Kategoriarkiv: Forsknings- och utvecklingsenheten

Forskningsmedel från ALF Medicin 2018 till projektet om självvald inläggning

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet utlyser varje år gemensamma forskningsmedel, så kallade ALF-medel, för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. För 2018 har SCÄ:s och KI:s forskningsstudie om självvald inläggning vid heldygnsvården för patienter med ätstörningssjukdom tilldelats 300 000 kr, med möjlighet till förlängd finansiering i ytterligare två år. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas under 2018 kunna rapportera ytterligare resultat från forskningsprojektet!

Taggad ,

Tre snabba frågor till Elisabeth Welch

I mars tog Elisabeth Welch över som ny enhetschef på Forsknings- och utvecklingsenheten på kliniken. Vi frågade henne hur hon tycker det har varit hittills och vad som är på gång till hösten på SCÄ FoU:

Hej Elisabeth! Hur har det varit hittills att arbeta som enhetschef på SCÄ FoU?

-Hej, Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt och stimulerande! Jag är mycket imponerad över alla duktiga och energiska medarbetare som sprider både så mycket kunskap och värme.

Berätta, vad händer på SCÄ FoU i höst?

-Jag ser verkligen fram emot hösten! Vi har många spännande forskningsprojekt på gång bland annat ett där vi i samarbete med en forskargrupp från Karolinska Institutet kommer att undersöka mikrobiomets roll vid anorexia nervosa.

Vad ska du göra i sommar?

-Jag åker tillsammans med min familj till Kanada för att hälsa på släkt och vänner. Vi kommer bland annat att vandra och rida i klippiga bergen.

Eira-mottagningen firar tre år!

Lisa Hörnmark Brask, Andreas Larsson, Maja Molin, Stephanie Ekström och Anna-Karin Mächs från Eira-mottagningen.

Eira-mottagningen är ett fyraårigt projekt på SCÄ FoU som riktar sig till långtidssjuka ätstörningspatienter. Projektet i sig har pågått sedan januari 2014 men de första patienterna togs emot den 1 april 2014 vilket innebär att mottagningen firade tre år i helgen!

Under de tre gångna åren har behandlarna på Eira-mottagningen lärt sig massor. Det är ett helt nytt sätt att tänka kring patienter som varit sjuka under lång tid jämfört med att hjälpa dem som precis insjuknat i ätstörning. Instinktivt vill nog de flesta behandlare bota och hjälpa patienter att bli friska och fria från sin ätstörning men på Eira-mottagningen jobbar man istället med acceptans. Acceptans till situationen och livet som blev med ätstörningen. Både för patienterna och personalen på mottagningen har det ibland varit svårt att hitta balansen. Maja Molin som är projektledare för Eira-mottagningen berättar mer:

-Jag tror vi börjar landa i hur man bäst hittar acceptans. Genom att skräddarsy kontakten med varje patient och ta sig tid att ta del av hens behandlingserfarenheter kommer vi ganska långt, det som i behandling varit bra för andra har inte hjälpt patienten och därför är det extra viktigt att riktigt lyssna till deras vårderfarenheter och behov av hjälp och stöd, vilket är ytterst individuellt. Genom att acceptera svårigheten i att bli helt frisk går det att finna ro och acceptans av att leva ett liv med ätstörning.

Från början planerade Eira-mottagningen att ta emot cirka 20 patienter men behovet visade sig vara större än vad man hade räknat med. Idag har mottagningen 33 inskrivna patienter och 4 ytterligare patienter är på väg in i. Maja berättar om behandlingsmetoden:

-Vi jobbar enligt metoden Case management och fokus ligger på att hjälpa patienterna till ökad livskvalitet. Mycket av arbetet går ut på livsbejakande samtal, hjälp i kontakten med försäkringskassa och arbetsförmedlingen samt stöd att vid behov våga ta emot kortare insatser av heldygnsvård. Många patienter på Eira-mottagningen har länge levt ett liv med fokus på att bli frisk och därför hamnat vid sidan av studier och arbetsmarknaden. Att hitta tillfredsställande sysselsättning i lagom mängd för var och en av patienterna tillhör en stor del av Eira-mottagningens jobb. Som det är nu har vi en kuratorstjänst, om projektet fortlöper kommer behovet av en till kurator att öka, kuratorsinsatserna är ovärderliga!

Sättet att jobba på Eira-mottagningen med långtidssjuka ätstörningspatienter är unikt och behandlarna på mottagningen har föreläst om sin metod och erfarenheter runt om i Sverige. Eira har även haft studiebesök från så väl Finland som Australien. I januari 2018 är projekttiden slut och förhoppningen är att mottagningen ska bli en permanent verksamhet och en del av klinikens ordinarie behandlingsutbud i framtiden.

På Eira-mottagningen arbetar Projektledare Maja Molin, sjuksköterska och psykoterapeut Stephanie Ekström, kurator Lisa Brask (som vikarierar för Jenny Lowebrandt som är på föräldraledighet), sjuksköterska Anna-Karin Mächs, läkare Andreas Larsson samt överläkare Anna-Maria af Sandeberg.

