Etikettarkiv: NEDS 2016

NEDS 2016: Clinical workshops on different treatment methods or therapeutic approaches

Förmiddagen på NEDS sista dag fortsatte med kliniska workshops där bl. a Vuxenvårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar presenterade projektet med självvald inläggning och Mottagningen för barn och ungdom presenterade Multi Family-behandling på kliniken.

mftworkshop

Christina Lillman Ringborg och Kajsa Rodén presenterar Multi Family-behandling på Stockholms centrum för ätstörningar.

sjalvvald-inlaggning

Självvald inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar presenteras.

sjalvvaldinlaggning2

Mattias Strand, Sofia Krohn, Aara Rydenäs och Julia Ekroth på plats för att presentera projektet självvald inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar.

cbt-e

Benny Hagen pratar om CBT-E

Märkt

NEDS 2016: Fysisk aktivitet och ätstörningar

Sista dagen på NEDS 2016 inleder med två föreläsningar med Jorunn Sundgot-Borgen och Solfrid Bratland Sanda från Norge som båda pratar under temat fysisk aktivitet och ätstörningar.

Jorun föreläser under titeln Eating Disorders and exercise – from abuse to health medan Solfrid fokuserar på elitidrott och ätstörning under titeln Athletes with eating disorders – to train or not to train?

forelasning

Solfrid Bratland Sanda

forelasning3

Jorun Sundgot-Borgen

 

forelasning4

Ätstörningar inom elitidrotten är något som behöver uppmärksammas mer.

 

avdpublik

Medarbetare från Vuxenvårdavdelningen på SCÄ fanns på plats bland publiken.

 

Märkt

NEDS 2016: Who do we think they are?

På eftermiddagen var det dags för Johanna Levallius och Kjersti Gulliksen att föreläsa under titeln Who do we think they are? – Confronting myths in the treatment of eating disorders. Som inledning fick besökarna skriva ett ord som de associerar med ätstörning på en post-it lapp och sätta i pannan. Därefter fick alla  gå runt och se vad alla hade skrivit.

Pain, unhappy och anxiety var ord som var vanligt förekommande!

johanna6

johanna1

johanna2

johanna3

johanna4

johanna5

Märkt ,

NEDS 2016: Carrie Arnold & Cynthia Bulik

carrie-arnold

Carrie Arnold

Dag två av NEDS 2016 startar med två intressanta föreläsningar med Carrie Arnold och Cynthia Bulik. Carrie har själv haft en ätstörning och talar om hur det är att tillfriskna från sjukdomen. Hon föreläser under titeln Renegade Recovery: What it’s really like to recover from an eating disorder? Cynthia Bulik är en av världens främsta forskare inom ätstörningar och föreläser under titeln The science behind the 9 myths about Eating Disorders.

carrie

Carrie Arnold

cindy

Cynthia Bulik fokuserar mycket på myt 4, 7 och 8 under dagens föreläsning.

cindy2

Cynthia pratar om Psychiatric Genomics Consortium

ahorare

Intresserade åhörare

Märkt

NEDS 2016: NORSED – Ett nytt nordiskt samarbete

flags

NORSED är ett nytt nordiskt samarbete för ett samhälle utan ätstörningar.

Under NEDS 2016 presenteras det nya samarbetsprojektet The Nordic Association For A Society Without Eating Disorders (NORSED) som arbetar för patienter och deras närståendes rättigheter och förmåner. I samarbetet ingår fyra nordiska organisationer från Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Målet med samarbetet är verka för ett samhälle utan ätstörningar, att synliggöra patienter och närståendes rättigheter och upplevelser samt att dela idéer, kunskap och erfarenheter mellan vårdinstanser, forskare och politiker i Norden.

