Fredagsläsning: ”Early predictors of treatment outcome in a partial hospital program for adolescent anorexia nervosa”

Tidig förändring i behandlingen är en bra och robust prediktor for bra utfall i behandling av ätstörningar. Detta observerades först i KBT behandling av vuxna med ätstörningar, men relativt snart insåg man att samma sak gäller familjebaserad behandling av ätstörningar: Patienter som i ett tidigt skede visar på gynnsamma förändringar (främst snabb viktåterhämtning) har i regel bättre prognos än andra. Forskarna i denna studie har tittat närmare på exakt vilka initial förbättringar i behandlingen predicerar vilka aspekter av utfall vid utskrivning och 6-månadersuppföljningen hos 99 tonårspatienter med anorexia nervosa som fick åtminstone en månads sjukhusinläggning utöver familjebaserad behandling.
Det visade sig att initial vikt predicerar vikt vid utfall, men inte uppföljningen. Dem som i början hade mindre undervikt visade sig också ha återhämtat vikt bättre och låg bättre till än de som hade mycket låg vikt. Initial viktåterhämtning i behandlingen hade dock inte prediktiv förmåga för vikten vid uppföljningen. Likaså hade initial symptomreduktion god prediktiv förmåga för ätstörningssymtom vid utskrivning, men inte uppföljningen. Det intressanta med denna studie är att initiala förbättringar på ätstörningssymptom inte kunde predicera viktåterhämtning vid utskrivning och inte heller tvärtom, dvs initial viktåterhämtning kunde inte predicera ätstörningssymptom vid utskrivning. Tidig förändring i vikt och ätstörningsspecifik psykopatologi var inte korrelerade.

Ett annat viktigt resultat i denna studie handlar om prediktion av remission (tillfrisknande från anorexia nervosa enligt strikta kriterier: Ingen diagnos, normalvikt, samt inga ätstörda beteenden såsom kräkning, hetsätning, etc). Vid utskrivning hade 25.3% av patienter tillfrisknat, medan motsvarande siffra för 6-månaders uppföljningen var 17.8%. Det fanns inga signifikanta prediktorer för tillfrisknande. Forskarna betonar vikten av att ha både viktåterhämtning och ätstörningssymtom i åtanke och inte ensidigt fokusera på en av dessa.

Här kan ni läsa artikeln >

Ata Ghaderi, leg psykolog på SCÄ FoU

 

Märkt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: