Fredagsläsning: “Why is premorbid BMI consistently elevated in clinical samples, but not in risk factor samples, of individuals with eating disorders?”

doc

Den här veckan är fredagsläsningen en kort artikel under rubriken ”An Idea Worth Researching” i International Journal of Eating Disorders. Artikeln utgår från det faktum att man vet att många patienter med ätstörningssjukdom, oavsett specifik diagnos, har en historia av ett relativt högt BMI före de insjuknade – ett scenario kan t ex vara att man som barn har blivit retad för att man har varit stor och att det i sin tur ligger bakom bantning och restriktivitet. Artikelförfattarna har gått igenom forskning om BMI som riskfaktor vid ätstörning och då hittat ett oväntat mönster. I alla tillgängliga retrospektiva forskningsstudier där man undersökt tidigare BMI hos patienter inom ätstörningsvården har man funnit en tendens till ett relativt sett högt BMI före insjuknandet, i enlighet med scenariot ovan. I prospektiva befolkningsstudier, dvs forskning där man har följt ett stort antal personer i befolkningen och dokumenterat vilka som sedermera har utvecklat en ätstörning och vad som kännetecknat dessa personer före insjuknandet, har ett högt BMI dock tvärtom inte framträtt som en riskfaktor i merparten av studierna. Artikelförfattarna pekar på ett behov av att ta reda mer om vad denna diskrepans beror på och kommer med egna hypoteser. Exempelvis skulle det kunna vara så att de patienter inom ätstörningsvården som har studerats i de retrospektiva studierna har en allvarligare ätstörningssjukdom än dem man har fångat upp i de prospektiva studierna – de förstnämnda har ju de facto blivit föremål för specialiserad vård medan den senare gruppen kan ha inkluderat personer med lindrigare problematik. Detta skulle innebära att ett högt BMI före insjuknande utgör en riskfaktor för att utveckla just en allvarlig ätstörningssjukdom, men en inte en riskfaktor för ätstörningar rent generellt. Stora prospektiva studier är komplicerade att genomföra, men enligt artikelförfattarna är det trots detta framför allt retrospektiva studier på patienter med ätstörningar som saknas på detta område.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: