Kategoriarkiv: Utveckling

Konferens: Vuxna & Psykisk Hälsa

Eira-mottagningen är på plats!

Under två dagar pågår konferensen Vuxna & Psykisk Hälsa i Stockholm som vänder sig till personer som arbetar med vuxna personers psykiska hälsa. Medarbetare från Eira-mottagningen är på plats för att ta del av inspirerande föreläsningar och träffa andra personer som arbetar med psykisk ohälsa för kunskapsutbyte och potentiella samarbeten!

Här kommer bilder från dagarna:

Taggad ,

Ny uppdatering av appen Stegvis

Stegvispuff

Nu finns det en ny version av appen Stegvis att hämta ner från Apple App Store och Google Play. Den nya versionen innehåller bl. a en helt ny kamerafunktion som gör det möjligt att även fotografera sina måltider. Bilderna sparas direkt på Min logg/tidslinjen som gör det möjligt att gå tillbaka och ta del av bilder på måltider utöver den vanliga veckoöversikten.

Lanseringen av kamerafunktionen är ett resultat av önskemål som kom från våra användare när vi utvärderade Stegvis tidigare i år. Under våren kommer funktionen utvärderas och utvecklas vidare.

Nyheter i Stegvis 1.2

  • Kamerafunktion – Fotografera dina måltider direkt i appen.
  • Engelsk version – Nu finns det möjlighet att ändra språk till engelska under inställningar.
  • Förbättrad vy för graf med start- och slutdatum.
  • Mindre buggfixar och korrigeringar

Har ni frågor om Stegvis och den nya versionen kan ni kontakta oss direkt på stegvis@sll.se

Läs mer om Stegvis här >

Taggad , ,

Digitalisering i sjukvårdens ledarskap

ledare-innovation

Tisdagen 6 december hölls årets ledarskapsdag anordnad av sjukvårdens ledarskapsakademi. Temat för i år var digitaliseringen av sjukvården. Dagen kanske inte bjöd på så mycket ny information utan mer ett konstaterade av att digitaliseringen går fram fort och att vården och vårdmiljöer har svårt att hänga med. Allt ifrån att en åldrad datorpark till svårigheter med dataöverföring lyftes fram som problemområden. Internetpsykiatrin lyftet fram som ett bra exempel på hur ny teknik ger fler patienter tillgång till evidensbaserade metoder.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, docent och enhetschef för SCÄ FoU

Taggad ,

Inspirationsdag för psykiatrisk heldygnsvård

I tisdags var  Mattias Strand en av föreläsarna på Centrum för psykiatriforsknings ”Inspirationsdag för psykiatrisk heldygnsvård” på Norra Latin, där han tillsammans med Maria Mattsson och Joachim Eckerström från Norra Stockholms Psykiatri berättar om erfarenheterna av självvald inläggning.

inspdag3

inspdag2

Joakim Eckerström visar de individuellt utformade ”kontrakt” som använda för självvald inläggning vid emotionell instabilitet

inspdag1

Taggad

Gabriella arbetar för barns rättigheter på Stockholms centrum för ätstörningar

ella-korsner

Gabriella Körsner är klinikens barnrättsombud

Gabriella Körsner är sjuksköterska på Vuxenvårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar. Förutom det är hon även klinikens Barnrättsombud och ser till att barn som är patienter eller anhöriga får det stöd de behöver hos oss. Vi pratade med Gabriella för att höra mer om hennes arbete:

Hej Gabriella, berätta först lite om dig själv!

-Jag heter Gabriella Körsner och jobbar som sjuksköterska på Vuxenvårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar. Jag är nu även utbildad barnrättsombud som riktar sig till vuxensidan på kliniken. Jag gick utbildningen under hösten 2015.

Hur länge har du arbetat på kliniken och vad fick dig att bli intresserad av ätstörningar?

-Jag har jobbat på Vuxenvårdsavdelningen sedan mars 2014. Tidigare har jag jobbat med kirurgi och akutsjukvård inom somatisk vård men jag har alltid känt mig intresserad av psykiatri och samtalsterapi. Jag visste redan innan att jag ville rikta in mig inom ett speciellt område och ätstörningar har alltid intresserat mig.

Vad är egentligen ett barnrättsombud?

-Ett barnrättsombud är en person som jobbar utifrån FN:s konvention om barnens rättigheter. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Det är barnens bästa och barnens synpunkter som väger tungt i Barnkonventionens krav. Alla 54 artiklarna är viktiga men de som brukar lyftas fram mest är artikel 2 som handlar om lika villkor för alla, artikel 3 om barns bästa, artikel 6 som berör stöd i utveckling och artikel 12 som handlar om rätten att uttrycka åsikter. Barnrättsombud ska värna om barn och ungas perspektiv och delaktighet på mottagningar och avdelningar. Minderåriga barn är ofta anhöriga och barnrättsombudens ansvar är att barn och ungas rättigheter efterföljs. De stödjer och inspirerar kollegor i barnrättsfrågor och förmedlar lagstiftning och aktuella föreskrifter.

Kan du ge några exempel på vad du gör som barnrättsombud på kliniken?

-Barnrättsombuden har kompetens att genomföra barnkonsekvensanalyser som ska göras vid större beslut och åtgärder som påverkar barn och unga på kliniken. Barnrättsombuden samverkar även i nätverk. Mina uppgifter som barnrättsombud på Stockholm centrum för ätstörningar är bland annat att:

  • Tillägna mig kunskap om var man hittar information gällande närstående barn, stödinsatser riktade till barn och föräldrar och förfarande gällande anmälningsskyldigheten.
  • Samarbeta med andra barnombud och delta i gemensamma möten som barnsamordnarna. Förmedla information från barnsamordnare vidare till övrig medarbetare t.ex. på APT, teammöten.
  • Föra vidare frågeställningar från medarbetare till respektive barnsamordnare och chef.
  • Delta i utvecklingsarbete gällande stöd till barn som närstående.
  • Verka för en barnvänlig miljö.
  • Vara bollplank för medarbetare kring frågor om patientens barn.

