Etikettarkiv: Jenny Lööw

Boktips: Bättre Prestation och Hälsa med KBT

Bättre prestation och hälsa

För några veckor sedan var jag på öppet hus på Mottagningen för Elitidrott och Hälsa och i samband med det var det även releasefest för boken ”Bättre Prestation och Hälsa med KBT”. Det bjöds på tilltugg och samtliga författare och medförfattare fanns på plats.

Utgångspunkten i KBT är att tankar, känslor och beteenden påverkar hälsa och prestationer. Enligt Göran Kenttä, idrottspsykolog och en av tre redaktörer för ”Bättre Prestation och Hälsa med KBT”, har den traditionella idrottspsykologin i Sverige utvecklats och inkluderar idag KBT på ett naturligt sätt. Och det, menar han, ger goda möjligheter att mer systematiskt och med god evidens främja både hälsa och prestation.

Nedan finner ni en del av intervjun som gjordes med Göran från medlemstidningen för ”Idrottens bokklubb”:

”I boken introduceras begreppet KBT i relation till ett flertal av de mest frekvent förekommande kliniska områdena som till exempel ångest, stress och utmattning, depression, sömnstörningar, ätstörningar, missbruk, smärta och NPF (neuropsykiatriska funktionshinder).

I Bättre Prestation och Hälsa med KBT korsbefruktas de båda ämnena KBT och idrottspsykologi. KBT har exempelvis haft god evidens vid ångest och depression och idrotten är full av ångest. Där har vi inte alltid varit så framgångsrika med traditionella idrottspsykologiska metoder. Andra metoder som används är ACT, (Acceptens Committment Therapi), som fungerar bra vid smärtbehandling och kronisk smärta och mindfulness, det vill säga förmågan att vara i nuet som är mycket viktig vid prestation för elitidrottare. Idrott handlar ju inte bara om prestation och fysik utan också om hur man ska få folk att prestera och må bättre.

Idrotten är ju ingen fredad zon och om du ska kunna prestera med alla krav krävs det att det finns ett idrottspsykologiskt stöd. Även om det fortfarande finns stigmatisering kring psykisk ohälsa så har det blivit lättare.”

Jenny Lööw är Kurator och arbetar på Eira Mottagningen. Jenny har även tidigare haft en karriär som elitgymnast.

Märkt ,

Ätstörningar inom elitidrotten – Hur ska vi hantera dessa?

eliidrott

Svensk Idrottspsykologisk Förening anordnade tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en konferens på Bosön kring ämnet ”Ätstörningar inom elitidrotten – Hur ska vi hantera dessa?”. Konferensen ägde rum den 22 mars och från kliniken deltog Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Jenny Lööw och Ingeborg Lönnqvist.

Dagen började med att Amy Baltzell, som är Clinical Associate Professor vid Boston University, pratade om den bakomliggande forskningen kring ämnet. Efter det delade Anna Melin med sig av sina kliniska erfarenheter som idrottsnutritionist i Team Denmark. Anna är dietist med en master i klinisk nutrition och är doktorand vid Institut för Idrott och Nutrition vid Köpenhamns Universitet. Hon har arbetat i ett team där man jobbar tätt med elitidrottare och deras tränare för att bota ätstörningen. Många upplever att Danmark och Norge har kommit längre kring arbetet med ätstörningar och att länderna har en bättre struktur kring gemensamt förhållningssätt och strukturerad behandling för elitutövare.

Efter lunch var det dags för Staffan Björklund från Team Peak Performance att berätta om sin resa från hockey till multisport, om hur han blev frisk från sin ätstörning och hur han använde ätstörningen som något positivt i sin fortsatta idrottskarriär. Tränaren Göran Andersson som redan 1996 skrev ”Idrottanorexi, vad är det?” beskrev sin syn på saken ur ett tränarperspektiv. Göran har väldigt många års erfarenhet som tränare på högsta nivå, bl. a i det svenska, norska och engelska landslaget i orientering. Klara Edlund, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut och docent i psykologi vid Uppsala universitet, avslutade dagen med en övergripande föreläsning om evidensbaserad ätstörningsvård och hur den kan appliceras på elitidrottare.

Det var en bra och intressant dag som gav många nya tankar hur vi bör behandla den här gruppen av patienter!

Här är bilder från dagen:

Bos1 Bos2 Bos3 Bos4 Bos5

Märkt , , , , , , , , , ,

SIP-utbildning – Samordnad individuell plan för vuxna och äldre i Stockholms län

Jenny L

Jenny Lööw

Den 15 och 30 januari gick SIP-utbildningens 7 kurs av stapeln i Citykonferensens lokaler. Utbildningen hålls för representanter som arbetar inom Stockholms läns kommuner och landsting – och som samverkar kring människor med psykisk ohälsa och/eller missbruks-/ beroendeproblematik där man får möjlighet att träffa och samverka i grupp för att byta erfarenheter samt få en ökad förståelse för respektive verksamhets uppdrag.

SIP finns sedan den 1 januari 2010 med i 2 kap. 7 § Socialtjänstlagen och i 3 f § Hälso- och sjukvårdslagen vilket är en bestämmelse enligt följande:
”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas”.

Målet med en SIP är att individen skall få den hjälp han/hon är i behov av samt har rätt till och att individens inflytande och delaktighet säkerställs. En SIP kan även användas av andra aktörer/myndigheter i form av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, frivården, Kriminalvården eller närstående.

”Förhoppningen är att SIP kan leda till att ett av de största problemen till samarbete som bottnar i den ekonomiska aspekten, bleknar när man ser hur det kan hjälpa många individer att få rätt hjälp i rätt tid.”

Jag hade äran att få delta under dessa dagar som innehöll inspirerande föreläsningar från jurister, forskare och professionella i socialt arbete betonade vikten av en SIP. Vi fick även ta del av en individs historia där det återigen belystes hur viktigt det är att samarbeta runt och tillsammans med individerna för att säkerställa en bra vård och omsorg.
Det var inte bara ros under dagarna då vi också fick problematisera SIP och vilka faktorer det är som sätter stopp för en bra planering och ett gott samarbete. Vi kunde dock konstatera att detta dokument synliggör att alla aktörer skall bidra med insatser och anser att detta är ett steg i rätt riktning. Förhoppningen är att SIP kan leda till att ett av de största problemen till samarbete som bottnar i den ekonomiska aspekten, bleknar när man ser hur det kan hjälpa många individer att få rätt hjälp i rätt tid. Detta har redan skett i Tyresö där det finns ett upparbetat samarbete och där man delar på det ekonomiska ansvaret. Resultatet har blivit att fler individer som mår mycket bättre tack vare rätt insatser i rätt till och att de själva varit delaktiga i utformandet av vården och omsorgen.

Med denna inspiration och solskenshistorier i ryggen och tillsammans med mina nya kontakter som jag knöt under dessa dagar skall vi se till att förbättra varje individs rättigheter till vård och omsorg.

Jenny Lööw, kurator på Eira-mottagningen

Läs mer om Eira-Mottagningen

Märkt , ,