Etikettarkiv: Herpertz-Dahlmann

Forskningsseminarium med Maiken Fjelkegård

Maiken

Maiken Fjelkegård, överläkare vid Familjevårdsavdelningen vid Stockholms centrum för ätstörningar, höll idag i ett forskningsseminarium vid FoU-enheten. Maiken inledde med att diskutera en artikel av Herpertz-Dahlmann et al som för tonåriga patienter med anorexia nervosa jämfört fortgående slutenvårdsbehandling med dagvårdsbehandling i kombination med en kortare inledande slutenvårdsperiod, och berättade sedan om sin egen pågående studie här på kliniken. Maiken kommer här att retrospektivt jämföra behandlingsutfallet vid Familjevårdavdelningen, där konceptet är sådant att hela familjen läggs in tillsammans och konkret föräldradeltagande är en grundstomme i behandlingen, med resultaten vid den slutenvårdsavdelning för ätstörningsbehandling i Köpenhamn där hon tidigare arbetat och som står för en mer traditionell slutenvårdsmodell. Vi ser fram emot att höra mer om Maikens studie framöver!

Märkt , , ,