Etikettarkiv: Frisk & Fri

Metro debatt: Medias rapportering om ätstörningar är skadlig

Metro debatt

Foto: Metro/Johan Söderling, Unsplash

Idag skriver Frisk & Fri ett debattinlägg på Metro debatt om medias ansvar vid rapportering om ätstörningar:

 –Vi anser att media har ett ansvar att rapportera om ätstörningar på ett sätt som inte är skadligt, menar Thor Rutgersson, Maja Engström och Stefanie Nold från Frisk & Fri -Riksföreningen mot ätstörningar

Läs hela inlägget här >

Märkt ,

Frisk & Fri i Stockholm erbjuder sommarstöd för drabbade och närstående

Frisk & Fri:s lokalavdelning i Stockholm erbjuder utökat stöd för både drabbade och närstående under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Det finns möjlighet att chatta, mejla och ringa samt öppna träffar varje vecka på deras kansli på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan.

Stödmejl
Mejla till sommarstod@friskfri.se och få svar alla vardagar under juni, juli och augusti.

Stödtelefon
Telefonstöd finns tillgängligt tisdagar och torsdagar mellan klockan 14:00-15:00 under juni, juli och augusti. Ni når stödtelefonen på: 073-640 64 12.

Chatt
Måndagar: 20:30-21:30
Tisdagar: 20:00-21:00
Onsdagar: 20:30-21:30
Torsdagar: 20:00-21:00

Chatten hittar ni på friskfri.se under utsatta tider under juni, juli och augusti.

Öppna träffar för drabbade (OBS! För dig som har fyllt 18 år)
3 juli, 17 juli, 31 juli, 14 augusti

Öppna träffar för närstående
26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augusti, 21 augusti

Träffarna för både drabbade och anhöriga äger rum mellan klockan 18:30-20:00 på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan. För mer frågor och anmälan till träffarna, mejla till sommarstod@friskfri.se.

Märkt ,

Svenska Psykiatrikongressen 2017

David Clinton från KÄTS och Hanna Kihlander från SCÄ och Frisk & Fri

Förra veckan var det dags för Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg som varje år arrangeras av Svenska Psykiatriska Föreningen. Kongressen pågår under tre dagar och besöks av deltagare från hela landet.

I år medverkade Hanna Kihlander som arbetar hos oss men representerar även Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Hanna pratade om ätstörningar och graviditet samt om vinsterna av att samarbeta över gränser. På SCÄ har vi ett nära samarbete med Frisk & Fri genom att ha med både brukare och före detta brukare för att utveckla vården.

Även KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar) var på plats för att informera om sin verksamhet och Emma Forsén Mantilla höll en uppskattad presentation om sitt arbete och forskning kring ätstörningar och idrott.

Här är lite bilder från dagarna:

 

Hanna Kihlander

Sara Norring och Elin Monell från KÄTS

Emma Forsén Mantilla från KÄTS pratar om hur vi kan minimera riskerna och främja de positiva effekterna i relation till ätstörning.

Märkt , , ,

Frisk & Fri svarar på frågor om ätstörningar i TV4 Nyhetsmorgon

thortv4

Foto: TV4

Igår medverkade Thor Rutgersson, pressansvarig på Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, i TV4 Nyhetsmorgon för att svara på tittarnas frågor om ätstörningar.

Ni hittar klippet här >

Märkt

Anslagstavlan – Ett nytt forum för närstående

Banner Anslagstavla

För drygt en månad sedan lanserade Frisk & Fri en webbenkät för att kartlägga närståendes behov av stöd. Responsen blev större än väntat med hela 655 personer som svarade på enkäten. I många av svaren berättar flera att det finns ett stort behov av att träffa andra närstående för att känna sig mindre ensamma, men också för att kunna utbyta erfarenheter med varandra.

Frisk & Fri lanserar därför idag anslagstavlan som är ett forum där närstående har möjlighet att ta del av andra närståendes berättelser samt att dela med sig av sina egna. Vad är de bästa tipsen för att orka? Vilka goda exempel på bemötande finns det runt om i landet? Hur bemöter man någon med en ätstörning?

Ni hittar anslagstavlan här >

Märkt ,

Seminarier om ätstörningar under Almedalsveckan

almedalsveckan

Nästa vecka startar Almedalsveckan i Visby där företrädare för samtliga svenska partier samlas tillsammans med intresseorganisationer och företag för att diskutera politik och samhällsfrågor. Almedalsveckan lockar tusentals besökare varje år och är Sveriges största politiska mötesplats.

