Etikettarkiv: Riksät

Seminarier om ätstörningar under Almedalsveckan

almedalsveckan

Nästa vecka startar Almedalsveckan i Visby där företrädare för samtliga svenska partier samlas tillsammans med intresseorganisationer och företag för att diskutera politik och samhällsfrågor. Almedalsveckan lockar tusentals besökare varje år och är Sveriges största politiska mötesplats.

Frågor som rör hälso- och sjukvården har tagit allt mer plats under Almedalsveckan och det finns flera intressanta seminarier inom både psykiatri och forskning att ta del av om ni är på plats. Vi har kikat igenom årets program och valt ut tre seminarier som specifikt eller delvis handlar om ätstörningar:

Är sport och träning farligt? Om ätstörningar inom idrotten
Frisk & Fri arrangerar tillsammans med studieförbundet Sensus ett seminarium om ätstörningar inom idrotten. Sverige har ett fantastiskt föreningsliv med idrottsföreningar men det finns också risker. Träningen kan användas för att dölja ätstörningar och sportandet kan trigga ett livsfarligt beteende. Vad kan idrottsorganisationer göra för att ta sitt ansvar?

Läs mer information om seminariet här >


Normer, kroppsideal och ätstörningar

BRIS, studieförbundet Bilda, S:t Lukas och Jonsereds herrgård (Göteborgs universitet) arrangerar ett seminarium om hur samhällets normer och ideal ofta påverkar synen på vår egen kropp och prestationsförmåga. Pressen på i synnerhet unga människor kan leda till psykisk ohälsa och inte sällan en ätstörning. Vad är en ätstörning? Vem drabbas? Hur blir man fri från den? Vad kan man göra om någon i ens närhet är drabbad?

Läs mer information om seminariet här >


Patienterna driver vården framåt, hinner vården med?

Nationella Kvalitetsregister bjuder in till ett seminarium för att diskutera vilka verktyg som kan användas för att få in mer kunskap från patienten och skapa en bra vård tillsammans. Bland dom medverkande finns bl. a Sara Norring som är registerkoordinator för Riksät och arbetar på Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Elina Johansson som är patientrepresentant från Frisk & Fri.

Läs mer information om seminariet här >

Märkt , , ,

Riksät lanserar ny webbplats

logo_utkast_1

Igår smyglanserade Riksät sin nya hemsida som ni hittar på www.riksat.se

Fram till nu har Riksät haft en sida på psykatrisregister.se men lanserar nu istället sin egen webbplats för att kunna kontrollera innehållet själva. På den nya sidan som främst riktar sig till vårdpersonal hittar du länk till inloggningssidan (SITHS-inloggning) och informationsfolder. Webbplatsen är fortfarande under utveckling och Riksät tar gärna mot förslag om vilken information du vill ta del av på hemsidan. Skicka ett mail till webbansvarig: sara.norring@ki.se.

Märkt ,

Kvalitetsregister är underlag för viktig forskning

Claes

Claes Norring, adjungerad professor och registerhållare för Riksät.

Inför den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen som startade igår i Göteborg gick flera personer inom medicinområdet ihop och skrev en debattartikel på SvD om oron över att finansieringen kan komma att stoppas för kvalitetsregister i framtiden. En av debattörerna är vår egen adjungerad professor Claes Norring som förutom att vara forskargruppsledare på SCÄ FoU även är registerhållare för Riksät som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningar.

Hej Claes, varför är det viktigt med kvalitetsregister?
-All sjukvård behöver granska och utveckla den egna verksamheten. Om man inte mäter det man gör, t.ex. vilka behandlingsresultat man uppnår, är det omöjligt att bedriva en meningsfull kvalitetsgranskning och vårdutveckling. Förutom detta är kvalitetsregistren även viktiga för att få en nationell överblick, som hjälper till att t.ex. identifiera ojämlikheter i vården eller verksamheter som presterar bättre än andra och som därmed kan fungera som förebilder. Slutligen görs det mycket viktig forskning med kvalitetsregistren som underlag.

Berätta lite om Riksät och vad du gör där?
-Riksät är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling och även det första psykiatriska kvalitetsregistret som har funnits i snart 20 år. Vi har i dagsläget data från ca 25 000 behandlingar i registret. Jag startade Riksät 1998 och var den förste registerhållaren (ansvarig för registret) fram till 2005. Därefter var jag mindre aktiv i några år, men satt fortfarande i styrgruppen för registren. Från 2013 är jag åter registerhållare.

Hur ser framtiden ut för Riksät?
-Riksät håller just nu på och tar fram underlaget för att bygga en helt ny IT-lösning för registret. Vi kommer att bygga ett system som stöder den kliniska verksamheten i olika beslutssituationer, genom att erbjuda ett stort urval av kliniska och diagnostiska mätinstrument. Ur detta system hämtas sedan den information som behövs för Riksät. Vi hoppas att detta ska leda till att vi, efter många års IT-problem, äntligen ska kunna lägga full kraft på att göra det som kvalitetsregistren syftar till, nämligen på olika sätt bidra till vårdens utveckling och förbättring.

Läs mer om Riksät här >

Läs debattartikeln i SvD här >

Märkt ,

Studie om samsjuklighet vid ätstörning uppmärksammas av Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

På Nationella kvalitetsregisters hemsida intervjuas Sara Ulfvebrand för sin studie om samsjuklighet vid ätstörning. Studien bygger till stor del på data ur kvalitetsregistret Riksät och är förmodligen en av de största studier som genomförts på ett kliniskt sample. Läs mer på Nationella kvalitetsregisters hemsida >

Läs också intervjun vi gjorde med Sara när hennes artikel publicerades i höstas >

Märkt , , ,

Forskningssymposium om ätstörningar

Symposium2

David Clinton (KÄTS) öppnar årets symposium

Idag samlades doktorander och forskare på myntkabinettet i Gamla Stan igen för att delta i årets forskningssymposium om ätstörningar. Forskningssymposium arrangeras varje år av KÄTS i samarbete med SABS och Riksät.

Symposium3

Erika Nyman-Carlsson föreläser

På årets symposium föreläser doktorand Erika Nyman-Carlsson om den svenska valideringen av formuläret Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). Ta del av Erikas publicerade artikel här!

Symposium5

Cindy Bulik

Cindy Bulik är på plats och presenterar banbrytande forskning om genetik och ätstörning!

Symposium6

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson presenterar nya Riksät.

Symposium7

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton berättar om den forskningsstudie som pågår nu på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Symposium1

Glada deltagare från SCÄ FoU!

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

Lauri och Claes

Lauri Nevonen och Claes Norring

Just nu pågår den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping och på plats från SCÄ FoU och Forskargruppen befinner sig Claes Norring, Jenny Björk, Lauri Nevonen och Sara Norring.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för alla som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensens syfte är att utbyta erfarenheter med varandra och få djupare kunskap inom området. Varvat med praktiska idéer och nyheter presenteras inspirerande föreläsningar om hur registren används i patientnära förbättringsarbeten, kunskapsstyrning, uppföljning, lärande och forskning.

Vill du veta mer om Nationella kvalitetsregister kan du läsa mer på kvalitetsregister.se

Märkt , , , , , , , ,