Etikettarkiv: Money and Mental Illness: A Study of the Relationship between Poverty and Serious Psychological Problems

Fredagsläsning: ”Money and Mental Illness: A Study of the Relationship between Poverty and Serious Psychological Problems”

Joakimvonanka

Den här veckan kommer jag inte tipsa om en artikel som specifikt handlar om ätstörningar men det är en intressant artikel om sambandet mellan pengar och svåra psykiska sjukdomar.

Syftet med artikeln var att studera sambandet mellan ekonomisk status, svår psykisk sjukdom och sociala relationer hos människor som lever i Sverige. Ett flertal studier har tidigare påvisat ett samband mellan fattigdom och psykiska sjukdomar men riktningen har inte varit klar – är det psykisk sjukdom som orsakar fattigdom eller fattigdom som orsakar psykisk sjukdom? Svåra psykiska sjukdomar har också varit kopplade till social isolering. I vissa studier hävdade deltagarna att deras svaga ekonomiska ställning var ansluten till social isolering eftersom deras fattigdom hindrade dem från att besöka eller bjuda in andra, liksom att gå till sociala platser som t.ex restauranger.

I studien gavs ett ekonomiskt bidrag (en extra ersättning på 500 kronor) under 9 månader till en grupp med 100 personer som lider av svåra psykiska sjukdomar. Jämförelsegruppen var en grupp med 38 patienter som lider av svåra psykiska sjukdomar från en annan stad i Sverige, som fick den vanliga behandlingen (behandling och ekonomiskt stöd). Dessa erbjöds endast 150 kronor för varje tillfälle för bedömning. Deltagarnas ålder varierade mellan 18-65, och diagnostiserades ha allvarliga psykiska sjukdomar som inkluderar: schizofreni, bipolär sjukdom, allvarlig depression eller neuropsykiatriska syndrom (till exempel autism). Alla deltagare hade låg inkomst och bedömdes 4-8 veckor före interventionen samt 6-7 månader in i sin behandling.

Resultaten visar att i interventionsgruppen fanns en betydande minskning av depression och ångest och en förbättring av livskvaliteten, självkänsla och sociala nätverk mellan baslinjen och uppföljningen. Däremot förbättrades inte funktionsnivån avsevärt. Jämförelsegruppen visade å andra sidan inte några signifikanta skillnader mellan baslinjen och uppföljningen. Resultaten visar att en förbättrad ekonomisk situation för personer som lider av svåra psykiska sjukdomar kan leda till ett mer aktivt socialt liv. Det kunde möjligen vara en bidragande orsak till att depression och ångest minskade.

Läs hela artikeln här >

Eve Lishner Freud

Märkt , ,