Frågor som rör hälso- och sjukvården har tagit allt mer plats under Almedalsveckan och det finns flera intressanta seminarier inom både psykiatri och forskning att ta del av om ni är på plats. Vi har kikat igenom årets program och valt ut tre seminarier som specifikt eller delvis handlar om ätstörningar:

Är sport och träning farligt? Om ätstörningar inom idrotten
Frisk & Fri arrangerar tillsammans med studieförbundet Sensus ett seminarium om ätstörningar inom idrotten. Sverige har ett fantastiskt föreningsliv med idrottsföreningar men det finns också risker. Träningen kan användas för att dölja ätstörningar och sportandet kan trigga ett livsfarligt beteende. Vad kan idrottsorganisationer göra för att ta sitt ansvar?

Läs mer information om seminariet här >


Normer, kroppsideal och ätstörningar

BRIS, studieförbundet Bilda, S:t Lukas och Jonsereds herrgård (Göteborgs universitet) arrangerar ett seminarium om hur samhällets normer och ideal ofta påverkar synen på vår egen kropp och prestationsförmåga. Pressen på i synnerhet unga människor kan leda till psykisk ohälsa och inte sällan en ätstörning. Vad är en ätstörning? Vem drabbas? Hur blir man fri från den? Vad kan man göra om någon i ens närhet är drabbad?

Läs mer information om seminariet här >


Patienterna driver vården framåt, hinner vården med?

Nationella Kvalitetsregister bjuder in till ett seminarium för att diskutera vilka verktyg som kan användas för att få in mer kunskap från patienten och skapa en bra vård tillsammans. Bland dom medverkande finns bl. a Sara Norring som är registerkoordinator för Riksät och arbetar på Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Elina Johansson som är patientrepresentant från Frisk & Fri.

Läs mer information om seminariet här >

Märkt , , ,

Närstående bjuds in att svara på webbenkät om stöd

couple-holding-hands-featured-w740x493

Att vara närstående till någon som är drabbad av en ätstörning är inte alltid så enkelt och många påverkas negativt på grund av all oro, maktlöshet och stress som kan uppstå.

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar har nu släppt en webbenkät för att kartlägga närståendes behov av stöd. Enkäten är en del av ett närståendeprojekt via Socialstyrelsen och kommer ligga till grund för att utveckla föreningens stödverksamhet. Du kommer bland annat få frågor om vilket stöd du har fått tidigare och får idag samt vilket stöd du saknar och skulle vara i behov av.

Enkäten är tillgänglig mellan den 1 juni och 1 juli och riktar sig till personer som är eller har varit närstående till någon drabbad av en ätstörning. Du är självklart helt anonym när du svarar på enkäten.

Ni hittar enkäten här >

Märkt ,

World Eating Disorders Action Day Special: ”Ätstörningar syns inte alltid utanpå”

FACES

Den 2 juni är det den Internationella Ätstörningsdagen (World Eating Disorders Action Day). Initiativet kommer från föreningar och organisationer världen över, som menar att medvetenhet och kunskap om ätstörningar behöver öka – och att det finns attityder och föreställningar kring sjukdomarna som försvårar bemötandet av problematiken.

I Sverige upplever hälften av alla femtonåringar att de är överviktiga. Var femte trettonårig flicka bantar. Överallt bombarderas vi med budskap – som att män ska ha mer och större muskler och att vi alltid måste tänka på hur vi ser ut, något som även påverkar oss långt ner i åldrarna.

Men det handlar inte om utseendet, inte egentligen. Ätstörningar bottnar ofta i dålig självkänsla och en vilja att ta kontroll över sin situation. Någonstans sker en felkalkylering i vad som bör göras för att må bra. Att kontrollera ätandet och/eller träna överdrivet ger tillfällig ångestlindring. Smärtan och rädslan mattas av. Snart är personen fast i en ond cirkel med destruktiva mönster – där smärtan och rädslan trappas upp och de egentliga problemen kan växa. Att bara fokusera på den fysiska kroppen är att förminska ätstörningsproblematiken.

