Fredagsläsning: “The prevalence and impact of trauma history in eating disorder patients”

Det är sedan tidigare känt att traumatiska upplevelser utgör en riskfaktor för senare utveckling av ätstörningssjukdom – det ska dock poängteras att psykiskt trauma medför en ökad risk för de flesta psykiatriska åkommor och att det är oklart i hur hög grad det utgör en specifik riskfaktor för just ätstörningar. Tidigare forskning på området är svår att överblicka på ett enhetligt vis eftersom man ofta har mätt och graderat förekomst att traumatiska upplevelser på olika sätt i olika studier. I veckans fredagsartikel presenteras resultat avseende trauma och ätstörningssjukdom baserade på patientdata för vuxna från den svenska Stepwise-databasen. Studien är gjord av våra finska kolleger Klas Backholm och Rasmus Isomaa tillsammans med Andreas Birgegård vid Kunskapscentrum för ätstörningar. Sammanlagt innefattade studien skattningssvar från 4524 patienter, varav 97% var kvinnor. Man fann att 18,6% av patienterna hade varit med om en tidigare traumatisk upplevelse. En tredjedel av dessa trauman hade inträffat före tolv års ålder, lite mindre än en tredjedel mellan tretton och sjutton års ålder, och drygt en tredjedel under vuxenåren. Av dem som rapporterat att de varit med om en traumatisk upplevelse hade 24% sedan varit med om en eller flera ytterligare trauman. De traumatiska upplevelserna sorterades i fem kategorier: olyckor och naturkatastrofer, fysiskt våld, sexuella övergrepp, livshotande sjukdom/skada eller dödsfall hos nära anhörig samt en övrigtkategori (krig, fångenskap osv). Av dessa typer av trauman var sexuella övergrepp vanligast: 6,3% av patienterna hade varit med om sexuella övergrepp. Fysiskt våld rapporterades av 4% och sjukdom/dödsfall hos anhörig av 3,6%. Man fann inga skillnader avseende ätstörningsdiagnos, men de patienter som hade varit med om någon traumatisk upplevelse uppvisade på gruppnivå högre självskattade besvär på ätstörningsskalan EDE-Q i fråga om restriktivt ätande, övriga bekymmer kring maten och upptagenhet kring vikt och figur. Även psykiatrisk samsjuklighet avseende depressivitet, ångest och tvångsmässighet var vanligare i denna grupp. Slutligen kunde man också påvisa en mer negativ självbild enligt självskattningsinstrumentet SASB hos de patienter som varit med om ett trauma.

Samma forskare har i en senare studie analyserat Stepwise-materialet närmare, med syfte att ta reda på hur sambanden mellan post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och ätstörningssjukdom ser ut, att undersöka vilken roll psykiskt lidande spelar och att kartlägga tidssamband mellan trauma och ätstörningsuppkomst. Man visade här att en fjärdedel av de patienter som hade varit med om en traumatisk upplevelse sedermera hade utvecklat en PTSD-problematik. Förekomsten av PTSD påverkade i sin tur ätstörningssjukdomens svårighetsgrad, ett samband som medierades via högre nivåer av psykiskt lidande. När det gällde tidssamband delades patienterna in i tre grupper: de som varit med om ett trauma före insjuknandet i en ätstörning, de som varit med om ett trauma efter insjuknandet och de som varit med om ett trauma samma år som insjuknandet (här gick det inte att urskilja ur Stepwise-data ifall traumat inträffat före eller efter insjuknandet). Endast i den grupp som varit med om en traumatisk upplevelse i nära anslutning till ätstörningsinsjuknandet fann man ett signifikant samband. Artikelförfattarna spekulerar här i huruvida ätstörningsbeteenden så som restriktivt ätande eller hetsätning därmed kan ha uppkommit som ett destruktivt sätt att hantera den ångest som traumat har gett upphov till.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: