Kategoriarkiv: Tips

Seminarier om ätstörningar och övrig psykiatri under Almedalsveckan

Nästa vecka startar Almedalsveckan i Visby där företrädare för samtliga svenska partier samlas tillsammans med intresseorganisationer och företag för att diskutera politik och samhällsfrågor. Almedalsveckan lockar tusentals besökare varje år och är Sveriges största politiska mötesplats.

Frågor som rör hälso- och sjukvården har tagit allt mer plats under Almedalsveckan och det finns flera intressanta seminarier inom både psykiatri och forskning att ta del av om ni är på plats. Vi har kikat igenom årets program och valt ut några seminarier som specifikt eller delvis handlar om ätstörningar eller psykiatri i övrigt:


Vem hjälper mig när jag inte orkar? Om att vara närstående till någon som har en ätstörning
Frisk & Fri arrangerar tillsammans med studieförbundet Sensus ett seminarium om hur det är att vara närstående till någon som har en ätstörning. Ätstörningar drabbar inte bara den som är sjuk utan även personer som står bredvid. Vem ger stöd till de närstående? Det är dags att lyfta frågan om vad närstående behöver.

Läs mer information om seminariet här >

eHälsa – behandlingsstöd för psykisk ohälsa
Sverige ska bli bäst på e-hälsa till år 2025. Många innovationer är redan i bruk men desto fler ligger i framtiden. Vi fokuserar på eHälsolösningar för att sänka tröskeln för att ta kontakt med vården, som stöd för behandling samt hur detta ger en potentiell möjlighet att förkorta köer. Medverkar gör bl. a Niels Eék, psykolog och projektledare för ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Läs mer information om seminariet här >

På tal om suicid – vad vet vi?
Cirka 1500 personer per år tar sitt liv i Sverige och självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland yngre. Vi diskuterar självmord ur olika aspekter: Vad vet vi om orsakerna? Vad kan vi göra för att förebygga och förhindra? Hur möter vi den som inte orkar leva? Medverkar gör bl. a Ullakarin Nyberg, överläkare och ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen.

Läs mer om information om seminariet här >

Vet ni i psykiatrin hur det går för mig som patient?
Vad får patienterna ut av dagens psykiatri och hur kan vi säkerställa att ingen patient utsätts för undermålig vård? Vi lägger särskilt fokus på hur viktigt det är att vi alltid följer effekten av alla vårdinsatser. Medverkar gör bl. a Clara Gumpert, professor vid KI och verksamhetschef för Centrum för Psykiatriforskning inom SLSO samt Anki Sandberg, ordförande för Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Läs mer om information om seminariet här >

Hur kan patienterna utveckla vården?
Patienter, brukare och medborgares röst behövs för att öka kvalitén inom offentlig sektor. Hur kan vi utveckla delaktighet, kvalitet, utveckling inom hälso- och sjukvården lokalt, regionalt och nationellt? Hur kan man arbeta strukturerat och digitaliserat med ständiga förbättringar? Medverkar gör bl. a Hannah Parnén, Projektledare för SHEDO och Katarina Viebke, Divisionschef för Psykiatri Skåne, Region Skåne.

Läs mer om information om seminariet här >

Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner
Många är överens om att vi behöver en psykiatri som präglas av patientfokus, delaktighet och inflytande för vårdtagare och dennes anhöriga. Andra honnörsord som ofta används är jämlikhet, flexibilitet och tillgänglighet. Hur ska vi komma närmare de verkliga behoven? Medverkar gör bl. a Ullakarin Nyberg, överläkare och ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen samt Jimmie Trevett, ordförande för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

Läs mer om information om  seminariet här >

Taggad ,

Rapport om självvald inläggning för patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom vid Norra Stockholms Psykiatri