För att skapa större förståelse för ätstörningar har flera organisationer enats kring en lista med nio centrala sanningar om ätstörningar. Listan är framtagen av professionella och representanter från en rad olika patientorganisationer runt om i världen. Vi vill idag särskilt lyfta två av de här punkterna:

”Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka”

”Ätstörningar kan drabba alla – oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, kroppsform, vikt eller socioekonomisk status”

Det går inte att upprepa tillräckligt många gånger – en ätstörning syns inte alltid utanpå. Det omvända är mycket vanligare – att människor lider i hemlighet. Mörkertalet är stort, inte minst på grund av föreställningen om att ätstörningar bara drabbar unga tjejer, eller att det handlar om att banta. Sanningen är att såväl genetik som miljö spelar in och att alla kan drabbas.

Vi tror att vi kan göra mer för att förebygga ätstörningar. Det handlar om att börja prata om frågorna på ett sätt som inkluderar fler människor. Det handlar om att motverka skammen och skulden som många upplever när de inte känner igen sig själva i den typiska bilden av en person med ätstörningar. Och det handlar om att våga prata om sådant som kan trigga igång ätstörningar – och som skapar den falska bilden av att ångest och rädsla kan kontrolleras genom att skada sin egen kropp och person.

Många människor har idag ett komplicerat förhållande till mat. De begränsar sina liv och skuldbelägger sig själva – utan att det någonsin leder till något positivt. Det finns människor som använder mat för att dämpa sina känslor. Det finns människor som använder svält till samma syfte. Det finns människor som mäter hur mycket de får äta beroende på hur mycket de har rört på sig. Som räknar steg och kalorier och alltid måste förtjäna det som är grundläggande för oss alla – för vi vet att kroppen behöver mat för att fungera. Ibland leder sådana beteenden till en ätstörningsdiagnos. I allra värsta fall leder de till döden. Var tionde vuxen med ätstörning har någon gång försökt ta sitt liv. Ätstörningar är på allvar. Vi vet.

Men vi vet också att det går att bli frisk och fri från ätstörningar.
Ibland är vägen lång och tar flera år. Men tidiga insatser kan leda till kortare behandlingstider och snabbare tillfrisknande.

Tillsammans med flertalet organisationer runt om i världen hoppas vi att ett aktivt arbete för att motverka fördomar – om vilka som kan drabbas – leder till att fler människor kan få behandling eller nås innan de insjuknar. Fler killar syns nu i debatten om ätstörningar, vilket vi tycker är bra och viktigt. Men många vågar inte prata om den här typen av problem, och många vet inte ens att killar kan drabbas. Barn kan också drabbas. Och äldre personer. Sjukdomarna tar inte hänsyn till var du kommer ifrån, hur mycket pengar du tjänar eller var du bor. Vi behöver förändra vårt sätt att se på ätstörningar, så att fler förstår att det kanske gäller just deras liv. Och för att göra det behöver vi ett engagemang från alla – politiker, sjukvård, organisationer och civilsamhället.

Vi behöver samverkan och kunskapsspridning mellan olika aktörer. Det behövs mer resurser för klinik- och patientnära forskning. Vi behöver medier som tar debatten – och granskar budskap som spär på kroppsfixeringen. Och vi behöver resurser till stöd och behandling. För ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Andreas Birgegård
Docent vid KI och enhetschef för Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

David Clinton
Docent i medicinsk psykologi, Psykolog, Psykoterapeut, Psykoanalytiker. styrelseordförande Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Emma Forsén Mantilla
Psykolog, doktorand på KÄTS och styrelseledamot, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Sanna Aila Gustafsson
Socionom, psykoterapeut, doktor i medicin, ordförande SEDS – Svenska Ätstörningssällskapet

Claes Norring
Adjungerad professor i klinisk psykologi vid KI. Forskningsledare vid Stockholms Centrum för Ätstörningar. Registerhållare för Riksät – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Lena Westin
Enhetschef, Dala ABC – Kunskapscenter för ätstörningar, styrelseledamot SEDS – Svenska Ätstörningssällskapet

Stefanie Nold
Verksamhetsansvarig, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Thor Rutgersson
Projektledare Idrott – Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

”Det är dags att tala om idrottens baksida – ätstörningar”

Emma Forsen M

Emma Forsén Mantilla har varit med och tagit fram certifieringen We care.

