Etikettarkiv: ERGT

Onsdagsföreläsning: ERGT – Emotion Regulation Group Therapy

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg

Forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar arrangerar varje termin egna föreläsningar på kliniken som vi kallar för Onsdagsföreläsningar. Föreläsningarna äger rum på onsdagseftermiddagar (15:00-16:30) och gästas av spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning.

På onsdag är det dags för årets sista Onsdagsföreläsning som gästas av Hanna Sahlin och Johan Bjureberg som kommer prata om ERGT – Emotion Regulation Group Therapy.
Hanna och Johan är båda psykologer och doktorander vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Dom ingår även i den nationella styrgruppen för ERGT-projektet som är en del i det övergripande Nationella Självskadeprojektet. Nu kommer dom till oss för att prata mer om behandlingen och presentera resultat från den genomförda studien:

Datum och tid:
Onsdag 30 november klockan 15:00-16:30

Plats:
Föreläsningssalen Plan 1, Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B)

Vem kan gå?
Tidigare var Onsdagsföreläsningar endast till för personal på Stockholms centrum för ätstörningar men nu finns även ett begränsat antal platser öppna för vårdgrannar. Om du arbetar inom vården och är intresserad av att gå kan du mejla till elisabeth.tidlund@sll.se för att anmäla dig. Onsdagsföreläsningarna är helt kostnadsfria.

Här kan ni läsa en intervju som vi gjorde med Hanna och Johan tidigare på bloggen >

 

Märkt , , ,

Boktips: Självskadebeteende och ätstörningar

LucTy

Luc Tuymans: ”Der diagnostische Blick”

Studier har visat att uppemot 70% av personer med ätstörningar också ägnar sig åt icke-suicidalt självskadebeteende (non-suicidal self-injury, NSSI) och, vice versa, att mellan 25-50% av alla som ägnar sig åt NSSI också uppvisar ätstörningssymptom. Detta är bakgrunden till den första översiktsboken om samband mellan ätstörningar och NSSI, “Non-Suicidal Self-Injury in Eating Disorders: Advencements in Etiology and Treatment” av Laurence Claes och Jennifer J Muehlenkamp (red.) som gavs ut förra året.

NSSI – dvs självskadebeteende utan bakomliggande suicidavsikt – var länge tänkt att bli en ny diagnos i DSM-5 men hamnade slutligen i ett särskilt kapitel om tillstånd som kräver ytterligare studier innan de kan inkluderas fullt ut. Inte minst av den anledningen är boken ett välkommet tillskott i forskningslitteraturen. I antologiform tas här först upp en rad olika etiologiska modeller och huvuddelen av boken ägnas sedan åt olika former av behandling (familjeterapi, KBT, DBT, MBT, IPT, farmakologisk behandling osv) som kan antas fungera vid samtidiga ätstörningsbesvär och NSSI. Den faktiska kunskapen om vad som är verksamt och inte vid samsjuklighet är dock fortfarande högst begränsad.Emotion Regulation Group Therapy, ERGT – en lovande behandlingsform vid NSSI som svenska Nationella självskadeprojektet satsat stort på att utbilda i – tas tyvärr inte alls upp här, antagligen helt enkelt pga att metoden aldrig prövats och utvärderats för patienter med ätstörningar. Med tanke på att flera av de hypotetiska förklaringsmodeller som presenteras i boken berör just emotionell dysreglering så borde ERGT kunna vara en intressant behandlingsmetod även inom ätstörningsvården framöver.

Här finns boken att köpa!

En bra introduktion till NSSI är psykologen Jonas Bjäreheds avhandling på ämnet som du kan läsa här. Amerikanska Cornell University har också lättillgänglig information via sitt forskningsprogram om NSSI som du hittar här.

Mattias Strand, överläkare på Mottagning för vuxna och SCÄ FoU

Märkt , , , , , , , , , ,