Fredagsläsning: ”Predictors of long-term recovery in anorexia nervosa and bulimia nervosa: Data from a 22-year longitudinal study”

Något som både forskare och kliniker ofta intresserar sig för är förståelse av variabler som leder till tillfrisknande. Om man med hjälp av data får bättre kunskap som vad som predicerar (förutspår) tillfrisknande i ätstörningar kan man fokusera på dessa i högre grad i behandlingen för att uppnå goda resultat med så många som möjligt. Inom ramen för en 22-årig longitudinell studie har en grupp av forskare försökt besvara denna fråga.

Totalt lyckades forskarna få långtidssvar (20-25 år senare) från 176 (77.2%) av de ursprungliga 228 patienter som hade haft ätstörningar. Hundra hade haft anorexia nervosa (AN) och 76 hade haft bulimia nervosa (BN) när de sökte vård. Av patienter som initialt hade insjuknat i AN var 62.8% friska 22 år senare. Motsvarande siffra för dem som initialt hade BN var 68.2%.

Det visade sig att samsjuklighet med depression i början var en stark prediktor till att ha AN av restriktiv typ ca 22 år senare. Risken för att fortfarande ha AN, 22 år senare, var 5.9 gånger större för dem som initialt hade en samtidig diagnos av egentlig depressionsepisod.

För dem som initialt hade AN av hetsätning och självrensningstyp var oddsen för att fortfarande vara sjuk 22 år senare 1.2 gånger (20%) högre för den subgrupp som var äldre när de insjuknade. I motsats till detta var risken nästan 50% mindre att ha AN av hetsätning och självrensning vid uppföljningen om man i samband med insjuknande och initial behandling hade högre BMI.

Den enda prediktorn för att långt senare fortfarande ha diagnosen BN var längden på den tid under behandlingen då man uppfyllde kriterierna för BN. Med andra ord, ju längre tid man var sjuk i BN desto större sannolikhet att man 22 år senare hade BN.

Resultaten pekar på behovet av tidig upptäckt av AN och snabb insättning av behandling innan patienten tappar mycket i vikt, effektiv behandling av depression, samt att man sätter in evidensbaserad behandling för BN snarast möjligt och siktar på att bryta BN så snabbt man kan.

Här kan ni läsa artikeln >

Ata Ghaderi, leg psykolog på SCÄ FoU

Studiens resultat behöver ses i ljuset av dess begränsningar. Man hade t.ex. inte kartlagt ångeststörningar och många andra relevanta variabler som kanske kan predicera tillfrisknande i ätstörningar i mycket högre grad. Det är också en selekterad grupp av patienter i ett geografiskt område som har studerats och det har funnits ett betydande bortfall, vilket begränsar generaliserbarheten av resultaten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: