Månadsarkiv: september 2017

Premiär för nya Fredagsläsningen på bloggen

Överläkare och doktorand Mattias Strand har nu under två år försett oss med vetenskapliga artiklar varje fredag som vi kort och gott har kallat för Fredagsläsning här bloggen. Det har varit ett uppskattat inslag och Mattias har minst sagt gjort ett imponerande jobb med att summera och tipsa om intressanta artiklar inom ätstörningsområdet varje vecka. Nu startar vi Fredagsläsningen igen under ett nytt koncept som innebär att en doktorand eller forskare från vår enhet istället turas om att tipsa en artikel varje vecka. Först ut är vår verksamhetschef och forskargruppsledare Yvonne von Hausswolff-Juhlin som har läst en artikel av James Lock som gästade kliniken i våras:

Does Family-Based Treatment Reduce the Need forHospitalization in Adolescent Anorexia Nervosa?

Syftet med artikeln är att undersöka om familjebaserad behandling (FBT) leder till minskad konsumtion av heldygnsvård jämfört med systemisk familjebehandling (SyFT). I studien ingick 158 tonåringar (89% flickor) mellan 12-18 år som uppfyllde kriteriet för anorexia nervosa. I genomsnitt hade de varit sjuka ungefär ett år. De deltog i en randomiserad studie där ca hälften fick FBT och den andra hälft SyFT. Flest antal inläggningar inträffade de första 5 veckorna (73%). I FBT gruppen låg patienterna inne i snitt 7 dagar och I SyFT 23 dagar. För SyFT fortsatte inläggningarna efter 5 veckor men i gruppen med FBT minskade dessa. Tidig inläggning var en negativ predikor för dålig viktökning i båda grupperna. Man noterar också att tidig viktuppgång (de första fem veckorna) är en skyddande faktor mot senare inläggning i heldygnsvård. Denna studie visar att FBT hade en lägre frekvens av inläggningar mätt i antalet daga än SyFT. Behovet av forskning kring vård av barn och unga är stort och speciellt behöver vi kunskap kring slutenvård och dess effekter.

Här kan du läsa hela artikeln >

Märkt

Eira-mottagningen inspirerar till ny vårdmodell i Finland

Sjuksköterskan Minna Anttonen och psykologen Monica Ålgars från Pisara. Foto: Leif Weckström/Hufvudstadsbladet.

I Finland har vårdmodellen Pisara lanserats som riktar sig till personer med svåra och långvariga ätstörningar. Verksamheten startade i maj 2017 och är en permanent del av ätstörningsenheten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Under planeringsstadiet av Pisara besökte projektgruppen Eira-mottagningen här på SCÄ för att lära sig mer och ta med sig goda erfarenheter.

I en intervju med finska Hufvudstadsbladet berättar psykologen Monica Ålgars mer om Pisara och hur Eira-mottagningen har inspirerat till en ny vårdfilosofi kring den här patientgruppen.

Ta del av hela intervjun här >

Läs mer om Eira-mottagningen på vår hemsida >

Märkt ,

Forskningsseminarium på SCÄ FoU

David Clinton och Paniz Samsami

Höstens andra forskningsseminarium gästades idag av Paniz Samasami som är psykolog och arbetar inom öppenpsykiatrin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hon doktorerade 2015 vid London University med sin avhandling The use of storytelling to make sense painful life events. I avhandlingen har hon använt sig av en kvalitativ metod och gjort djupintervjuer med personer med ansiktsskador orsakade av olycka eller sjukdom.

Här kan ni ta del av avhandlingen >

Märkt ,

ECED 2017

Den 7-9 september anordnades European Council of Eating Disorders (ECED) konferens i Vilnius, Litauen. Temat för året var Eating Disorders in Multicultural Settings och deltagare från drygt 20 olika länder deltog. Från Sverige fanns representanter från Stockholm, Göteborg och Lund.
Konferensen öppnades av Paul Robinson som presenterade Mentalization-based therapy for eating disorders och efteråt var det välkomstmingel med tilltugg på Artis centrum hotel där konferensen arrangerades.

Dag två inleddes med en filmvisning som följdes av debatt om tvångsvård vid ätstörning och om detta är nödvändigt eller inte. Därefter följde ett program som inkluderade symposium om internationella perspektiv till paper presentations av kroppsbild och olika behandlingsalternativ. Dagen avslutades med en middag på Legandos klubas där vi fick ta del av en färgstark och medryckande konsert av den ukrainska gruppen Dakh Daughters.

Sista dagen var det fokus på paper presentations där bl a David Clinton och Stefanie Nold presenterade preliminära resultat från projektet Uppdrag självkänsla. Därefter följde en debatt med temat om kroppsbild är en väsentlig del av ätstörningsbehandling eller inte. Debattörer var Fernando Fernandez som argumenterade för och opponent var Cindy Bulik. Efter debatten följde en storgruppsdiskussion utifrån samma tema. På konferensen fanns även möjlighet att ta del av poster presentations. Frisk och Fri presenterade We care-projektet och Karolin Lindberg presenterade en studie om svensk validering av Inventory of Interpersonal Problems där patienter med ätstörningar jämförs med kontroller. Nästa konferens äger rum i Paris 2019.

Artis centrum hotel

 

Vy från hotellet.

Paul Robinson

Välkomstmingel

David Clinton och Stefanie Nold.

Fernando Fernandez

Cindy Bulik

Paper presentation med tema life style and body image issues in ED.

Stefanie Nold och David Clinton vis sin poster.

Karolin Lindberg

Märkt

Hanna Kihlander medverkar i podcasten ”Under huden”

Hanna Kihlander och Karin Kakan Hermansson.

Idag har vi besökt Karin Kakan Hermanssons podcast ”Under huden” för att prata om ätstörningar. Från SCÄ medverkade Hanna Kihlander som bland annat delade med sig av sina egna erfarenheter från att tidigare varit drabbad. Inslaget kommer vara en del av en temaserie om ätstörningar som kommer sändas i podden senare i höst.

Märkt , ,

Multifamiljeterapi vid ätstörningar – en 10-årig läroprocess i Norden

Nordiska intressegruppen för MFT inom Nordic Eating Disorder Society (NEDS) träffades i Lund under två dagar med deltagare från olika delar av Sverige, Danmark och Norge när MFT firade 10 år i Norden.

Det blev ett mycket stimulerade utbyte av erfarenheter och kunskap med allt från konkret behandlingsinnehåll till forskning och hur MFT utvecklats under åren på olika platser. En annan viktig punkt var hur MFT modellen fungerar ihop med Family Based Treatment (FBT) som vi håller på att implementera på barnmottagningen vid Stockholms centrum för ätstörningar, liksom på många andra platser i Norden. Utan att ha några systematiska analyser eller utvärderingar visar erfarenheter från skilda platser att såväl FBT-terapeuter som MFT-terapeuter sett vinster i att familjer deltar i behandlingarna parallellt oavsett när under FBT behandlingen MFT sker.

Från mottagningar där man slutat med MFT när FBT arbete införts rapporteras att behov av andra former av behandling eller stödgrupper för anhöriga vuxit fram från familjer och behandlare.

Märkt

Doktoranddag på SCÄ FoU

Doktorander från SCÄ, Örerbro Universitet, KÄTS och CEDI samlades i fredags.

I fredags anordnades en nationell doktoranddag på SCÄ FoU. Syftet med dagen var att doktorander som forskar inom ätstörningsområdet i Sverige får tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. På förmiddagen föreläste doktorand Emma Forsén Mantilla om sina tankar och upplevelser från antagningsseminarium till kommande disputation. Efter lunch presenterade blivande doktorand Anne-Charlotte Wiberg sin forskningsplan om utveckling och implementering av e-hälsa inom ätstörning. Dagen avslutades med att doktorand Karolin Lindberg tog med gruppen på en spökvandring på Södermalm.

Nästa doktorandträff kommer att äga rum i början av 2018 och dagen kommer att hållas i samband med det årliga ätstörningssymposiet.

Anne-Charlotte Wiberg

Spökvandring med Karolin Lindberg.

Märkt , , ,