Fredagsläsning: ”Predictors of outcome in cognitive behavioural therapy for eating disorders: An exploratory study”

Det pågår en hel del forskning om vad som predicerar utfallet av behandling vid ätstörningar. Vi vet att tidig respons på behandling är en robust prediktor. Patienter som svarar på KBT eller familjebehandling under de första veckorna av behandling har ofta en bra prognos. I den här studien undersökte forskarna en rad potentiellt nya prediktorer bland 62 normalviktiga patienter med hetsätning och självrensning som fick tio sessioners transdiagnostisk KBT. Bland annat undersökte man psykologisk flexibilitet i kroppsuppfattning (acceptans), undvikande av situationer som hänger samman med ens kroppsuppfattning, ständigt kontrollerande av kroppen, rädsla för medkänsla (att uttrycka det och ta emot det), samt beteendemässiga symptom på ätstörningar och terapeutisk allians.

Man mätte den specifika ätstörningspsykopatologin och funktionsnedsättning till följd av ätstörningar som utfallsvariabler vid slutet av behandlingen och tre månader senare. Man gjorde lämpliga, avancerade statistiska analyser och testade flera modeller för att undersöka de olika prediktorerna.

Det visade sig att tidigt framsteg vad gäller ökad flexibilitet i kroppsuppfattning (större acceptans) var den mest robusta prediktorn för utfall bland de nya prediktorerna. För vissa utfall var tidig förändring i undvikandebeteende i förhållande till ens kroppsuppfattning samt rädsla för att uttrycka medkänsla mot andra och att ta emot medkänsla från andra var också signifikanta prediktorer.

Förståelse av prediktorerna hjälper oss att fokusera på de mest verksamma variablerna i terapin och därför är studien av intresse, även om resultaten måste ses som preliminära och i behov av vidare replikering.

Här kan ni läsa artikeln >

Ata Ghaderi, leg psykolog på SCÄ FoU

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: