Etikettarkiv: Ingeborg Lönnqvist

Låg vikt kan öka risken för benskörhet och frakturer

Ingeborg Lönnquist, fysioterapeut på Stockholms centrum för ätstörningar.

Ingeborg Lönnquist arbetar som fysioterapeut på Stockholms centrum för ätstörningar och i Bristguidens senaste nyhetsbrev om benskörhet berättar hon om risken för benskörhet vid undervikt. Skelettet byggs upp under våra första 20-25 levnadsår och är under den tiden även som starkast. Därför är det svårt att i efterhand äta, eller träna till sig, ett starkare skelett.

-Låg vikt ökar risken för benskörhet och frakturer. Det är en av anledningarna till att patienter med anorexia snabbt måste få hjälp att komma tillbaka till normalvikt, berättar Ingeborg i intervjun.

Läs hela artikeln här >

Märkt

Ätstörning, osteoporos och fysisk aktivitet

benskörhet

Ingeborg Lönnquist är legitimerad fysioterapeut och arbetar på Mottagningen för vuxna på Stockholms centrum för ätstörningar. Hon tipsade tidigare om en artikel här på bloggen som handlade om fysisk aktivitet för inneliggande patienter med anorexia nervosa. Nu bad vi Ingeborg att göra en sammanställning av några artiklar som hon har läst om ätstörning, osteoporos (benskörhet) och fysisk aktivitet.

”Bone mineral density (BMD), osteoporosis, and fractures among people with eating disorders : a systematic review and meta-analys”
Solmi et al, 2016.

 • Patienter med anorexia nervosa har signifikant minskad BMD i höft, trochanter och lårbenshals jämfört med friska personer.
 • Patienter med anorexia nervosa har signifikant ökad risk för osteoporos och frakturer jämfört med friska personer.
 • Längre tids sjukdom av anorexia nervosa och amenorré var förknippat med lägre BMD.
 • Ingen skillnad i BMD mellan patienter med bulimia nervosa eller UNS och friska personer.

Ni hittar artikeln här >

”State of the Art Systematic Review of Bone Disease in Anorexia”
Nervosa”Misra, Golden, Katzman, 2015.

 • Normaliserad vikt och att återfå regelbunden naturlig menstruation är viktigast för att bygga upp skelett vid anorexi .
 • Risker med fysisk träning vid undervikt och dålig skelettkvalitet:
 1. Risk för frakturer
 2. Utebliven viktåterhämtning
 3. Förlängd amenorré

Ni hittar artikeln här >

”Effects of Exercise on Bone Mass in Young Women with Anorexia Nervosa”
Esther J. Waugh D. Blake Woodside, Dorcass E. Beatons, Pierre Coté and Gillian A. Hawker, Canada 2011

 • Effekt av träning på BMD/bentäthet påverkas av vilken typ av belastning och i vilken sjukdomsfas man tränat:
 1. Excessiv måttlig träning under sjukdom ökar risken för låg BMD.
 2. Träning med hög belastning när man tillfrisknat kan gynna ökad BMD.

Ni hittar artikeln här >

Mer läsning om ämnet:
Vår verksamhetschef Anna-Maria af Sandeberg skrev tillsammans med flera en debattartikel som publicerades i Läkartidningen 2012: ”Ge inte patienter med anorexia nervosa östrogen eller p-piller i benbevarande syfte”. Ni hittar artikeln här >

Märkt ,

Artikeltips: ”Physical activity and post-treatment weight trajectory in anorexia nervosa”

motion_webb

 

Ingeborg Lönnquist är legitimerad fysioterapeut och arbetar på Mottagningen för vuxna på Stockholms centrum för ätstörningar. Hon har arbetat på kliniken sedan 2009 har en lång erfarenhet inom psykiatri, beroendevård och primärvårds rehab.

Ingeborg tipsar om en studie där ett mätinstrument för fysisk aktivitet har provats av patienter med anorexia nervosa som varit inlagda för ätstörningsbehandling. I studien mäts BMI och fysisk aktivitet vid inläggning, efter en tids behandling med viktuppgång, och efter utskrivning upp till 12 månader. Ett av resultaten var att patienter som stod mycket under viktuppgångsfasen hade en snabbare viktnedgång under den 12 månader långa uppföljningsfasen.

Märkt ,

Ätstörningar inom elitidrotten – Hur ska vi hantera dessa?

eliidrott

Svensk Idrottspsykologisk Förening anordnade tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en konferens på Bosön kring ämnet ”Ätstörningar inom elitidrotten – Hur ska vi hantera dessa?”. Konferensen ägde rum den 22 mars och från kliniken deltog Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Jenny Lööw och Ingeborg Lönnqvist.

Dagen började med att Amy Baltzell, som är Clinical Associate Professor vid Boston University, pratade om den bakomliggande forskningen kring ämnet. Efter det delade Anna Melin med sig av sina kliniska erfarenheter som idrottsnutritionist i Team Denmark. Anna är dietist med en master i klinisk nutrition och är doktorand vid Institut för Idrott och Nutrition vid Köpenhamns Universitet. Hon har arbetat i ett team där man jobbar tätt med elitidrottare och deras tränare för att bota ätstörningen. Många upplever att Danmark och Norge har kommit längre kring arbetet med ätstörningar och att länderna har en bättre struktur kring gemensamt förhållningssätt och strukturerad behandling för elitutövare.

Efter lunch var det dags för Staffan Björklund från Team Peak Performance att berätta om sin resa från hockey till multisport, om hur han blev frisk från sin ätstörning och hur han använde ätstörningen som något positivt i sin fortsatta idrottskarriär. Tränaren Göran Andersson som redan 1996 skrev ”Idrottanorexi, vad är det?” beskrev sin syn på saken ur ett tränarperspektiv. Göran har väldigt många års erfarenhet som tränare på högsta nivå, bl. a i det svenska, norska och engelska landslaget i orientering. Klara Edlund, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut och docent i psykologi vid Uppsala universitet, avslutade dagen med en övergripande föreläsning om evidensbaserad ätstörningsvård och hur den kan appliceras på elitidrottare.

Det var en bra och intressant dag som gav många nya tankar hur vi bör behandla den här gruppen av patienter!

Här är bilder från dagen:

Bos1 Bos2 Bos3 Bos4 Bos5

Märkt , , , , , , , , , ,

Vetenskapligt seminarium kring fysisk aktivitet och anorexi

Forskningssem

Idag på eftermiddagen ägde det första av tre seminarier kring fysisk aktivitet och ätstörning rum. Temat var fysisk aktivitet och anorexi. Efter en inledande presentation av sjukgymnast Ingeborg Lönnqvist gick deltagarna igenom fem artiklar kring ätstörning och fysisk aktivitet.  Vi diskuterade också behovet av en gemensam policy kring rekommendationer kring detta ämne.

Några av de artiklar som diskuterades var:

The Practice and Process of Healthy Exercise: An Investigation of the Treatment of Exercise Abuse in Women with Eating Disorders

Drive for Activity in Patients with Anorexia Nervosa

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, enhetschef och docent 

Märkt , ,