Läs mer om NORSED i David Clintons blogginlägg >

Märkt ,

NEDS Conference 2016: ”Information & Misinformation”

vasabladet finlad Rasmus

Rasmus Isomaa ansvarar för höstens nordiska konferens i Helsingfors. Foto: Vasabladet Finland

I höst är det dags för NEDS (Nordic Eating Disorders Society) stora konferens som arrangeras vartannat år i ett av våra nordiska länder. Konferensen samlar främst yrkesverksamma inom ätstörningsområdet från Norden men deltagare från andra länder är också välkomna eftersom konferensen är på engelska. Årets konferens tar plats i Helsingfors den 21-22 september och vi har pratat lite med Rasmus Isomaa som är ordförande i Ätstörningsföreningen i Finland och som ansvarar för arrangemanget:

Hej Rasmus, börja med att berätta vem du är och på vilket sätt du är involverad i årets nordiska konferens.

-Jag heter Rasmus Isomaa och är ordförande för Suomen syömishäiriöyhdistys (Ätstörningsföreningen i Finland). I den egenskapen och som styrelsemedlem i NEDS har jag ansvaret för arrangemangen kring konferensen. Besluten fattas av den Finska föreningen och av NEDS. Vi samarbetar även med ett företag som heter i2 som är proffs på att ordna den här typen av tillställningar. Jag försöker hålla kontakt med alla inblandade och se till att allt löper enligt tidtabell.

Årets konferens går under temat ”Information & Misinformation”. Berätta hur ni tänker kring det.

-Vi bollade inledningsvis en del olika idéer men fastnade ganska snabbt för det här temat. Det finns fortfarande en hel del föråldrade och direkt felaktiga tankar kring vad en ätstörning är och hur en ätstörning ser ut. Vi vill försöka tangera dessa uppfattningar genom en rad intressanta föreläsningar, bl .a kring evidens, vikt, personlighet, motion och tvångsvård.

Vi strävar efter att utmana oss själva och våra egna övertygelser. Många frågor när det gäller ätstörningar är ännu obesvarade och vi behöver vara öppna och vakna för att hänga med.

Hur kan vi som är verksamma inom forskning och behandling bidra till en ökad förståelse för ätstörningar?

-Jag tror att vi behöver öppenhet, ödmjukhet och kommunikation. Som professionella måste vi kunna förmedla och vara beredda att diskutera vår förståelse för ätstörningar, såväl med varandra som med patienter och allmänheten. Kanske borde vi även leva lite mer som vi försöker lära våra patienter, d. v. s att sträva efter ett flexiblare och mer mångfasetterat tänkande. Att utmana våra egna uppfattningar och våga ta steget ut i det otrygga ibland.

Berätta om programmet, vad kan vi förvänta oss av årets konferens?

-Förutom ovan nämnda keynotes blir det förstås en hel del forskning och kliniska erfarenheter från våra medlemsländer. Vi vill lyfta fram den kliniska verkligheten och det utvecklingsarbete som pågår just nu. I programmet finns bl. a hela 12 kliniska workshops, vilket är kul! Programmet hittar ni i sin helhet här >

Hur ser ätstörningsvården ut hos er i Finland? Vilka behandlingsalternativ finns och i vilken utsträckning?

-Ätstörningsvården i Finland har utvecklats mycket under senaste åren men många verksamheter är nya och försöker hitta sin form. Vi har även en gigantisk social- och hälsovårdsreform på gång och ingen vet riktigt hur vården kommer att se ut i framtiden. Utmaningarna är, som på många andra håll, geografisk jämlikhet och tillräcklig tillgång till vård. Under konferensens första dag finns det även möjlighet att besöka två kliniker i Helsingfors. Intresset för ätstörningar upplever jag som stort i Finland. Vår förening har årligen över 200 medlemmar och efterfrågan på föreläsningar och handledning växer hela tiden. Vi har också en mycket aktiv patient- och anhörigförening, som ser till att hålla ätstörningsrelaterade frågor på bordet.

Till sist vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till Finland och Helsingfors!

Läs mer och anmäl dig till konferensen här >

Märkt , ,