Etikettarkiv: Sara Ulfverbrand

Artikel från forskargruppen: Psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna ätstörningspatienter

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand har fått sin artikel från första delstudien publicerad.

I mitten av september blev Sara Ulfvebrands artikel ”Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders results from a large clinical database” publicerad. Sara är doktorand och psykolog och arbetar på en ätstörningsenhet i Västerås. Sara har tidigare arbetat på Mottagningen för vuxna på kliniken och är anknuten till forskargruppen på SCÄ FoU.

Vad handlar artikeln om?
 -Den handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna ätstörningspatienter. Data kommer från drygt 7000 patienter registrerade i Stepwise mellan 2005 och 2014. Det är 97% kvinnor och 3 % män. Jag har tittat både på hur samsjukligheten ser ut för vuxna patienter utifrån olika ätstörningsdiagnoser och om det finns skillnader gällande samsjuklighet mellan män och kvinnor.
Som förväntat är samsjukligheten hög hos alla patienter med ätstörning. Drygt 70 % har minst en annan psykiatrisk diagnos utöver ätstörningen och många har fler än en annan diagnos. Olika former av ångestdiagnoser är den vanligaste samsjukligheten hos både kvinnor och män. Tittar man på olika ätstörningsdiagnoser har patienter med restriktiv anorexi lägre grad av samsjuklighet jämfört med andra ätstörningsdiagnoser. I gruppen med patienter som har hetsätningsstörning har 3 av 4 minst en annan psykiatrisk diagnos. Vi diskuterar vad det kan bero på och funderar på om det kan bero på att man kanske inte i samma omfattning söker vård om man ”bara” har en hetsätningsstörning. Det kan vara så, eller också beror det på någonting annat. Slutsatserna i korthet från studien är att patienter som söker vård för sin ätstörning oftast också har minst en annan psykiatrisk diagnos och att i den här studien finns det fler likheter än skillnader mellan män och kvinnor vad det gäller psykiatrisk samsjuklighet.

Berätta mer om studien. Var befinner du dig nu?
-Min forskning handlar som sagt om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning. Både ur ett kliniskt perspektiv och utifrån tidigare studier vet man att psykiatrisk samsjuklighet är vanligt hos patienter med ätstörning. Vi har nu, i och med Stepwise möjlighet att göra, vad vi känner till, den hittills största studien på patienter som sökt vård för sin ätstörning där vi också har möjlighet att titta på både vuxna och barn, kvinnor och män och samtliga ätstörningsdiagnoser. Syftet med avhandlingen är att undersöka förekomsten av psykiatrisk samsjuklighet hos olika grupper av patienter med ätstörningar och undersöka om och i så fall hur samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet. Vi tror att det finns skillnader med avseende på samsjuklighet mellan olika ätstörningsdiagnoser och att psykiatrisk samsjuklighet påverkar behandlingsutfallet.

Den första delstudien är nu slutförd och artikeln är publicerad. Nu håller jag på att titta på hur samsjukligheten ser ut för de unga patienterna under 18 år. Samtidigt förbereder jag för min fjärde delstudie där jag ska titta på hur unga patienter med ätstörning skiljer sig åt vad gäller samsjuklighet om man jämför med friska barn och ungdomar samt andra patientgrupper som söker vård inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Under vårterminen ska jag läsa ett kursblock på Forskarskola KI/SLL inom klinisk psykiatri och planen är att jag ska göra min halvtid under 2016. Jag har mycket roligt och spännande framför mig!

Här hittar ni artikeln >

Taggad , , ,

Sara Ulfvebrand forskar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand är psykolog och den tredje från SCÄ FoU som blev antagen som doktorand innan årsskiftet. Saras projekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning.

Grattis Sara! Hur känns det nu att vara doktorand?
-Fantastiskt roligt och ett stort ansvar att göra någonting bra av doktorandtiden!

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling du ska göra
-Mitt forskningsprojekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning. Syftet med avhandlingen är att undersöka prevalens av psykiatrisk samsjuklighet hos olika grupper av patienter med ätstörningar samt hur samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet. Och jag ska titta lite extra på om samsjukligheten ser olika ut för olika ätstörningsdiagnoser, om det finns skillnader gällande samsjuklighet mellan barn och vuxna med ätstörning och mellan kvinnor och män. Jag ska också se om samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet efter ett år.

Har du något bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
-Det viktiga är ju att ha ett bra projekt, en forskningsplan och garanterad finansiering för doktorandtiden. Sedan är mitt tips att börja i god tid, det är ganska mycket att skriva och förbereda inför ansökan. Prata med någon som redan har gått igenom ansökningsprocessen för tips och råd. Det är naturligtvis också en fördel att ha bra handledare i ryggen!

Taggad , , , , ,