelseledamot, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Sanna Aila Gustafsson
Socionom, psykoterapeut, doktor i medicin, ordförande SEDS – Svenska Ätstörningssällskapet

Claes Norring
Adjungerad professor i klinisk psykologi vid KI. Forskningsledare vid Stockholms Centrum för Ätstörningar. Registerhållare för Riksät – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Lena Westin
Enhetschef, Dala ABC – Kunskapscenter för ätstörningar, styrelseledamot SEDS – Svenska Ätstörningssällskapet

Stefanie Nold
Verksamhetsansvarig, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Thor Rutgersson
Projektledare Idrott – Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Planeringsdag på Tändstickspalatset

Idag har SCÄ FoU planeringsdag på Tändstickspalatset. Vi planerar för året och diskuterar hur vi kan bli ännu bättre på att implementera forskning och utveckling på Stockholms centrum för ätstörningar. Här kommer lite bilder från dagen:

   

  

  

  

Taggad ,

Hur börjar jag forska?

WorldNeurosurgery2012

Jag får ofta frågan ”men hur börjar jag forska?” och det finns naturligtvis flera olika svar på den frågan. Själv blev jag näst intill besatt av forskning under läkarutbildningen då jag genomförde ett projekt under Stephan Rössner. Det i sin tur öppnade upp för flera andra projekt och det ena ledde till det andra och här är jag nu som Enhetschef & Docent på SCÄ FoU några år senare.

Ibland är ingångsvägen helt enkelt att våga hoppa på ett projekt när någon forskare behöver hjälp i ett projekt eller studie. Ett annat alternativ är att du själv har en intressant idé (teori) som du vill utforska vidare. Då måste du oftast först träffa och övertyga en handledare om att din idé är bra och det finns ett värde att satsa och söka pengar.

På SCÄ är alla medarbetare välkomna till oss med sina idéer så hjälper vi till att diskutera frågeställning och om ett genomförande kan vara aktuellt. Det är inte alltid en idé blir till ett projekt så klart men det vet man ju aldrig om man inte vågar prova sin idé!

Kliniken har också 20% forskningstid att söka för varje år och då gäller det att ha en idé och en projektplan. Vi hjälper gärna till med formuleringar i en projektplan och diskuterar vad den behöver innehålla. Läs gärna intervju med tidigare sökande Mattias Strand och Maiken Fjelkegård.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Enhetschef och Docent

Taggad , , ,

Gott Nytt År!

2016

Ett riktigt Gott Nytt År önskar vi er alla! 2016 kommer bjuda på mycket forskning och utveckling!

Taggad , ,

Årskrönika

2015

2015 har varit ett framgångsrikt år för SCÄ FoU och Forskargruppen för klinisk ätstörningsforskning!

Sammanfattningsvis har vi blivit större och mer strukturerade i vårt arbete. Vi har fått en ny doktorand och är nu totalt fem stycken registrerade doktorander i gruppen. Med anledning av det har också en doktorandgrupp startats på SCÄ som har träffats två gånger under året. Vi har även fått nya medarbetare och medlemmar både på enheten och i Forskargruppen. Jag säger välkommen igen till Linn Wursé och Sanna Aila Gustafsson! Vi får inte heller glömma att Claes Norring under det här året blev adjungerad professor vilket vi är enormt stolta och glada över!

Claes

Claes Norring blev adjungerad professor under 2015!

Vi har publicerat totalt 11 artiklar under året och ett flertal är under rewiev vilket gör att nästa år blir nog ett riktigt bra år för publicerade artiklar från Forskargruppen!

Några artiklar i urval:
”Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders results from a large clinical database”
”Patient-controlled hospital admission: A novel concept in the treatment of severe eating disorders”
”Who do you think you are? – Personality in eating disordered patients”

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand fick sin artikel från första delstudien publicerad om psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna patienter med ätstörningar.

Vi har påbörjat sammarbeten i flera olika projekt bland annat inom internetförmedlad behandling och biologiska aspekter av anorexi. Vi har deltagit i konferenser i Boston, på Sicilien och inte minst i Östersund.

Bio aspects crew1

Nytt forskningsprojekt om biologiska aspekter vi tillfrisknande av Anorexia. Från vänster: Ulf Andersson, Anders Juréus, Mikael Landén, Karolin Lindberg, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Per Roos, Cindy Bulik och Martin Schalling

I april lanserade vi appen Stegvis som är ett stöd för patienter i pågående behandling på kliniken och den första svenska matdagboken i appformat som används inom ramen för en ätstörningsbehandling. Det ska bli spännande att ta del av utvärderingen av Stegvis under nästa år!

VItalis1

Anne-Charlotte Wiberg och Kristofer Ekström presenterar Stegvis på Vitalis 2015.

Under året har vi även börjat kommunicera vår forskning genom sociala medier och framförallt på vår blogg som har haft flera inlägg och läsare än vi hade hoppats på från början, vilket är jättekul! Nästa år ska vi bli ännu bättre att kommunicera och vi har nyligen startat ett Twitterkonto som kommer vi kommer arbeta mer aktivt med. Dessutom flera artikeltips och mycket mer intressant forskning och utveckling inom ätstörningsområdet på bloggen!

Bloggenettår

FoU-Bloggen fyllde ett år i år!

Får inte heller glömma att vi kommer börja lägga in all dokumentation för alla våra forskningsprojekt i KI-ELN nästa år vilket skapar en bättre översikt och struktur för vår forskning.

IMG_4864

Forskningsdokumentation i KI-ELN

Min förhoppning är att 2016 blir ett intensivt och spännande år med nya spännande forsknings- och utvecklingsprojekt. Men först, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er!

Yvonne von Hausswolff-Juhlin Webb

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Enhetschef och Docent

Taggad , , ,