Etikettarkiv: Mobila familjeenheten

Utvärdering av mobil behandlingsmodell

Kalle och Katarina

Carl Lund och Katarina Elf

Carl Lund och Katarina Elf arbetar på Mobila familjeenheten och utvärderar behandlingsmodellen som framgångsrikt har använts på enheten. Tillsammans med David Clinton (KÄTS) kommer dom utvärdera behandlingen med hjälp av data från Stepwise och en kontrollgrupp.

Mobila familjeenheten hette från början Mobila teamet när det startade 2004 på Stockholms centrum för ätstörningar. Mobila enheten träffar unga patienter och arbetar med stöd och matträning både i hemmet och vid möten på kliniken.

Presentera er själva och berätta om er verksamhet.
-Vi är båda sjuksköterskor som jobbar på Mobila familjeenheten. Vi började arbeta samtidigt på Familjevårdsavdelningen (på kliniken) och följdes sedan åt vidare till Mobila familjeenheten där vi trivs väldigt bra! På Mobila familjeenheten träffar vi barn och ungdomar med restriktiva ätstörningar som först utreds och sedan behandlas. Behandlingstiden brukar vara genomsnitt ca 20 veckor (2012). Tillsammans med patienten och familjen träffas vi både i hemmet och på kliniken. Våra patienter har oftast inte varit sjuka under en längre tid vilket gör att vi försöker vara så intensiva som möjligt och hitta en snabb väg till tillfrisknande. Behandlingen är väldigt konkret och vi försöker normalisera måltider och hitta ångesthanteringstekniker.

Berätta om ert forskningsprojekt!
-Vi ska systematiskt utvärdera behandlingsmodellen på enheten tillsammans med David Clinton. Vi kommer jämföra data från Stepwsie mot en matchad kontrollgrupp som sedan följs upp efter ett år. Det kommer även göras en kvalitativ del genom intervjuer med patienter och föräldrar om hur dom har upplevt behandlingen och hembesök.

”I våra pilotintervjuer har dock flera påpekat att man upplever en större trygghet vid hembesök än besök på kliniken vilket gör att behandlingsprocessen kan komma igång snabbare.”

Går det att presentera några resultat än?
-Än så länge är vi uppstartsfasen, men vi har preliminära data från tidigare år som tyder på att en stor del (68% 2012) lämnar den specialiserade ätstörningsvården efter en ”mobil behandling”. Men vi har än så länge inte kunnat se några längre uppföljningar.
I våra pilotintervjuer har dock flera påpekat att man upplever en större trygghet vid hembesök än besök på kliniken vilket gör att behandlingsprocessen kan komma igång snabbare.

När förväntas projektet var klart?
-Forskningsplanen sträcker sig just nu fram till 2018.

Vad händer härnäst?
-Det som står närmast är att utarbeta metoden för våra intervjuer. Under ätstörningssymposiet hade vi en workshop där vi fick flera synpunkter och idéer kring hur intervjuerna kan vara upplagda och genomföras.

Läs mer om mobila familjeenheten här!

Märkt , , , , , ,

Forskningssymposium om ätstörningar

Symposium2

David Clinton (KÄTS) öppnar årets symposium

Idag samlades doktorander och forskare på myntkabinettet i Gamla Stan igen för att delta i årets forskningssymposium om ätstörningar. Forskningssymposium arrangeras varje år av KÄTS i samarbete med SABS och Riksät.

Symposium3

Erika Nyman-Carlsson föreläser

På årets symposium föreläser doktorand Erika Nyman-Carlsson om den svenska valideringen av formuläret Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). Ta del av Erikas publicerade artikel här!

Symposium5

Cindy Bulik

Cindy Bulik är på plats och presenterar banbrytande forskning om genetik och ätstörning!

Symposium6

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson presenterar nya Riksät.

Symposium7

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton berättar om den forskningsstudie som pågår nu på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Symposium1

Glada deltagare från SCÄ FoU!

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar

65

Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund är överläkare har en lång erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården  i Stockholm och i hemstaden Västerås. Nu arbetar Nils Eriks som överläkare på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar och har under 2014 även ägnat sig åt forskning på SCÄ FoU. Innan jul blev Nils Erik antagen som doktorand vid Karolinska Institutet.

Grattis Nils Erik! Hur känns det att vara doktorand?
– Tack! Det känns kul att vara registrerad så man får möjlighet att gå kurser som man behöver för sitt avhandlingsarbete. Att bli antagen får väl ses som en bekräftelse på att man arbetar med ett bärkraftigt projekt i en tillräckligt kompetent forskargrupp.

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling.
– Projektet går ut på att titta på samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar hos vuxna kvinnor dels när man först söker vård och även vid ettårsuppföljning av ätstörningsbehandlingen. Tanken är att detta ska vara slutfört under 2016.

Har du några bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
– Det viktiga är att du har ett bra projekt och att du är ansluten till en bra forskargrupp. Bägge sakerna är viktiga för att det ska bli trovärdigt och att projektet kan ros i hamn, både vetenskapligt och finansieringsmässigt. Det är nog dessa saker som är viktigast, själva antagningen blir sedan mer en formsak.

Nils Eriks abstract från Nordic Conference on Eating Disorder 2014

Märkt , , , ,