Etikettarkiv: Forskning

Forskningssymposium om ätstörningar

Symposium2

David Clinton (KÄTS) öppnar årets symposium

Idag samlades doktorander och forskare på myntkabinettet i Gamla Stan igen för att delta i årets forskningssymposium om ätstörningar. Forskningssymposium arrangeras varje år av KÄTS i samarbete med SABS och Riksät.

Symposium3

Erika Nyman-Carlsson föreläser

På årets symposium föreläser doktorand Erika Nyman-Carlsson om den svenska valideringen av formuläret Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). Ta del av Erikas publicerade artikel här!

Symposium5

Cindy Bulik

Cindy Bulik är på plats och presenterar banbrytande forskning om genetik och ätstörning!

Symposium6

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson

Claes Norring och Sanna Aila Gustafsson presenterar nya Riksät.

Symposium7

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton

Carl Lund, Katarina Elf och David Clinton berättar om den forskningsstudie som pågår nu på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar.

Symposium1

Glada deltagare från SCÄ FoU!

Märkt , , , , , , , , , , , , , , ,

Doktoranddag

Doktoranddag

Doktorander och handledare på doktoranddag

Idag deltar våra nya doktorander (och delar av vår Forskargrupp) i en doktoranddag på Myntkabinettet i Gamla Stan. Vi går igenom varandras forskningsprojekt och diskuterar eventuella frågeställningar och problem. Tanken är också att inspireras och motiveras av varandra.

Märkt , , , , , ,

Patientstyrd inläggning

Mattias Strand

Mattias Strand

I Norge har en ny behandlingsstrategi för patienter med psykiatrisk sjukdom (huvudsakligen psykossjukdom och affektiv sjukdom, men även ångestsyndrom och personlighetsstörningar) prövats sedan ungefär tio år tillbaka – patientstyrd inläggning. Patientstyrd inläggning innebär att patienter som är välkända inom heldygnsvården får möjlighet att lägga in sig själva under en kortare period utan att behovet av vård ifrågasätts. Patienten bestämmer själv när och hur länge (inom förutbestämda ramar) hen vill lägga in sig och kan när som helst skriva ut sig. En tanke bakom detta är bl a att i tidigt skede kunna bryta en försämringsepisod och därmed undvika längre sjukdomsperioder. Samtidigt är en grundläggande idé i konceptet att det står patienterna fritt att lägga in sig oavsett vilken den bakomliggande orsaken är. Resultaten har varit mycket lovade: den totala inläggningstiden liksom mängden tvångsvård har minskat markant och patienterna har upplevt en större delaktighet i och inflytande över den egna vården.

Under hösten 2014 inleddes ett projekt med patientstyrd inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar som del av en större satsning inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Det är det första projektet av sitt slag som vänder sig specifikt till ätstörningspatienter. Projektet är fortfarande i en inledningsfas: hittills har åtta patienter erbjudits ett kontrakt för patientstyrd inläggning men tanken är att mellan 20 och 40 patienter ska kunna bli aktuella i projektet, som löper under tre år.

För det konkreta projektet vid Vuxenvårdsavdelningen ansvarar enhetschef Margaretha Sandved, som tillsammans med projektledare Silvia Finnerman har utformat konceptet vid Stockholms centrum för ätstörningar . Från FoU-enheten kommer jag själv att hålla i uppföljning och utvärdering av projektet. Alla patienter som erbjuds kontrakt för självinläggning kommer också att erbjudas att vara med i denna uppföljande forskning. Vi kommer här att undersöka hur patienterna upplever deltagandet i projektet, i vilken mån deras sjukdomsbild och livskvalitet förändras och hur konceptet påverkar behovet av slutenvård och vård enligt LPT. Förhoppningen är också att kunna koppla hälsoekonomisk expertis till forskningsprojektet för att studera hur modellen påverkar sjukvårdskostnader.

Mattias Strand är överläkare på Mottagning för vuxna och forskare på  SCÄ FoU.

