Etikettarkiv: Cynthia Bulik

Välkommen till Öppet Hus på SCÄ!

Banner3

Den 20 februari bjuder vi åter igen in till en dag med föreläsningar och workshops på Stockholms centrum för ätstörningar. Syftet är att informera om vår verksamhet, men också för att sprida kunskap om ätstörningar. Vi riktar oss främst till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen, skolan eller studerar.

Vi inleder dagen med föreläsningar där vi presenterar flera delar av vår verksamhet. På eftermiddagen har ni möjlighet att välja mellan workshops som fördjupar sig i olika teman. Den här gången erbjuder vi även ett begränsat antal platser till en föreläsning med professor Cynthia Bulik som presenterar nya sätt att se på anorexia nervosa.

Cynthia är leg. psykolog, professor och grundare av Center of Excellence for Eating Disorders vid University of North Carolina i USA. Hon ansvarar även för Centre for Eating Disorders Innovation – CEDI på Karolinska Institutet.

Anmälan (OBS! fullsatt)
Anmälan sker via den här länken senast onsdagen den 13 februari. Det är kostnadsfritt att delta och vi tar emot max 60 personer.

Plats
Föreläsningssalen Plan 1, Stockholm centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27. Du tar dig enklast till oss med tunnelbana, hållplats Mariatorget (uppgång Torkel Knutssonsgatan).

Program:

10:00-11:00

Inledning och presentation av Stockholms centrum för ätstörningar
11:00-12:15
Öppenvårdsbehandling för vuxna patienter
12:15-13:30
Lunch (SCÄ bjuder inte på lunch)
13:30-14:45
Öppenvårdsbehandling för barn och ungdomar

15:00-16:30 Workshops:

1. Cynthia Bulik – “Reconceptualizing anorexia nervosa as a metabo-psychiatric disorder” (Begränsat antal platser)
2. Eira-mottagningen – Vård av långtidssjuka patienter
3. Familjevårdsavdelningen – Behandling av barn, ungdomar och deras familjer

Taggad ,

Ny artikel från forskargruppen: “Trends in female authorship in research papers on eating disorders: 20-year bibliometric study”

Industriarbetare, USA, 1940-talet

I dagarna publiceras en forskningsartikel i tidskriften British Journal of Psychiatry Open av Mattias Strand, överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar, och Cindy Bulik, professor vid Karolinska Institutet, där man har tittat närmare på författarskap och kön i forskningsartiklar om ätstörningar de senaste tjugo åren. Vi ställde några frågor till Mattias om studien:

Hur kom det sig att ni skrev den här artikeln?

-Jag var på ett seminarium om jämställdhet och psykiatrisk forskning på europeiska psykiaterförbundets kongress i Florens i april, där man bland annat diskuterade forskning om kön och författarskap. Det finns en rad studier som visar att trots att andelen kvinnor inom läkar- och psykologyrkena har ökat tydligt – kvinnor utgör idag exempelvis en majoritet inom läkarkåren i stora delar av norra och östra Europa – så återspeglas detta inte inom den medicinska forskningen. Fler män än kvinnor har alltjämt seniora tjänster inom forskarvärlden, män tilldelas mer forskningsmedel än kvinnor och är oftare chefredaktörer eller peer reviewers vid vetenskapliga tidskrifter. En studie som publicerades förra året visar att trots att könsfördelningen bland psykiatriker är någotsånär jämn internationellt sett så är endast kring 39% av författare till studier i prestigefyllda psykiatriska tidskrifter kvinnor. Denna siffra har ökat från 25% tjugo år tidigare, men ökningen har också mattats av det senaste decenniet. Jag blev nyfiken på om någon hade gjort en liknande undersökning inom ätstörningsfältet och när jag förstod att så inte var fallet så frågade jag Cindy om hon ville titta på detta, eftersom jag vet att hon har ett stort engagemang för jämställdhet inom akademin.

Och vad fann ni när ni studerade ätstörningsfältet?

-Vi tittade på samtliga vetenskapliga artiklar om ätstörningar publicerade mellan 1997 och 2016 i tre olika grupper av tidskrifter: sex subspecialiserade ätstörningstidskrifter, nio av de allmänpsykiatriska tidskrifter som anses mest prestigefyllda och sex prestigefyllda tidskrifter inriktade på klinisk psykologi. Våra resultat visar att andelen kvinnliga första- och sistaförfattare – de författarposter som vanligtvis anses mest betydelsefulla inom medicinsk forskning – ökade under den aktuella tjugoårsperioden i både specialiserade ätstörningstidskrifter och i de mest prestigefyllda psykiatriska tidskrifterna, samtidigt som vi också såg en viss avtagande trend under de senaste fem åren. I psykologitidskrifterna var antalet artiklar om ätstörningar dock för litet för att kunna påvisa samma statistiskt signifikanta trend. Oavsett tidskriftstyp är andelen kvinnliga författare högre inom ätstörningsfältet än inom psykiatrin generellt. I ätstörningstidskrifter var nästan 79% av förstaförfattare kvinnor under den senaste femårsperioden; för psykiatritidskrifterna var samma siffra 54% och för psykologitidskrifterna 55%.

Vilka slutsatser kan man dra av detta?

-Även om vi inte har någon statistik på hur många kvinnor och män som arbetar med ätstörningsforskning så tror vi att dessa siffror i högre grad speglar den verkliga sammansättningen inom fältet. Det är samtidigt uppenbart att andelen kvinnliga författare till ätstörningsartiklar är lägre i de prestigefyllda psykiatritidskrifterna än inom de tidskrifter som specialiserar sig på ätstörningsforskning. En annan intressant trend är också att samtidigt som antalet artiklar om ätstörningar har exploderat under tjugoårsperioden så publiceras faktiskt allt färre av dessa artiklar i de mest prestigefyllda tidskrifterna. Orsakerna bakom detta är inte helt självklara. Det är känt att forskning om ätstörningar och om självmord är de mest underfinansierade forskningsfälten inom amerikansk psykiatri, vilket såklart kan bidra till att färre högprofilerade studier publiceras. Man kan också tänka sig att en stereotyp och felaktig syn på ätstörningar som ”kvinnosjukdomar” medför att forskningsartiklar på området förvisas till smalare tidskrifter. Här kan möjligen den höga andelen kvinnliga författare bidra, då det är tämligen välbelagt att den akademiska peer review-processen premierar män. Att publicera forskningsstudier i en specialiserad ätstörningstidskrift ska verkligen inte ses som ett dåligt alternativ – kanske är genomslaget av forskningen som högst här eftersom man når ut till de kolleger som själva arbetar inom fältet – men skillnaderna i fråga om publikationsmönster och författares kön mellan subspecialiserade och prestigefyllda tidskrifter ger ändå en fingervisning om ätstörningsforskningens status inom psykiatrin.

Här finns artikeln att läsa (open access, dvs fritt tillgänglig) >

Taggad ,

Dålig kunskap i vården om hetsätning

Igår sände Sveriges Radio ett inslag om hetsätning där man får höra både drabbade och forskare berätta. I inslaget medverkar Cynthia Bulik och Yvonne von Hausswolff-Juhlin som säger att hetsätning är den vanligaste formen av ätstörning och att vården behöver få bättre kunskap om sjukdomen.

Ta del av inslaget här >

Taggad , ,

Fredagsläsning: ”The Science Behind the Academy for Eating Disorders’ Nine Truths About Eating Disorders”

Att öka kunskapsspridningen kring ätstörningar är mycket viktigt! I ett syfte att sprida kunskap kring ätstörningar publicerade därför Cynthia Bulik i samarbete med the Academy for Eating Disorders i början av 2015 nio sanningar om ätstörningar:

Sanning # 1: Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka.
Sanning # 2: Familjer får inte skuldbeläggas. De kan snarare vara en mycket värdefull tillgång i behandlingsarbetet.
Sanning #3: En ätstörningsdiagnos är en hälsokris som stör både individens och familjens möjligheter att fungera.
Sanning #4: Ätstörningar är inte ett val utan allvarliga tillstånd som påverkas av biologiska faktorer.
Sanning #5: Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status.
Sanning #6: Ätstörningar är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer.
Sanning #7: Arvs- och miljöfaktorer spelar en viktig roll i utvecklandet av ätstörningar.
Sanning #8: Vem som drabbas av ätstörningar styrs inte enbart av gener.
Sanning #9: Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är viktig.

Tillsammans med Cynthia Bulik och ett gäng framstående forskare inom ätstörningsområdet har vi nu också skrivit ihop en artikel där vi presenterar det vetenskapliga stödet bakom dessa sanningar. Artikeln har titeln ”The Science Behind the Academy for Eating Disorders’ Nine Truths About Eating Disorders” och publicerades under hösten 2017 i European Eating Disorders Review.

Jag kan varmt rekommendera er som är intresserade att läsa artikeln. Ni hittar den här >

Elisabeth Welch, enhetschef på SCÄ FoU

Taggad ,

Filmade föreläsningar från halvdag om ätstörningar

Verksamhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin föreläser om evidens och praktiska råd vid ätstörningar.

Den 2 oktober arrangerade vi en halvdag om ny kunskap och ökad medvetenhet om ätstörningar tillsammans med Karolinska Institutet. Över 900 besökare kom till Aula Medica för att ta del av föreläsningar och panelsamtal om ny forskning, behandling, ätstörningar inom elitidrotten samt ätstörningar ur ett syskonperspektiv. UR samtiden var på plats och filmade hela eftermiddagen och nu kan ni som inte hade möjlighet att vara där ta del av alla föreläsningar på deras hemsida. Ni hittar alla här >

Taggad , , , , , , ,

Stort intresse för halvdagsevenemang om ätstörningar

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Igår arrangerade vi ett halvdagsevenemang om ätstörningar tillsammans med Centre for Eating Disorder Innovation vid Karolinska Institutet. Drygt 900 besökare kom till Aula Medica för att lyssna till föreläsningar och panelsamtal om forskning, behandling och nya kunskap om ätstörningar.

Verksamhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin var först ut och föreläste om evidens och behandling för ätstörningar och om hur vi arbetar på kliniken. Hon talade även om vikten av att söka professionell vård och gav praktiska råd om hur man kan bemöta personer som är drabbade. Göran Kenttä från Gymnastik- och idrottshögskolan talade om ätstörningar och psykisk ohälsa inom elitidrotten som är ett vanligt förekommande fenomen men som tyvärr många inte vågar prata öppet om. Marit Sahlström är författare och har skrivit boken Och runt mig faller världen där hon delar med sig av sina erfarenheter som syskon till tre systrar som alla hade allvarliga ätstörningar under uppväxten. Professor Cynthia Bulik presenterade spännande forskning om vilken betydelse genetiken har för utveckling av ätstörningar. Hon berättade även om flera intressanta forskningsprojekt som pågår just nu på CEDI vid Karolinska Institutet. Dagen avslutades med paneldiskussion med alla föreläsare som leddes av moderator Mats Almegård där publiken hade möjlighet att skicka in sina frågor.

Vi är jätteglada att så många var intresserade av att del av ny kunskap och få en ökad medvetenhet om ätstörningar. Vi tycker det är viktigt att forskning och kunskap om ätstörningar når en bred publik därför var det extraroligt att personer inom flera olika yrkesgrupper och åldrar var på plats igår!

Ni som inte hade möjlighet att vara på plats igår kommer ha möjlighet att ta del av samtliga föreläsningar på Utbildningsradions hemsida senare i höst.

Göran Kenttä

Marit Sahlström

Cynthia Bulik

Paneldiskussion

Taggad , , , , , , , ,

Första artikeln med resultat från ANGI-studien publicerad

En bit av DNA. Foto taget av SR och National Human Genome Research Institute

I fredags publicerades den första artikeln med resultat från den omfattande ANGI-studien som undersöker bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar anorexia nervosa. ANGI-studien är den största genstudien av ätstörningar som någonsin genomförts och blodprover har samlats in från 3495 personer med anorexia nervosa som har kontrollerats mot närmare 11 000 personer utan ätstörningar. Även Stockholms centrum för ätstörningar har varit med och rekryterat deltagare till studien som leds av Cynthia Bulik, professor vid Karolinska Institutet och University of North Carolina i Chapel Hill.

Artikeln publicerades i American Journal of Psychiatry och går att läsa här >

Sveriges Radio gjorde även en intervju med Cynthia Bulik som ni hittar här >

Taggad , ,

Ny artikel från forskargruppen: Patienters erfarenheter och upplevelser av självvald inläggning

george-bellows-shore-house

George Bellows: Shore House

Självvald inläggning är ett nydanande koncept inom psykiatrin där kända patienter erbjuds möjligheten att på eget initiativ lägga in sig vid heldygnsvården i upp till sju dagar när de själva så vill, utan att först behöva uppsöka läkare vid öppenvården eller vid en akutmottagning. Syftet med denna modell är att öka patienternas autonomi och medbestämmande, främja tidigt hjälpsökande och på så vis minska det totala behovet av heldygnsvård. Självvald inläggning tillämpas sedan tidigare inom psykiatrin i Norge och Holland med goda resultat: deltagande patienter har upplevt en ökad självständighet i vardagen, har undvikit upprepade akutbesök och har i högre grad kunnat klara sig utan långa inläggningsperioder inom heldygnsvården. Även tvångsinslag i vården har minskat markant.

I augusti 2014 började Stockholms centrum för ätstörningar som första vårdinrättning i Sverige att erbjuda självvald inläggning, som en del av ett större pilotprojekt inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Nu publiceras den första forskningsrapporten från detta projekt i tidskriften International Journal of Eating Disorders.

I artikeln “Self-admission to inpatient treatment for patients with anorexia nervosa: the patient’s perspective” redogör Sanna Aila Gustafsson, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Cindy Bulik och jag för resultaten från vår intervjustudie med deltagande patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Patienterna beskriver här hur självvald inläggning överlag har stärkt deras deltagande i vården och främjat ökat agentskap och ansvarstagande. Självvald inläggning har fyllt ett antal funktioner för deltagarna: trygghet i vardagen, ökad tillgänglighet av heldygnsvård, möjlighet att boosta goda rutiner i fråga om ätande, motiverande stöd, respit från en påfrestande vardag och avlastning av anhöriga. Även de deltagare som faktiskt aldrig har använt sig av sin möjlighet till självinläggning beskriver hur vetskapen om att det är möjligt i sig har medfört en större trygghet.

I patientintervjuerna blir det samtidigt tydligt att det finns potentiella hinder för ett optimalt användande av självvald inläggning. Den ökade frihet och egenmakt som utgör en central del av modellen riskerar inte minst att krocka med den ambivalens till att söka vård som många patienter med en ätstörningssjukdom upplever – många av deltagarna beskriver hur det har tagit tid att våga använda sig av självvald inläggning på ett konstruktivt sätt. Det är uppenbart att många av patienterna upplever att det krävs en förhållandevis god sjukdomsinsikt och förmåga till ansvarstagande för att självvald inläggning ska fungera väl. Samtidigt beskriver de också hur modellen som sådan kan främja delaktighet och leda till mer konstruktiva perspektiv på den egna sjukdomen, då betoningen av frivillighet kan belysa just sådant som ambivalens och egen motivation till förändring.

Framöver kommer forskningen om självvald inläggning vid Stockholms centrum för ätstörningar att fokusera på hur patienternas ätstörningssjukdom påverkas av modellen, huruvida vårdkonsumtionen förändras och hur de hälsoekonomiska effekterna ser ut.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Läs även en intervju med Mattias om artikeln på SLSO Psykiatris webbplats >

Taggad , , , ,

CEDI- Centre for Eating Disorders Innovation

Cynthia Bulik, PhD, professor of eating disorders

Cynthia Bulik startar Centre for Eating Disorders Innovation vid Karolinska Institutet

För er som är verksamma inom forskning och behandling av ätstörningar behöver Cindy (Cynthia) Bulik ingen närmare presentation. Men för er som inte känner till henne är Cindy en av världens absolut främsta forskare inom ätstörningsområdet. Hon är Distinguished Professor vid institutionen för psykiatri på University of North Carolina i Chapel Hill där hon också är professor i näringslära vid Gill School of Global Public Health samt grundare av Center of Excellence for Eating Disorders vid UNC. Hon är även Co-Director för UNC Center for Psychiatric Genomics och är bl. a initiativtagare till den omfattande ANGI-studien som pågår.

2014 blev Cindy rekryterad som professor till institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet med uppdraget att under tio år bygga upp ett centrum som verkligen flyttar fram förståelsen för ätstörningar samt att utbilda nästa generation forskare inom området. Den unika positionen på KI finansierades av svenska Vetenskapsrådet och hon spenderar nu sin tid både i Stockholm och i North Carolina.

Nu har hon tillsammans med Elisbeth Welch och Jessica Pege startat CEDI – Center for Eating Disorders Innovation som vi självklart vill veta mer om. Vi mejlade med Cindy som befann sig på resande fot på väg till flygplatsen:

Hi Cynthia! Tell us about CEDI, what is the purpose of the center?

-Hi! Here is the official language of what we are:

”At the Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) we are dedicated to applying novel and emerging methodologies and technologies to elucidate causal mechanisms underlying eating disorders. Our ultimate goal is to rigorously apply findings from genetic, biological, and environmental risk investigations to refine and personalize detection, prevention, and treatment of eating disorders.”

-In simpler terms, our goal is to bring together top researchers from many fields to rapidly advance the science of eating disorders. Our field has been either stuck or moving very slowly for far too long. We hope to change that with broad collaborations, new ideas, and novel approaches. Ultimately our goal is to eliminate mortality from eating disorders and dramatically improve prevention, detection, and treatment.

What projects are going on right now?

-Here are a few.  There are quite a few more, so I don’t want to overwhelm you!

  • Anorexia Nervosa Genetics Initiative (ANGI)

-We have completed collection of clinical information and blood samples from 13,000(!) Individuals with anorexia nervosa across Sweden, Denmark, the United States, Australia and New Zealand along with 9,000 healthy individuals who have never had eating disorders. We are now entering the exciting genotyping phase from which we will get the “read out” of all of the participants’ entire genomes. We will then compare the genomes of the cases with those of controls to identify where significant differences lie. This is part of a broader consortium—The Psychiatric Genomics Consortium. I am the co-chair of the Eating Disorders Workgroup of the Psychiatric Genomics Consortium.

  • Binge Eating Genetics INitiative (BEGIN)

-BEGIN will be the first and largest genetic investigation of bulimia nervosa and binge-eating disorder. Taking place in the US and Sweden, we will collect DNA and stool samples from individuals with both of these conditions and healthy control individuals in order to identify genes that contribute to these disorders, but also to understand how the human genome and the bacteria in our guts interact to lead to and maintain these illnesses.

  • Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT)

-CREAT is a study of identical twins who are discordant for anorexia nervosa. This means that one twin has anorexia and the other does not. The beauty of this study is that identical twins share all of their genetic material, so discovering differences between them focuses us on where to look for causes for this debilitating illness. We will be inviting twins to spend two days with us at Karolinska Institutet and Karolinska universitetssjukhuset for a comprehensive evaluation. This unique study will help us understand both the biology and the psychology of anorexia nervosa.

Making science and research accessible to the public is something that I understand that you are striving for. Why is that important and how do you do that?

-This has been important to me throughout my career. I have approached it through writing books for the public (see cynthiabulik.com), via social media (Twitter: @cbulik, @uncceed), blogs (https://uncexchanges.org/) and public lectures and public engagement. Typically, it takes so long for patients and families to see any benefit from science or to experience the hope that science can give them. I have always believed that it is my responsibility to translate science for the people who need to hear about it now, not 10 years from now. So my teams both in the US and in Sweden understand that public engagement is part of the science we do.

What plans do you have for CEDI in the future?

-We are launching heavily into studies of the gut microbiome (intestinal bacteria) to help us understand some of the perplexing aspects of eating disorders including metabolic and emotional factors. Our bugs are vital to our existence and they affect us in more ways than we know. So we would like to understand more how they operate in eating disorders and whether treating people with eating disorders on the microbial level may improve treatment outcome.

We will also be combining our genomic data with the rich population registers in both Sweden and Denmark to help us identify BOTH genetic and environmental risk factors for eating disorders.
We also want CEDI to be a fun place to work, where many exciting ideas are generated, and where we can continue with and build our collaborations both across Sweden and around the world.

Läs mer om CEDI- Centre for Eating Disorders Innovation här >

Taggad ,

Cynthia Bulik får Don and Melissa Nielsen Lifetime Achievement Award

Cynthia Bulik, PhD, professor of eating disorders

Cynthia Bulik

The National Eating Disorders Association (NEDA) delar varje år ut priser till framstående personer som har utmärkt sig särskilt inom ätstörningsområdet. Det kan vara allt från kliniker och forskare till personer som engagerar sig ideellt som får utmärkelser för sitt arbete. Priserna är indelade i olika kategorier och delas ut i samband med NEDA:s årliga konferens som i år hölls i Chicago nu under helgen. Cynthia Bulik var en av pristagarna som mottog den prestigefyllda utmärkelsen Don and Melissa Nielsen Lifetime Achievement Award. Cynthia som just nu befinner sig i Stockholm och inte kunde vara på plats i Chicago spelade in en tackvideo på hennes Facebook-sida som ni kan ta del av här >

Läs även en intervju som Karolinska Institutet gjorde med Cynthia om hennes forskning här >

Taggad , ,