Fredagsläsning: ”Harm minimization in severe and enduring anorexia nervosa”

Av förklarliga skäl görs det mycket lite forskning om svår och ihållande anorexia nervosa (SE-AN: Severe and Enduring Anorexia Nervosa). De flesta initiativ och förslag till terapeutiskt förhållningssätt förblir empiriskt oundersökta och i bästa fall görs det små studier.

Skadereduktionsmodellen eller skademinimeringsmodellen som det också heter genomsyrar ett flertal behandlingsförslag för denna patientgrupp. Artikelförfattarna sammanfattar aktuella perspektiv på omhändertagande av denna patientgrupp och presenterar en pilotstudie av ett eget program som kallas HARMONI ((HARm MinimisatiON In chronic anorexia nervosa). Kärnkomponentera i detta program är kognitiv remediering och träning av emotionella färdigheter. Det är ett program som ges i form av veckovisa stödgrupper som leds av erfarna sjuksköterskor och kliniska psykologer, samtidigt som patienterna får möjlighet att få stöd av dietist, endokrinologiläkare, psykiater och sin allmänna läkare som har inbördes kommunikation om patientens välbefinnande. Det förekommer ingen regelbunden vägning och grupperna har inget fokus på vikt, BMI, mat eller ätande. Tolv patienter visade intresse för programmet (oklart, 12 av hur många!), varav hälften närvarade vid åtminstone ett grupptillfälle. Två patienter medverkade i alla fyra pilottillfällen och fem av de reguljära fortsatta möten, tills en av dem behövde läggas på sjukhus och psykologen bytte jobb, varav gruppen lades ner. Av förklarliga skäl är det omöjligt att dra några slutsatser av försöket, men artikelförfattarna sammanfattar sina observationer och i ljuset av tidigare forskning betonar vikten av realistiska mål, skadereduktion, medicinsk stabilisering, maximering av patienterna funktionsförmåga, mobilisering av stöd, att inge hopp och fortsatt försök att locka fram personen bakom sjukdomen. Skadereduktion innebär att finnas till under lång tid, vara patientens advokat, försäkra tillförsel av näring och att hjälpa patienterna med självmedkänsla, samt att aldrig ge upp, säger artikelförfattarna avslutningsvis.

Här kan ni läsa artikeln >

Ata Ghaderi, leg psykolog på SCÄ FoU

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: