Etikettarkiv: International Journal of Eating Disorders

Mer vanligt med riskabla alkoholvanor hos kvinnor med ätstörningar

redwine

Kvinnor med ätstörningar har ett mer riskabelt dryckesbeteende enligt en ny studie.

Kvinnor med ätstörningar uppvisar ofta mer riskabla dryckesbeteenden i jämförelse mot friska personer enligt en studie som publicerades i International Journal of Eating Disorders i början april. Bakom studien står forskare från Helsingfors universitet som har använt sig av populationsdata från tvillingregister för att undersöka hur dryckesbeteenden hos kvinnor med livslång ätstörning har varierat från tonåren till vuxen ålder.

Ta del av hela artikeln här >

Märkt

Ny artikel från forskargruppen: Självvald inläggning vid allvarlig ätstörningssjukdom

Mattiasartikel

Homer WInslow: ”The boatman”

Tidigare i år publicerade forskargruppen vid SCÄ FoU en översiktsartikel om vad som sedan tidigare är känt om modellen självvald inläggning. Mattias Strand och Yvonne von Hausswolff-Juhlin vid SCÄ har nu, tillsammans med Sanna Aila Gustafsson vid Örebro Universitet och Cindy Bulik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, skrivit en kort artikel där de mer specifikt beskriver självvald inläggning ur ett ätstörningsperspektiv och redogör för hur modellen ser ut här vid SCÄ. Artikeln publiceras i International Journal of Eating Disorders under formatet ”An Idea Worth Researching”, där forskare och kliniker presenterar intressanta nydanande idéer redan innan det finns färdiga forskningsresultat att redovisa.

Artikeln finns att läsa här! (Kräver inloggning via universitet eller liknande för fri tillgång.)

Märkt , , , , , , , ,