Rummet för självvald inläggning vid avdelning 24, Norra Stockholms Psykiatri

Vi har tidigare här på bloggen rapporterat om forskning om självvald inläggning för patienter med ätstörningssjukdom vid Stockholms centrum för ätstörningar. Vårt projekt är en del av ett större paraplyprojekt om självvald inläggning inom psykiatrin i Stockholm, där modellen även erbjuds för patienter med psykossjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom. I dagarna har det kommit en helårsrapport om självvald inläggning för patienter med emotionell instabilitet vid Norra Stockholms Psykiatri, där projektledare Joachim Eckerström redovisar både statistik om beläggningsgrad etc och intervjuer om deltagande patienters upplevelser av projektet. Rapporten finns att läsa här >

Taggad ,

Seminarium med Allen Frances

Allen Frances

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) bjuder in till seminarium med Allen Frances den 18 juni i Stockholm:

Psykiatriska modediagnoser: överdiagnostisering och överbehandling – med fokus på ADHD

I seminariet avhandlar professor emeritus Allen Frances trenden med den ökade diagnostiseringen och läkemedelsbehandlingen av neuropsykiatriska tillstånd, främst hos barn, utifrån ett större perspektiv.

Allen Frances är professor emeritus i psykiatri och är författare till den internationella bästsäljaren ”Saving Normal: An Insider’s Revolt Against Out-Of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary life”.

För anmälan och mer information läs mer på Föreningen för Integrativ Medicins hemsida >

Taggad ,

Psykisk ohälsa och självmord ökar under sommaren

Suicide
Sommaren förknippas oftast med sol, semester och lyckliga dagar vilket skapar höga krav och förväntningar över att allt ska vara perfekt just då. Det bidrar till att psykisk ohälsa och att självmorden faktiskt ökar under sommarmånaderna, vilket är viktigt att prata om.

Igår medverkade Charlie Eriksson, grundare av informationssajten ”Aldrig ensam”, i TV4 Nyhetsmorgon för att prata och informera om psykisk ohälsa och att självmorden ökar under sommaren. Ta del av klippet här!

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden. Dom vill lyfta det tabubelagda om självmord, prata om det och påverka politiker och allmänheten så att självmorden kan minska. Organisationens arbete stöds även av Sveriges främsta suicidforskare.

Läs mer om Suicide Zero och deras arbete på deras hemsida!

Twitter: twitter.com/Suicide_Zero
Facebook: facebook.com/suicidezero

Taggad , , , ,

Mental Health Run 2015

mhrfacebook

Var med och delta i ett välgörenhetslopp på World Mental Health Day för att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och för att stödja psykisk forskning!

Loppet äger rum den 10 oktober klockan 13:00 och arrangeras av SLUP (Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri), SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen) och Suicide Zero (En ideel förening som arbetar för att minska självmorden i Sverige). Banan är på 5 km och går ett varv runt Djurgårdsbrunnsviken.

Läs mer om Mental Health Run och anmäl dig på deras hemsida!

Taggad , , , ,

Stockholms Psychiatry Lectures

WorldNeurosurgery2012

Stockholms Psychiatry Lectures är en föreläsningsserie som arrangeras av Stockholms Centrum för Psykiatriforskning i samarbete med Karolinska Institutet. Föreläsningarna äger rum ca 5 gånger per år och gästas av stora internationella namn inom psykiatrin. Föreläsningarna riktar sig främst till personer som arbetar med psykisk ohälsa men vem som helst kan ta del av tidigare föreläsningar i deras YouTube-kanal som ni hittar här!

Vill ni ha information om nästa föreläsning går det att läsa mer på deras Facebook sida. Läs även mer om Stockholms Centrum för Psykiatriforsknings verksamhet på deras hemsida.

Mer tips på föreläsningar på internet? Mattias Strand gjorde tiidgare ett omfattande blogginlägg om psykiatriföreläsningar på internet som ni kan läsa här!

Taggad ,

Boktips: Bättre Prestation och Hälsa med KBT

Bättre prestation och hälsa

För några veckor sedan var jag på öppet hus på Mottagningen för Elitidrott och Hälsa och i samband med det var det även releasefest för boken ”Bättre Prestation och Hälsa med KBT”. Det bjöds på tilltugg och samtliga författare och medförfattare fanns på plats.

