Etikettarkiv: Eira-Mottagningen

Eira-mottagningen inspirerar till ny vårdmodell i Finland

Sjuksköterskan Minna Anttonen och psykologen Monica Ålgars från Pisara. Foto: Leif Weckström/Hufvudstadsbladet.

I Finland har vårdmodellen Pisara lanserats som riktar sig till personer med svåra och långvariga ätstörningar. Verksamheten startade i maj 2017 och är en permanent del av ätstörningsenheten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Under planeringsstadiet av Pisara besökte projektgruppen Eira-mottagningen här på SCÄ för att lära sig mer och ta med sig goda erfarenheter.

I en intervju med finska Hufvudstadsbladet berättar psykologen Monica Ålgars mer om Pisara och hur Eira-mottagningen har inspirerat till en ny vårdfilosofi kring den här patientgruppen.

Ta del av hela intervjun här >

Läs mer om Eira-mottagningen på vår hemsida >

Taggad ,

Eira-mottagningen firar tre år!

Lisa Hörnmark Brask, Andreas Larsson, Maja Molin, Stephanie Ekström och Anna-Karin Mächs från Eira-mottagningen.

Eira-mottagningen är ett fyraårigt projekt på SCÄ FoU som riktar sig till långtidssjuka ätstörningspatienter. Projektet i sig har pågått sedan januari 2014 men de första patienterna togs emot den 1 april 2014 vilket innebär att mottagningen firade tre år i helgen!

Under de tre gångna åren har behandlarna på Eira-mottagningen lärt sig massor. Det är ett helt nytt sätt att tänka kring patienter som varit sjuka under lång tid jämfört med att hjälpa dem som precis insjuknat i ätstörning. Instinktivt vill nog de flesta behandlare bota och hjälpa patienter att bli friska och fria från sin ätstörning men på Eira-mottagningen jobbar man istället med acceptans. Acceptans till situationen och livet som blev med ätstörningen. Både för patienterna och personalen på mottagningen har det ibland varit svårt att hitta balansen. Maja Molin som är projektledare för Eira-mottagningen berättar mer:

-Jag tror vi börjar landa i hur man bäst hittar acceptans. Genom att skräddarsy kontakten med varje patient och ta sig tid att ta del av hens behandlingserfarenheter kommer vi ganska långt, det som i behandling varit bra för andra har inte hjälpt patienten och därför är det extra viktigt att riktigt lyssna till deras vårderfarenheter och behov av hjälp och stöd, vilket är ytterst individuellt. Genom att acceptera svårigheten i att bli helt frisk går det att finna ro och acceptans av att leva ett liv med ätstörning.

Från början planerade Eira-mottagningen att ta emot cirka 20 patienter men behovet visade sig vara större än vad man hade räknat med. Idag har mottagningen 33 inskrivna patienter och 4 ytterligare patienter är på väg in i. Maja berättar om behandlingsmetoden:

-Vi jobbar enligt metoden Case management och fokus ligger på att hjälpa patienterna till ökad livskvalitet. Mycket av arbetet går ut på livsbejakande samtal, hjälp i kontakten med försäkringskassa och arbetsförmedlingen samt stöd att vid behov våga ta emot kortare insatser av heldygnsvård. Många patienter på Eira-mottagningen har länge levt ett liv med fokus på att bli frisk och därför hamnat vid sidan av studier och arbetsmarknaden. Att hitta tillfredsställande sysselsättning i lagom mängd för var och en av patienterna tillhör en stor del av Eira-mottagningens jobb. Som det är nu har vi en kuratorstjänst, om projektet fortlöper kommer behovet av en till kurator att öka, kuratorsinsatserna är ovärderliga!

Sättet att jobba på Eira-mottagningen med långtidssjuka ätstörningspatienter är unikt och behandlarna på mottagningen har föreläst om sin metod och erfarenheter runt om i Sverige. Eira har även haft studiebesök från så väl Finland som Australien. I januari 2018 är projekttiden slut och förhoppningen är att mottagningen ska bli en permanent verksamhet och en del av klinikens ordinarie behandlingsutbud i framtiden.

På Eira-mottagningen arbetar Projektledare Maja Molin, sjuksköterska och psykoterapeut Stephanie Ekström, kurator Lisa Brask (som vikarierar för Jenny Lowebrandt som är på föräldraledighet), sjuksköterska Anna-Karin Mächs, läkare Andreas Larsson samt överläkare Anna-Maria af Sandeberg.

Taggad ,

Konferens: Vuxna & Psykisk Hälsa

Eira-mottagningen är på plats!

Under två dagar pågår konferensen Vuxna & Psykisk Hälsa i Stockholm som vänder sig till personer som arbetar med vuxna personers psykiska hälsa. Medarbetare från Eira-mottagningen är på plats för att ta del av inspirerande föreläsningar och träffa andra personer som arbetar med psykisk ohälsa för kunskapsutbyte och potentiella samarbeten!

Här kommer bilder från dagarna:

Taggad ,

Humor och behandling av ätstörningar

Steffi2

Stephanie Ekström

Stephanie Ekström är sjuksköterska och arbetar på Eira-mottagningen som är ett projekt på SCÄ FoU. Under våren blev hon även klar med sin psykoterapiutbildning vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och kan numera titulera sig legitimerad psykoterapeut. Som examensarbete har Stephanie undersökt på vilket sätt humor kan vara hjälpsamt i behandling av ätstörningar och vilka effekter det har. Vi ställde några frågor till Stephanie om hennes examensarbete och hur hon själv arbetar med humor:

Grattis till examen Stephanie, berätta mer om ditt examensarbete!

-Min uppsats handlar om humor och behandling. Jag har undersökt vilka effekter humor kan ha i en ätstörningsbehandling utifrån behandlarens perspektiv. Kan humor vara hjälpsamt i behandlingen?

Vad fick dig att bli intresserad av att skriva om just humor och behandling?

-Jag blev intresserad av vilken inverkan humor har på behandlingen när jag tillsammans med min kollega Karolin Lindberg hade KBT-grupper på SCÄ. Vi fick positiv feedback från patienterna om att det var hjälpsamt när vi använde oss av humor samtidigt som vi kunde prata om svåra saker tillsammans. Jag blev nyfiken på vilka effekter det faktiskt kan ha för behandlingen och hittade en uppsats från Norge där intervjuer hade gjorts med ätstörningspatienter om vilka egenskaper de uppskattade hos en terapeut. De flesta tyckte att humor var en bra egenskap vilket fick mig att vilja fördjupa mig mer om humor och dess påverkan i behandlingen.

På vilket sätt använder du själv humor i behandlingsarbetet?

-Humor ligger för mig nära till hands när jag jobbar med behandling men där det är såklart väldigt viktigt att läsa av vem jag framför mig och balansera humor med allvar. Att kunna skratta åt svåra saker kan ibland vara förlösande på ett bra sätt.

Vad har du fått för reaktioner på uppsatsen?

-Jag har fått mycket positiv respons och jag hoppas att den kan inspirera till vidare forskning om humor vid behandling. Det skulle självklart vara intressant att höra mer utifrån patienternas perspektiv!

Ta del av Stephanies uppsats här: En kvalitativ studie om humor och flexibilitet inom ramen för ätstörningsbehandling – Stephanie Ekström

Taggad ,

Maja Molin medverkar i tidningen Insikt

Maja i Insikt

Maja pratar om behandling och forskning av långtidssjuka patienter i tidningen Insikt.

I senaste numret av Frisk & Fris medlemstidning Insikt medverkar Maja Molin i ett reportage som handlar om att leva med sin ätstörning i vuxen ålder. I reportaget kommer begreppet ”kroniker” upp och Maja berättar om Eira-Mottagningen där man helt valt bort att använda ordet och istället använder ordet ”långtidssjuka”:

-Rent teoretiskt skulle man kunna vara sjuk i över 30 år och sedan bli frisk och fri, så vi vill inte definiera någon som kroniker, säger Maja bestämt som både är projektledare för Eira-mottagningen och forskar om behandling för långtidssjuka patienter med ätstörning.

Om du är intresserad att ta del av tidningen Insikt kan du bli medlem i föreningen Frisk & Fri på deras hemsida >

Taggad , , ,

Omvårdnad och heldygnsvård


Igår föreläste Maja Molin i Göteborg på högskoleutbildningen ”Bakgrund och behandling av ätstörningar” (7,5 hp). Utbildningen riktar sig i första hand till personal som möter patienter med ätstörningar i sitt arbete. Läs mer om utbildningen här >

Maja föreläser om omvårdnad och heldygnsvård vid ätstörningar och tycker att det är ett viktigt ämne att prata om:

-Jag har haft förmånen att genom SUSÄTS-projektet intervjua 80 kvinnor som behandlats för ätstörning. Det känns jätteviktigt att förmedla deras (och patienter på Eira)erfarenheter till alla deltagare i utbildningen. Eftersom Eira-mottagningen är ett nytt sätt att arbeta lyfter jag även fram långtidssjuka ätstörningspatienter och berättar om hur vi jobbar med dem här på kliniken.