Taggad ,

Ny enhetchef på SCÄ FoU

elisabeth-welch

Den 1 mars tar Elisabeth Welch över som ny enhetschef för SCÄ FoU efter Yvonne von Hausswolff-Juhlin. Elisabeth är legitimerad pyskolog och har doktorerat inom ätstörningsområdet vid Uppsala Universitet. Hon är också projektkoordinator för CEDI – Centre for Eating Disorders Innovation vid Karolinska Institutet.

Grattis Elisabeth till nya tjänsten! Hur känns det att få uppdraget som ny enhetschef för Forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar?

-Tack! Jag tycker att det känns oerhört roligt! Jag är väldigt intresserad av både ledarskap, forskning och kliniskt arbete så jag ser verkligen fram emot det nya jobbet.

Berätta lite om dig själv, vad har du gjort tidigare?

-Jag är legitimerad och disputerad psykolog. Både mitt kliniska arbete och min forskning har handlat om ätstörningar. Jag har också undervisat en del, främst på psykologprogrammet och läkarprogrammet i Uppsala. När jag inte jobbar så umgås jag med min familj och mina vänner. Jag tycker mycket om att vara ute i naturen.

Hur började ditt intresse för ätstörningar och forskning?

-Mitt intresse för ätstörningar började redan under tiden jag utbildade mig till psykolog och jobbade extra på en ätstörningsenhet. Jag blev intresserad av att öka förståelsen för vad som orsakar och vidmakthåller ätstörningar så att vi kan bli bättre på att både förebygga och behandla ätstörningar.

Vad ser du mest fram emot i din nya yrkesroll?

-Jag ser fram emot att få lära känna både medarbetare och verksamheten och att tillsammans få bidra till en ökad kunskap om ätstörningar.

Taggad ,

Vi söker en ny enhetschef till Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU)

hemsida

Vår nuvarande enhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin tillträder som ny verksamhetschef för Stockholms centrum för ätstörningar efter årsskiftet därför söker vi nu en ny chef för enheten.

Läs annonsen och ansök direkt här >

Läs mer om Forsknings- och utvecklingsenheten på vår hemsida >

Taggad ,

Medicinsk mottagning – Ett nytt utvecklingsprojekt på SCÄ FoU

medicinsk-mott

Förra veckan smygstartade vi vår nya medicinska mottagning på Stockholms centrum för ätstörningar som är ett projekt under Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU). Syftet med mottagningen är att i första hand avlasta och stödja våra öppenvårdsmottagningar på kliniken. På mottagningen arbetar sjuksköterskor och underläkare som kommer erbjuda kortare besök i samband med patienternas ordinarie inbokade tider. Vi börjar med några enstaka inbokade tider men på sikt kommer mottagningen  även erbjuda drop- in tider.

Medicinska mottagningen har startats som ett utvecklingsprojekt på Forsknings- och utvecklingsenheten som kommer utvärderas efter ett år.

Läs mer om mottagningen på vår hemsida >

Taggad ,

Studiebesök från Australien

maja-och-cate

Maja och Cate

Idag har vi haft besök av Cate Broomfield som är doktorand vid University of Sydney i Australien. Cates handledare är Stephen Touyz som är en av de forskare som skrivit flest artiklar om Severe and enduring eating disorders (SEED). Avhandlingen som Cate skriver på just nu handlar framför allt om frågorna ”När har en patient SEED och vad är det som definierar patientgruppen?” Maja Molin på FoU skriver också på en avhandling om SEED-patienter och har under eftermiddagen träffat Cate och diskuterat forskning, kliniskt arbete och tankar om framtiden för den specifika patientgruppen. Efter ett givande möte fick Cate en presentation av kliniken och enheten samt en rundvandring arrangerad av Aara Rydenäs på Vuxenvårdsavdelningen. Cate var mycket imponerad av vår stora klinik och vad det gäller Eira-mottagningen så hade hon aldrig tidigare hört talas om en så stor mottagning för enbart långtidssjuka ätstörningspatienter (SEED-patienter).

-Vi har flera gemensamma nämnare i våra avhandlingar och förhoppningsvis kommer vi att kunna samarbeta kring forskningen om SEED-patienter. Det känns fantastiskt roligt att träffa någon som forskar inom samma område men på andra sidan jorden, säger Maja.

Taggad ,

Forskningsseminarium: Framtida utmaningar inom ätstörningsområdet

ÄS seminarium

Idag presenterade doktoranderna Emma Forsén Mantilla, Elin Monell och Karolin Lindberg en intervju- och enkätstudie där de tillfrågat en rad kliniker och forskare på ätstörningsområdet om hur de tror att ätstörningsvård kommer att bedrivas om 30 år. Det blev en intressant diskussion om hur diagnostik och behandling kan komma att förändras, vad man kan hoppas på (eller kanske befara) i fråga om ny teknologi och om hur synen på ätstörningar skulle kunna te sig år 2046.

Taggad , , ,

Glad Påsk!

paskkyckling

Vi önskar alla en Glad Påsk!

Taggad