Utgångspunkten i KBT är att tankar, känslor och beteenden påverkar hälsa och prestationer. Enligt Göran Kenttä, idrottspsykolog och en av tre redaktörer för ”Bättre Prestation och Hälsa med KBT”, har den traditionella idrottspsykologin i Sverige utvecklats och inkluderar idag KBT på ett naturligt sätt. Och det, menar han, ger goda möjligheter att mer systematiskt och med god evidens främja både hälsa och prestation.

Nedan finner ni en del av intervjun som gjordes med Göran från medlemstidningen för ”Idrottens bokklubb”:

”I boken introduceras begreppet KBT i relation till ett flertal av de mest frekvent förekommande kliniska områdena som till exempel ångest, stress och utmattning, depression, sömnstörningar, ätstörningar, missbruk, smärta och NPF (neuropsykiatriska funktionshinder).

I Bättre Prestation och Hälsa med KBT korsbefruktas de båda ämnena KBT och idrottspsykologi. KBT har exempelvis haft god evidens vid ångest och depression och idrotten är full av ångest. Där har vi inte alltid varit så framgångsrika med traditionella idrottspsykologiska metoder. Andra metoder som används är ACT, (Acceptens Committment Therapi), som fungerar bra vid smärtbehandling och kronisk smärta och mindfulness, det vill säga förmågan att vara i nuet som är mycket viktig vid prestation för elitidrottare. Idrott handlar ju inte bara om prestation och fysik utan också om hur man ska få folk att prestera och må bättre.

Idrotten är ju ingen fredad zon och om du ska kunna prestera med alla krav krävs det att det finns ett idrottspsykologiskt stöd. Även om det fortfarande finns stigmatisering kring psykisk ohälsa så har det blivit lättare.”

Jenny Lööw är Kurator och arbetar på Eira Mottagningen. Jenny har även tidigare haft en karriär som elitgymnast.

Taggad , ,

Kompetenscentrum för psykoterapi

elisabet_lannefelt

Elisabet Lannfelt

Elisabet Lannfelt är psykolog, psykoterapeut och handledare. Elisabet arbetar på Centrum för psykoterapiforskning, dels på KÄTS och dels på KCP, Kompetenscentrum för psykoterapi.

Vad är KCP?
-KCP, Kompetenscentrum för psykoterapi är landstingets egen utbildningsenhet kan man säga. Vi håller till i Vårdhuset vid Liljeholmstorget. Vi tillhör organisatoriskt Centrum för psykiatriforskning och är associerade med KI. Alla våra utbildningar är kostadsfria för personal som är anställda inom psykiatrin i Stockholm. Än så länge har vi inte haft någon renodlad ätstörningsutbildning inom våra lokaler, men det kanske kommer. I höst ger vi en utbildning i Interpersonell Psykoterapi, IPT. Varje student ska arbeta med två patienter på den egna mottagningen och de ska ha diagnosen egentlig depression. Man ska arbeta med patientens depression enligt en IPT-manual på 20 gånger.

Vad gör du på KCP?
-Ibland föreläser jag om ätstörningar eller har en verkstad (workshop) om ätstörningar. Ibland föreläser jag om annat. Jag har kursansvar för kurser i Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning på Psykoterapeutprogrammet. Jag är också kursansvarig för kursen ”Interpersonell psykoterapi (IPT) med fokus på depression” som börjar i höst. Det är en kliniskt inriktad kurs, där deltagarna efter en kortare teoretisk introduktion sedan får återkommande handledning på två patientarbeten under den tid kursen pågår, till maj 2015. Sista ansökan är 10 juni, och det finns fortfarande några platser kvar!

