Kategoriarkiv: Ätstörningar

Frisk & Fri i Stockholm erbjuder sommarstöd för drabbade och närstående

Frisk & Fri:s lokalavdelning i Stockholm erbjuder utökat stöd för både drabbade och närstående under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Det finns möjlighet att chatta, mejla och ringa samt öppna träffar varje vecka på deras kansli på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan.

Stödmejl
Mejla till sommarstod@friskfri.se och få svar alla vardagar under juni, juli och augusti.

Stödtelefon
Telefonstöd finns tillgängligt tisdagar och torsdagar mellan klockan 14:00-15:00 under juni, juli och augusti. Ni når stödtelefonen på: 073-640 64 12.

Chatt
Måndagar: 20:30-21:30
Tisdagar: 20:00-21:00
Onsdagar: 20:30-21:30
Torsdagar: 20:00-21:00

Chatten hittar ni på friskfri.se under utsatta tider under juni, juli och augusti.

Öppna träffar för drabbade (OBS! För dig som har fyllt 18 år)
3 juli, 17 juli, 31 juli, 14 augusti

Öppna träffar för närstående
26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augusti, 21 augusti

Träffarna för både drabbade och anhöriga äger rum mellan klockan 18:30-20:00 på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan. För mer frågor och anmälan till träffarna, mejla till sommarstod@friskfri.se.

Taggad ,

Nya internationella riktlinjer vid behandling för ätstörningar

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publicerade i maj nya riktlinjer och rekommendationer för behandling av ätstörningar. Riktlinjerna är baserad på bästa tillgängliga evidens med syfte att förbättra kvalitén inom ätstörningsvården och sammanställs av en multidisciplinär grupp av hälso- och sjukvårdspersonal, patienter samt deras anhöriga.
Cirka 1 av 250 kvinnor och 1 av 2000 män kommer någon gång drabbas av Anorexia nervosa, företrädesvis i tonåren eller under tidiga vuxenlivet.

Ungefär 5 gånger fler kommer drabbas av Bulimia nervosa och ännu fler av ospecifik ätstörning, varav många kommer till behandling. Eftersom många drabbas av en ätstörning i tidiga tonåren kan det leda till både fysisk, psykisk och social underutveckling. Depression är vanligt förekommande, delvis på grund av sociala komplikationer som tillstöter men också som en konsekvens av den fysiska naturen av själva ätstörningen. Det är viktigt att också nämna att Anorexia nervosa är den psykiatriska diagnosen med högst dödlighet bland ungdomar.

De internationella Riktlinjerna syftar till att:

  • Ge rekommendationer vid behandling och vård för hälso- och sjukvårdspersonal
  • Användas för att utveckla metoder för utvärdering av den kliniska verksamheten
  • Användas för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal
  • Hjälpa patienten att fatta välinformerade beslut
  • Förbättra kommunikationen mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinjerna bör beaktas i sin fulla helhet i kombination med individuella behov, preferenser och värderingar hos den enskilda patienten. Riktlinjerna är inte tvingande och ansvaret ligger hos hälso- och sjukvårdpersonalen att fatta adekvata beslut baserat på omständigheter kring patient i konsultation med eventuella familjemedlemmar eller anhöriga.

Ni kan ta del av riktlinjerna i sin helhet här >

Taggad ,

Stockholms centrum för ätstörningar och Karolinska Institutet bjuder in allmänheten till en eftermiddag om ätstörningar

Cynthia Bulik, Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Göran Kentää föreläser.

Idag den 2 juni är det World Eating Disorder Action Day som uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. Initiativet kommer från föreningar och organisationer från flera länder, som uppmanar till att medvetenhet och kunskap om ätstörningar behöver öka – och att det finns attityder och föreställningar kring sjukdomarna som försvårar bemötandet av problematiken. Ätstörningar är allvarliga medicinska tillstånd, förknippade med både fysisk och psykisk ohälsa, och som i de mest tragiska fallen kan leda till att människoliv går till spillo.