Vem kan kontakta dig för stöd och hjälp?

-Jag finns som bollplank och kan ge råd, stöd och information till personal på kliniken som arbetar med patienter som lever tillsammans med barn. Jag finns behjälplig allt i från vart barn som minderåriga kan få stöd och hjälp till orosanmälningar.

Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannens hemsida >

Stockholms läns landsting har även en gemensam handlingsplan för arbetet med barnkonventionen där viktiga områden lyfts fram och vad verksamheter kan göra för att det ska bli bättre för barnen. Handlingsplanen hittar du här >

Taggad , ,

Mental Health Run 2016

mhrfacebook

För andra året i rad arrangeras Mental Health Run som är ett välgörenhetslopp på 5km för att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och för att stödja psykisk forskning. Loppet äger rum den 8 oktober klockan 13:00 och arrangeras av STP (ST-läkare i psykiatri), Svenska Psykiatriska Föreningen, Psykiatrifonden, Suicide Zero, Hjärnkoll, Mind och A New Dialogue.

Nytt för i år är att loppet kommer genomföras på flera platser runt om i landet och du kan själv anmäla om att få anordna ett större eller mindre Mental Health Run i din stad.

I Stockholm genomförs loppet som vanligt på en bana runt Djurgårdsbrunnsviken.

Läs mer om Mental Health Run och hur du anmäler dig här >  

Taggad , , , , , , ,

Nya behandlingsmetoder för BED i Köpenhamn

sjöjungfrun

Igår var Yvonne von Hausswolff-Juhlin på plats i Köpenhamn för att hålla i en keynote när den danska motsvarigheten till socialstyrelsen bjöd in till en konferens om BED (Binge Eating Disorder). Syftet med dagen vara att följa upp ett projekt som under fyra år har haft uppdraget att ta fram nya behandlingsmetoder för BED i Danmark, samt att inspirera behandlare i landet att erbjuda en bättre behandling för patientgruppen. Det som skiljer Danmark från Sverige är bl. a att det inte finns någon överviktsbehandling i landstingsregi. Det innebär att många patienter med övervikt söker sig till ätstörningsklinker som i sin tur gör en bedömning om patienten har en BED-diagnos eller inte. Om patienten uppfyller kriterier för BED erbjuds behandling  men om dom istället uppfyller kriterier för övervikt finns ingen behandling inom offentlig vård.

Taggad ,

Förmiddag på Norra Stationsgatan

Louise Högdahl och Karolin Lindberg

Idag träffar vi Louise Högdahl på KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar) för att diskutera ett upplägg för en ny internetbehandling.

Taggad , ,

Kvalitetsregister är underlag för viktig forskning

Claes

Claes Norring, adjungerad professor och registerhållare för Riksät.

Inför den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen som startade igår i Göteborg gick flera personer inom medicinområdet ihop och skrev en debattartikel på SvD om oron över att finansieringen kan komma att stoppas för kvalitetsregister i framtiden. En av debattörerna är vår egen adjungerad professor Claes Norring som förutom att vara forskargruppsledare på SCÄ FoU även är registerhållare för Riksät som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningar.

Hej Claes, varför är det viktigt med kvalitetsregister?
-All sjukvård behöver granska och utveckla den egna verksamheten. Om man inte mäter det man gör, t.ex. vilka behandlingsresultat man uppnår, är det omöjligt att bedriva en meningsfull kvalitetsgranskning och vårdutveckling. Förutom detta är kvalitetsregistren även viktiga för att få en nationell överblick, som hjälper till att t.ex. identifiera ojämlikheter i vården eller verksamheter som presterar bättre än andra och som därmed kan fungera som förebilder. Slutligen görs det mycket viktig forskning med kvalitetsregistren som underlag.

Berätta lite om Riksät och vad du gör där?
-Riksät är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling och även det första psykiatriska kvalitetsregistret som har funnits i snart 20 år. Vi har i dagsläget data från ca 25 000 behandlingar i registret. Jag startade Riksät 1998 och var den förste registerhållaren (ansvarig för registret) fram till 2005. Därefter var jag mindre aktiv i några år, men satt fortfarande i styrgruppen för registren. Från 2013 är jag åter registerhållare.

Hur ser framtiden ut för Riksät?
-Riksät håller just nu på och tar fram underlaget för att bygga en helt ny IT-lösning för registret. Vi kommer att bygga ett system som stöder den kliniska verksamheten i olika beslutssituationer, genom att erbjuda ett stort urval av kliniska och diagnostiska mätinstrument. Ur detta system hämtas sedan den information som behövs för Riksät. Vi hoppas att detta ska leda till att vi, efter många års IT-problem, äntligen ska kunna lägga full kraft på att göra det som kvalitetsregistren syftar till, nämligen på olika sätt bidra till vårdens utveckling och förbättring.

Läs mer om Riksät här >

Läs debattartikeln i SvD här >

Taggad , ,

På studiebesök i Stavanger

Stavanger1

Förra veckan var Sofia Krohn, Margaretha Sandved och Mattias Strand från Stockholms centrum för ätstörningar tillsammans med ett 20-tal andra från psykiatrin i Stockholm på studiebesök i Stavanger i södra Norge för att ta del av deras erfarenheter av självvald inläggning.

Vi har tidigare gjort en systematisk översikt av norska forskningsresultat på området som finns att läsa här >

Stavanger2

Stavanger3

Taggad ,