Kan du berätta lite mer om IPT?
-IPT är en manualiserad korttidsterapi som visat mycket goda resultat vid behandling av depression, men även vid exempelvis bulimi. Grundtanken inom IPT är kopplingen mellan psykiatriska symptom och nära relationer. I fallet depression fokuserar man på hur nära relationer påverkar depressionen och också hur depressionen påverkar nära relationer. Tillsammans med patienten väljer man ett av fyra fokusområden; sorg, rollkonflikt, rollförändring eller interpersonella färdigheter. Syftet är både att öka patientens förståelse för hur depressionen påverkar relationer men också att öka patientens relationella färdigheter eller stödja patienten i att förbättra sina relationer. Behandlingen vara normalt 16 sessioner.

Hur lär sig studenterna på IPT-kursen metoden?
-Främst genom det praktiska arbetet. Studenterna lär sig metoden genom arbetet med två patienter och de får handledning varje vecka. Handledningen kommer att ligga på fredagar under två timmar. Handledare är Börje Lech. Börje är psykolog och psykoterapeut och disputerade på en avhandling om ätstörda personers affekter. Hans avhandling har titeln “Consciousness about own and others’ affects”.

Är utbildningarna kostnadsfria för alla som arbetar inom psykiatrin inom SLSO?
-Ja, det kostar ju arbetstiden för den anställda, men inte mer än så. KCP är alltså psykiatrin egen utbildningsenhet. Vi har även en utbildning i DBT och i beteendeanalys som man fortfarande kan söka till. Läs mer här!

Taggad , ,

Tips: Psykiatriföreläsningar på internet

old computer 5

För den som intresserad av att ta del av aktuell forskning, både av klinisk och mer pre-klinisk karaktär, finns det en hel del intressanta föreläsningar att tillgå via nätet. Här i Sverige finns t ex Karolinska Psychiatry Lectures, som har en egen YouTube-kanal där de laddar upp de flesta av sina föreläsningar. Här på bloggen har vi tidigare också tipsat om Gillbergcentrum i Göteborg som publicerar sina årliga Birgit Olsson-föreläsningar online.

Det stora flertalet av de tillgängliga föreläsningsresurserna finns dock vid amerikanska universitet. I USA är det vanligt att psykiatriska kliniker anordnar så kallade Grand Rounds, som inte är ronder i vanlig bemärkelse utan återkommande föreläsningar med inbjudna forskare och experter. Det händer naturligtvis att det är klinikens egna läkare som föreläser, men ännu vanligare tycks vara att framstående externa föreläsare bjuds in. Av den anledningen kan det vara värt att titta närmare även på mindre kända psykiatrifakulteters föreläsningsserier, då föreläsarna så gott som alltid håller hög kvalitet.

Här följer några tips:

Psykiatrifakulteten vid Columbia University i New York har i samarbete med New York State Psychiatric Institute websända Grand Rounds både inom vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Deras föreläsningar återfinns här!

Även New York University publicerar fortlöpande sina Grand Rounds på internet.

Yale University i New Haven har också en stor samling Grand Rounds på sin hemsida.

Grand Rounds från University of Washington i Seattle.

Oregon Health & Science University i Portland.

Case Western Reserve University i Cleveland.

Vissa universitet har liksom Karolinska Institutet valt att lägga ut sina Grand Rounds på YouTube:
Ett av dessa är Medical University of South Carolina i Charleston.

University of Minnesota i Minneapolis/Saint Paul.

University of New Mexico i Albuquerque.

East Tennessee State University i Johnson City.

Institute of Psychiatry at the Maudsley vid King’s College i London har istället för filmade föreläsningar valt att satsa på podcasts i flera serier. Bland annat finns här de återkommande Maudsley Debates, som i ett lite annorlunda format tar upp mer eller mindre omtvistade psykiatriska frågeställningar och låter experter debattera för eller emot. Deras podcasts återfinns här!

University of Edinburgh har ett antal psykiatriföreläsningar publicerade på sin hemsida.

Gresham College i London erbjuder en rad något mer populärvetenskapliga psykiatriföreläsningar här!

Även psykiatriska yrkesorganisationer och föreningar postar föreläsningar online. Hos World Psychiatric Association kan man skapa ett konto och få tillgång till filmade föreläsningar från deras möten.