Vi på Stockholms centrum för ätstörningar vill tillsammans med Karolinska Institutet och professor Cynthia Bulik uppmärksamma detta och lanserar därför ett halvdagsevent med titeln ”Om ätstörningar – ny kunskap & ökad medvetenhet ”. Vi vill nå en bred publik och välkomnar allmänheten, studenter, kliniker, forskare, föreningar, drabbade och närstående för att tillsammans skapa en dialog och ett kunskapsutbyte kring ätstörningar.

Dagen går av stapeln den 2 oktober i Karolinska Institutens aula Medica och är helt gratis. Medverkar vid eventet gör, förutom undertecknad, professor Cynthia Bulik och Göran Kentää (expert på ätstörning och elitidrottare) samt närstående med syskonperspektiv.

Boka in dagen redan nu och läs mer om evenemanget på KI:s hemsida >

#WeDoActTogether

Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar

Taggad , , ,

UMO-podden gör avsnitt om killar med ätstörningar

UMO är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år som svarar på frågor om sex, hälsa och relationer. UMO har även en egen podcast där unga pratar om sex, kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt och mycket annat. I senaste avsnittet av UMO-podden får vi höra Joel och Oscar berätta om hur det är att vara drabbad av en ätstörning och vad som hjälpte dem. Ni hittar avsnittet här >

Taggad ,

Svenska Psykiatrikongressen 2017

David Clinton från KÄTS och Hanna Kihlander från SCÄ och Frisk & Fri

Förra veckan var det dags för Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg som varje år arrangeras av Svenska Psykiatriska Föreningen. Kongressen pågår under tre dagar och besöks av deltagare från hela landet.

I år medverkade Hanna Kihlander som arbetar hos oss men representerar även Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Hanna pratade om ätstörningar och graviditet samt om vinsterna av att samarbeta över gränser. På SCÄ har vi ett nära samarbete med Frisk & Fri genom att ha med både brukare och före detta brukare för att utveckla vården.

Även KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar) var på plats för att informera om sin verksamhet och Emma Forsén Mantilla höll en uppskattad presentation om sitt arbete och forskning kring ätstörningar och idrott.

Här är lite bilder från dagarna:

 

Hanna Kihlander

Sara Norring och Elin Monell från KÄTS

Emma Forsén Mantilla från KÄTS pratar om hur vi kan minimera riskerna och främja de positiva effekterna i relation till ätstörning.

Taggad , , ,

”Ett syfte med BÄST är att sprida kunskap om ätstörning i samband med graviditet och småbarnstid”

cecilia-brundin-pettersson-foto-erik-pettersson david-clinton-foto-johan-so%cc%88derling

I december lanserades BÄST – en webbutbildning om bemötande av personer med ätstörningar i samband med graviditet. Utbildningen har tagits fram av Kunskapscentrum för ätstörningar i samarbete med Karolinska Institutet. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till vårdpersonal, främst inom mödra- och barnhälsovården. Även personer som arbetar inom den specialiserade ätstörningsvården rekommenderas att gå utbildningen. FoU-bloggen har träffat Cecilia Brundin Pettersson och David Clinton som ligger bakom BÄST.

Vad är syftet med webbutbildningen BÄST?

-Ett syfte med BÄST är att sprida kunskap om ätstörning i samband med graviditet och småbarnstid. Det kan öka förståelsen och få upp ögonen för en grupp kvinnor som ofta hamnar mellan stolarna. Ett viktigt syfte är också att stimulera till reflektion och motarbeta rädsla. Det är viktigt att de som möter ätstörningar i samband med graviditet försöker stanna upp och fundera över hur det kan vara för kvinnorna de möter. Man ska inte bara kunna ge svar utan också våga ställa frågor. Lika viktigt är också att lära sig se och bemöta de som kanske ligger i riskzonen för att utveckla en ätstörning.

Vad fick er att ta fram en utbildning som riktar sig till vårdpersonal inom detta ämne?