Märkt , , , , , , ,

Sara Ulfvebrand forskar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand

Sara Ulfvebrand är psykolog och den tredje från SCÄ FoU som blev antagen som doktorand innan årsskiftet. Saras projekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning.

Grattis Sara! Hur känns det nu att vara doktorand?
-Fantastiskt roligt och ett stort ansvar att göra någonting bra av doktorandtiden!

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling du ska göra
-Mitt forskningsprojekt handlar om psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning. Syftet med avhandlingen är att undersöka prevalens av psykiatrisk samsjuklighet hos olika grupper av patienter med ätstörningar samt hur samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet. Och jag ska titta lite extra på om samsjukligheten ser olika ut för olika ätstörningsdiagnoser, om det finns skillnader gällande samsjuklighet mellan barn och vuxna med ätstörning och mellan kvinnor och män. Jag ska också se om samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet efter ett år.

Har du något bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
-Det viktiga är ju att ha ett bra projekt, en forskningsplan och garanterad finansiering för doktorandtiden. Sedan är mitt tips att börja i god tid, det är ganska mycket att skriva och förbereda inför ansökan. Prata med någon som redan har gått igenom ansökningsprocessen för tips och råd. Det är naturligtvis också en fördel att ha bra handledare i ryggen!

Märkt , , , , ,

Samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar

65

Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund är överläkare har en lång erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården  i Stockholm och i hemstaden Västerås. Nu arbetar Nils Eriks som överläkare på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar och har under 2014 även ägnat sig åt forskning på SCÄ FoU. Innan jul blev Nils Erik antagen som doktorand vid Karolinska Institutet.

Grattis Nils Erik! Hur känns det att vara doktorand?
– Tack! Det känns kul att vara registrerad så man får möjlighet att gå kurser som man behöver för sitt avhandlingsarbete. Att bli antagen får väl ses som en bekräftelse på att man arbetar med ett bärkraftigt projekt i en tillräckligt kompetent forskargrupp.

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling.
– Projektet går ut på att titta på samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar hos vuxna kvinnor dels när man först söker vård och även vid ettårsuppföljning av ätstörningsbehandlingen. Tanken är att detta ska vara slutfört under 2016.

Har du några bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
– Det viktiga är att du har ett bra projekt och att du är ansluten till en bra forskargrupp. Bägge sakerna är viktiga för att det ska bli trovärdigt och att projektet kan ros i hamn, både vetenskapligt och finansieringsmässigt. Det är nog dessa saker som är viktigast, själva antagningen blir sedan mer en formsak.

Nils Eriks abstract från Nordic Conference on Eating Disorder 2014

Märkt , , , ,

Ny artikel från Forskargruppen

cover

I höstas publicerades en review artikel av Yvonne von Hausswolff-Juhlin med flera. Titeln är ”The neurobiology of eating disorders—a clinical perspective” och artikeln är en selektiv review där vi går igenom den senaste forskning kring ätstörning och neurobiologi ur ett kliniskt perspektiv.

Artikeln kan du läsa här! 

Märkt , , , ,

Välkommen till FoU-Bloggen!

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

 

Stockholms centrum för ätstörningar har sedan januari 2014 en egen enhet för forskning och utveckling som heter SCÄ FoU (Forsknings- och utvecklingsenheten). Här bedriver vi forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med andra enheter på kliniken. Vi har också en egen forskargrupp ”Klinisk ätstörningsforskning”, knuten till Karolinska Institutet, som leds av Claes Norring och Yvonne von Hausswolff-Juhlin.

Här på FoU-Bloggen kommer vi berätta om oss, beskriva vad vi gör och presentera alla spännande projekt som vi bedriver på enheten och i forskargruppen. Vi kommer även rapportera om forskning som pågår runt om i världen inom ätstörningsområdet. Vi hoppas ni kommer tycka det är intressant att följa vårt arbete på enheten och i forskargruppen samt få en inblick i vad som händer inom ätstörningsforskningen.

Trevlig läsning!

– Yvonne von Hausswolff-Juhlin, enhetschef och ansvarig utgivare för FoU-Bloggen

Märkt , , , , , , ,