Förra veckan lanserade Frisk & Fri kampanjen för certifieringen We care som riktar sig till idrottsföreningar och gymanläggningar runt om i landet. I samband med det skrev även flera personer verksamma bl. a inom idrott, sjukvård och forskning ett debattinlägg på Aftonbladet för att lyfta träningens baksida med ätstörningar. En av debattörerna är Emma Forsén Mantilla, legitimerad psykolog och doktorand vid Kunskapscentrum för ätstörningar, som tillsammans med Frisk & Fri och flera aktörer inom idrotten har varit med och tagit fram certifieringen. Vi hörde av oss till Emma för att höra mer om projektet:

Hej Emma! Berätta om certifieringen. Hur väcktes idén?
 -Initiativet kommer helt och hållet från Frisk & Fri. Genom deras engagemang i samhället och utifrån egna erfarenheter uppmärksammade de ett stort behov av kunskap och vägledning kring hur man uppmuntrar sunt tränande och ätande inom idrotts- och träningssammanhang. De konkretiserade således idén om att utbilda tränare och ledare inom olika tränings- och idrottsorganisationer.

Utbildningen fokuserar i huvudsak på tre områden; om ätstörningar, bemötande och hälsosamt ledarskap. Själva certifieringen handlar om att den organisation som genomgått utbildningen sedan i samarbete med Frisk & Fri och KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar), tar fram olika dokument kring hur de ska fortsätta verka för att främja ett tryggt och sunt träningsklimat, säkerställa de anställdas kunskap och ha rutiner för hur man bemöter personer som är drabbade av ätstörning.

Organisationer som har genomgått en We care-utbildning och certifiering har även fortsättningsvis tillgång till stöd från Frisk & Fri via till exempel en handledningschatt.

Vilka har varit med och arbetat med projektet?
-Från Frisk & Fri så är det Stefanie Nold, Elina Johansson, Johanna Krook, Thor Rutgersson, Malin Sjöström och Hanna Kihlander, och från KÄTS är det jag, David Clinton och Elin Monell.

Vilken roll har du haft under arbetet?
-Jag har varit delaktig i att arbeta fram själva utbildningsmaterialet. Jag har också varit delaktig i att utveckla en enkät som används för att mäta olika saker (t.ex. attityder om träning, kunskapsläge om ätstörningar) bland de som utbildas. Slutligen är jag med och diskuterar och granskar dokument från de organisationer som jobbar mot en certifiering.

Du forskar ju om självbild och ätstörningar som vi har skrivit om tidigare här på bloggen. Finns det något samband med din forskning och ditt intresse för ätstörningar och träning?
-På sätt och vis. Mitt stora intresse ligger i preventionsarbete, We care-projektet är i allra högsta grad ett förebyggande projekt. Min egen forskning kan tänkas bidra med kunskap om risk-, och bakomliggande faktorer för varför vissa drabbas av ätstörning, och utan sådan kunskap är det svårt att veta hur man utformar fungerande förebyggande insatser.

Vad hoppas du att certifieringen kommer medföra på sikt?
-Jag hoppas att certifieringen ska medföra en ökad trygghet för tränare, ledare, aktiva idrottare/motionärer, föräldrar, m.fl om att en viss organisation arbetar aktivt för att främja sund träning och har en handlingsplan samt kompetens för att bemöta individer som inte mår bra i relation till sin träning. Jag hoppas också att detta, på en lite mer allmän nivå, blir ytterligare ett sätt att arbeta med och ifrågasätta de osunda och skeva kroppsideal som vi ständigt ställs inför.

Ta del av debattartikeln på Aftonbladet här >

Läs mer om certifieringen We care på aktivomtanke.se >

Intresserad av Emmas forskning? Läs intervjun som vi gjorde med henne tidigare här på bloggen >

Märkt , , , ,

Frisk & Fri lanserar certifiering för idrottsföreningar och gym

gym

Nu lanserar Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar certifieringsprogrammet We care som vänder sig till idrottsföreningar och träningsanläggningar runt om i landet.

Certifieringen är ett omfattande åtgärdspaket för organisationer, föreningar och företag som vill kombinera utbildningsinsatser med eget arbete och ta fram en handlingsplan för att aktivt kunna bemöta ätstörningar i träningssammanhang. We care har tagits fram av Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar i samarbete med Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) tillsammans med idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Följande föreningar har varit först ut att certifierats:

MMA-förbundet Stockholm
Balettakademien
Puls & Träning Stockholm
Spårvägens Friidrottsklubb
Formtoppen
Brommagymnasterna

Läs mer om programmet och hur certifieringen går till på aktivomtanke.se >

Märkt ,