-BÄST är en vidareutveckling av Kunskapscentrum för ätstörningars (KÄTS) satsningar på internetbaserad utbildning. KÄTS vill sprida kunskap om ätstörningar och bemötande till många, och just barnmorskor och barnsjuksköterskor är särskilt viktiga. Kvinnor som brottas med ätstörningar under, eller efter, en graviditet har stora behov av hjälp. Insikten om hjälpbehovet och grunden till BÄST kommer från många håll, bland annat från arbetet inom GRÄS (Graviditet och Ätstörningar), som är ett kliniskt nätverk. Cecilia har också mött många gravida och mammor med ätstörningsproblematik som berättat om sina olika erfarenheter för henne. Parallellt har hon mött barnmorskor och barnsjuksköterskor som uttryckt sin handfallenhet och rädsla för att göra fel då de inte känner att de har någonstans att vända sig med dessa kvinnor.

Vad får deltagaren ut av utbildningen?

-Förhoppningen är att den som gått utbildningen ska få mer kunskap om ätstörningar, och i och med det större självförtroende att våga fråga och bemöta ätstörningar.

Kan vårdpersonal från hela landet gå utbildningen?

-Ja! Kostnadsfritt! Egentligen kan faktiskt alla gå den, man måste inte arbeta inom vården.

Vad hoppas ni uppnå med utbildningen?

-Ökad kunskap om ätstörningar för att våga fråga och bemöta. Att förstå hur ätstörningen kan se ut eller kanske främst hur den inte syns utanpå. Kunskap om diagnoser som BED för att få förståelse för att även en övervikt och fetma kan vara en ätstörning. Det är också viktigt att denna bortglömda grupp kvinnor nu får en plattform, att lyfta av skammen och att man vid mödra- och barnhälsovården börjar prata om ätstörningar på ett avslappnat sätt med kunskap i ryggen.

Anmäl dig till BÄST här >

Taggad

KÄTS bjuder in till halvdagsutbildning om ätstörningar bland barn och ungdomar

basinfo-barn

Tisdagen den 21 mars anordnar Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) en kostnadsfri halvdagsutbildning om ätstörningar bland barn och ungdomar. Utbildningen riktar sig till personer inom psykiatrin, primärvården eller skolan som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

För anmälan och frågor kontakta anna.collsioo@sll.se eller läs mer på KÄTS hemsida >

Ta del av inbjudan och fullständigt schema här >

Taggad ,

Nu kan du anmäla dig till vår grundutbildning om ätstörningar

forelasning2

Om utbildningen
Utbildningen är fördelad på tre heldagar och utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med grundutbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Vem kan gå?
Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vården som möter patienter med ätstörningsproblematik.

Anmälan och kostnad
För dig som inte arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar kostar utbildningen 5000 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kaffe. Anmälan sker direkt till elisabeth.tidlund@sll.se och sista anmälningsdagen är 15 mars. Vi tar emot max 30 kursdeltagare.

När startar grundutbildningen?
Grundutbildningen startar onsdagen den 5 april klockan 09.00 och slutar fredagen den 7 april klockan 15.30. Utbildningen äger rum i Föreläsningssalen, Plan 1 på Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B).

Förkunskaper och mer information
Vi rekommenderar att alla kursdeltagare innan har genomgått webbutbildningarna om Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) och WINST (Webbutbildning för insatser mot ätstörningar). Ni hittar länkar till webbutbildningarna, schema och mer information om grundutbildningen på stockholmatstorningar.se/grundutbildning >

Taggad , ,

Frisk & Fri svarar på frågor om ätstörningar i TV4 Nyhetsmorgon

thortv4

Foto: TV4

Igår medverkade Thor Rutgersson, pressansvarig på Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, i TV4 Nyhetsmorgon för att svara på tittarnas frågor om ätstörningar.

Ni hittar klippet här >

Taggad ,

Ny webbutbildning om bemötande av personer med ätstörningar i samband med graviditet

ba%cc%88st-bild

Nu lanseras webbutbildningen BÄST (Bemöta Ätstörningar i Samband med graviditet och småbarnsTid) som har tagits fram av KÄTS (Kunskapscentrum för Ätstörningar) i samarbete med Karolinska Institutet. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till vårdpersonal, främst inom mödra- och barnhälsovården, som möter blivande och nyblivna mammor i sitt arbete. Även personer som arbetar inom den specialiserade ätstörningsvården rekommenderas att gå utbildningen.

Anmäl dig till webbutbildningen BÄST här >

Taggad , ,