Taggad ,

Eira-projektet förlängs med två år

Eira

Jenny Lööw, Stephanie Ekström och Maja Molin på Eira-mottagningen

Eira-mottagningen är ett projekt under Forsknings- och utvecklingsenheten som har pågått i snart två år på kliniken. Mottagningen, som riktar sig till långtidssjuka patienter, har haft projektfinansiering för endast två år och det har därför varit osäkert om verksamheten skulle fortsätta efter årsskiftet. För en vecka sedan blev det dock klart att Eira-mottagningen har fått finansiering genom projektmedel för två år till, vilket vi är jätteglada över!

-Det känns förstås jätteroligt! Men också en enorm lättnad för våra patienter och mina kollegor som har levt i ovisshet om vad som kommer hända med Eira i framtiden, säger Maja Molin som är projektledare för Eira-mottagningen.

Läs mer om Eira mottagningen här >

Taggad

Rapport från EDRS-konferensen i Italien

bild 3

Förra veckan höll Eating Disorders Research Society (EDRS) sin årliga vetenskapliga konferens (den tjugoförsta i ordningen) i Taormina på Sicilien. EDRS är en internationell organisation för forskare inom ätstörningsområdet vars syfte är att sprida ny kunskap och forskning genom sina möten. På årets konferens deltog Maja Molin från SCÄ FoU och Eira mottagningen som ger en rapport från Italien:

Så, vad är det senaste just nu inom forskning och ätstörningar Maja?
 -Just nu handlar mycket om gener och hjärnan som vi fortfarande har mycket att utforska och lära oss mer om. Under en förmiddag diskuterades även långtidssjuka patienter; vad är hjälpsamt för personer som inte blir friska? Vad är egentligen livskvalitet och hur kan vi utveckla vården bäst för denna patientgrupp?

Vad var mest givande på konferensen tycker du?
-Oj, det var mycket som var inspirerande och givande på konferensen men extra roligt var ju förstås att SCÄ FoU är delaktiga i två projekt som omnämndes under dagarna: ANGI-studien och Eira mottagningen! Det är ett bevis på att vi ligger i framkant vilket är jättekul!

bild 2 bild 1

Taggad , , ,

SABS 2015: Bilder från andra dagen

Här kommer bilder från SABS andra dag:

SABS18

”Drop in på ätstörningsenheten!” David Clinton (docent på KÄTS) och Lena Westin (enhetschef Dala ABC) presenterar erfarenheter och resultat från en studie på Dala ABC i Falun.

SABS21

David Clinton (docent på KÄTS).

Ni kan ta del av hela deras artikel här!

SABS24

Margaretha Sandved (enhetschef) och Sofia Krohn (sjuksköterska) från Vuxenvårdsavdelningen på SCÄ berättar om projektet med patientstyrd inläggning.

SABS29

Maja Molin, Stephanie Ekström och Jenny Lööw från Eira-Mottagningen presenterar sin verksamhet.

Läs mer om Eira-Mottagningen här!

SABS26

Gunilla Paulson Karlsson (ordförande SABS) och Eira-Mottagningen: Maja Molin (projektledare), Stephanie Ekström (sjuksköterska) och Jenny Lööw (kurator).

SABS30

Intresserad publik!

SABS31

Frågestund om Eira-Mottagningen och patientstyrd inläggning. Två projekt som pågår just nu på Stockholms centrum för ätstörningar och SCÄ FoU.

SABS34

Anna Wikfalk och Veronica Ryd berättar om ”Mindful Eating”.

SABS37

Elisabet Lannfelt (leg. psykolog från KÄTS) presenterar ”STÄRKA -STöd mot Ätstörning, Riktad Kurs för Anhöriga”.

SABS39

Kirsten Åberg Örbaeck (socionom och leg. psykoterapeut med inriktning på familjeterapi) presenterar ”Ett decennium med föräldragrupp i ett barnpsykiatriskt ätstörningsteam i Malmö”.

SABS35

Stephanie Ekström, Yvonne Hausswolff-Juhlin och Maja Molin (SCÄ FoU) tillsammans med Sanna Aila Gustafsson (Riksät)

Taggad , , , , ,

På väg till SABS vårmöte

Från vänster: Maja Molin, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Jenny Lööw, Karolin Lindberg och Stephanie Ekström

Nu är delar av SCÄ FoU på väg till vårens SABS möte i Göteborg som öppnar imorgon. Temat för årets vårmöte är ”Mot ätstörningar i tiden” och har flera intressanta föreläsningar med i programmet.

På fredag kommer Eira-mottagningen berätta om sin verksamhet och Margaretha Sandved kommer tillsammans med Sofia Krohn presentera projektet patientstyrd inläggning inom heldygnsvården på Stockholms centrum för ätstörningar.

SABS dagarna pågår mellan 21-22 maj och vi kommer rapportera direkt från konferensen här på bloggen!

Taggad , , , , , , , , , , , , ,