Brittiska Royal College of Psychiatrists har på sin hemsida en lång rad podcasts med föreläsningar, studiesammanfattningar, intervjuer osv.

European Psychiatric Association publicerar på sin hemsida webcasts från sina årsmöten. Även här måste man först skapa ett konto för att få tillgång till föreläsningarna.

American College of Neuropsychopharmacology har lagt upp videor med föredrag etc från sina årsmöten här!

National Education Allliance for Borderline Personality Disorder är en amerikansk organisation som arbetar för att höja medvetenheten om borderlineproblematik. De har samlat en lång rad föreläsningar på ämnet på sin hemsida.

Amerikanska National Eating Disorders Association har på sin hemsida en rad kortare föredrag och ett par längre webseminarier på ämnet ätstörningar. 

Florida Medicaid Drug Therapy Management Program for Behavioral Health är ett delstatligt kvalitetssäkringsprogram med syfte att höja kvaliteten på förskrivningen av psykofarmaka och förbättra den psykiska hälsan hos patienter anslutna till amerikanska Medicaid. De har på sin YouTube-kanal en rad intressanta föreläsningar på olika ämnen. 

The Cochrane Collaboration har på sin YouTube-kanal bland annat videopresentationer från sina möten. Mycket av materialet handlar om forskningsstrategi och kommunikation och för den som intresserar sig för sådana frågor finns här mycket att hämta.

The Dana Foundation är en internationell forskningsstiftelse med inriktning på neurovetenskap. På sin hemsida har de videoföreläsningar och podcasts med forskare som ingår i deras nätverk. 

Mycket nöje!

Mattias Strand,  överläkare på Mottagning för vuxna och SCÄ FoU

Taggad , , ,

Boktips: Självskadebeteende och ätstörningar

LucTy

Luc Tuymans: ”Der diagnostische Blick”

Studier har visat att uppemot 70% av personer med ätstörningar också ägnar sig åt icke-suicidalt självskadebeteende (non-suicidal self-injury, NSSI) och, vice versa, att mellan 25-50% av alla som ägnar sig åt NSSI också uppvisar ätstörningssymptom. Detta är bakgrunden till den första översiktsboken om samband mellan ätstörningar och NSSI, “Non-Suicidal Self-Injury in Eating Disorders: Advencements in Etiology and Treatment” av Laurence Claes och Jennifer J Muehlenkamp (red.) som gavs ut förra året.

NSSI – dvs självskadebeteende utan bakomliggande suicidavsikt – var länge tänkt att bli en ny diagnos i DSM-5 men hamnade slutligen i ett särskilt kapitel om tillstånd som kräver ytterligare studier innan de kan inkluderas fullt ut. Inte minst av den anledningen är boken ett välkommet tillskott i forskningslitteraturen. I antologiform tas här först upp en rad olika etiologiska modeller och huvuddelen av boken ägnas sedan åt olika former av behandling (familjeterapi, KBT, DBT, MBT, IPT, farmakologisk behandling osv) som kan antas fungera vid samtidiga ätstörningsbesvär och NSSI. Den faktiska kunskapen om vad som är verksamt och inte vid samsjuklighet är dock fortfarande högst begränsad.Emotion Regulation Group Therapy, ERGT – en lovande behandlingsform vid NSSI som svenska Nationella självskadeprojektet satsat stort på att utbilda i – tas tyvärr inte alls upp här, antagligen helt enkelt pga att metoden aldrig prövats och utvärderats för patienter med ätstörningar. Med tanke på att flera av de hypotetiska förklaringsmodeller som presenteras i boken berör just emotionell dysreglering så borde ERGT kunna vara en intressant behandlingsmetod även inom ätstörningsvården framöver.

Här finns boken att köpa!

En bra introduktion till NSSI är psykologen Jonas Bjäreheds avhandling på ämnet som du kan läsa här. Amerikanska Cornell University har också lättillgänglig information via sitt forskningsprogram om NSSI som du hittar här.

Mattias Strand, överläkare på Mottagning för vuxna och SCÄ FoU

Taggad , , , , , , , , , , , ,