Ny artikel från forskargruppen: Praktiska överväganden vid implementering av självvald inläggning

Husbygge, Chicago 1920

Självvald inläggning är ett nydanande koncept inom psykiatrin där kända patienter erbjuds möjligheten att på eget initiativ lägga in sig vid heldygnsvården i korta perioder när de själva så vill, utan att först behöva uppsöka läkare vid öppenvården eller vid en akutmottagning. Syftet med denna modell är att öka patienternas medbestämmande, främja tidigt hjälpsökande och på så vis minska det totala behovet av heldygnsvård. Självvald inläggning tillämpas sedan tidigare inom psykiatrin i Norge och Holland med lovande resultat: deltagande patienter har upplevt en ökad självständighet i vardagen, har undvikit upprepade akutbesök och har i högre grad kunnat klara sig utan långa inläggningsperioder inom heldygnsvården.

I augusti 2014 började Stockholms centrum för ätstörningar som första vårdinrättning i Sverige att erbjuda självvald inläggning, som en del av ett större pilotprojekt inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Den första forskningsartikeln från Stockholms centrum för ätstörningars projekt publicerades i vintras. Nu i dagarna publiceras också en andra rapport baserad på intervjuer med deltagare i projektet i tidskriften BMC Psychiatry. Den här artikeln, som är skriven av Sanna Aila Gustafsson, Cindy Bulik, Yvonne von Hausswolff-Juhlin och mig, fokuserar på deltagarnas synpunkter kring uppbyggnadsfasen – kort och gott sådant som man från klinikens sida behöver överväga då man inför självvald inläggning. Eftersom självvald inläggning nu införs på fler och fler håll på i Stockholm, ute i landet och i våra grannländer så är det naturligtvis viktigt att man inte upprepar tidigare misstag i implementeringen utan drar nytta av erfarenheter av vad som funkar och inte funkar. Här hoppas vi att vår artikel kan vara ett stöd för andra verksamheter.

Här kan ni hitta artikeln i open access-format >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt , ,

3 tankar om “Ny artikel från forskargruppen: Praktiska överväganden vid implementering av självvald inläggning

  1. […] Varje år delar Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse ut anslag till medicinsk forskning, med fokus på psykiatri och forskning om barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom. För 2018 har stiftelsen valt att tilldela SCÄ:s forskningsprojekt om självvald inläggning för personer med allvarlig ätstörningssjukdom ett anslag på 50 000 kr. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas att under året kunna presentera de första resultaten från projektet avseende vårdbehov och sjukdomsutveckling. Tidigare kvalitativa resultat från projektet om självvald inläggning kan man läsa om här och här. […]

  2. […] Vi har tidigare skrivit en hel del här på bloggen om SCÄ:s projekt om självvald inläggning för patienter med ätstörningssjukdom. Den här fredagen vill vi tipsa om en färsk artikel där man redovisar resultat från djupintervjuer med sjukvårdspersonal vid danska sjukhus där man har infört självvald inläggning under perioden 2015-2016 – här handlar det inte om ätstörningskliniker utan om exempelvis psykosvård. Sjukvårdspersonalen beskriver initialt en känsla av förvirring inför den nya modellen, som ju innebär ett visst perspektivskifte jämfört med ”vanliga” inläggningar inom heldygnsvården. Det är också tydligt att man inom personalgrupperna diskuterade de praktiska konsekvenserna av modellen intensivt i samband med att självvald inläggning infördes, för att orientera sig inom det nya ramverket. Personalen beskriver sedan hur självvald inläggning mer och mer blev till en naturlig del av deras professionella vardag, varvid man också tydligare kunde urskilja vilka fördelar och vilka risker som modellen kan medföra. I stort speglar dessa personalintervjuer de mönster vi har sett i intervjuer med patienter som använt självvald inläggning vid SCÄ, som vi tidigare har rapporterat om här och här. […]

  3. […] landsting. Vi har flera gånger tidigare skrivit om detta projekt här på bloggen, t ex här, här och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: