Fredagsläsning: ”Transforming Experience: The Potential of Augmented Reality and Virtual Reality for Enhancing Personal and Clinical Change”

sensorama-1962

Sensorama 1962

Veckans artikeltips publicerades i tidskriften Frontiers in Psychiatry i höstas och handlar om hur man kan använda virtual reality (dvs tekniker där den verkliga världen ersätts med en simulerad värld) och augmented reality (dvs tekniker där den verkliga världen ”förstärks” genom att simulerade inslag adderas) i psykiatriskt behandlingsarbete. Vid behandling av sådant som fobier, paniksyndrom och posttraumatiskt stressyndrom kan virtual reality och augmented reality användas för exponeringsövningar, där upplevelsen å ena sidan blir mer direkt än om man t ex arbetar med exponering inför egna minnesbilder men å andra sidan också mer kontrollerad än vid exponering i vardagen. Tekniken gör det också enkelt att variera intensiteten och ”svårighetsgraden” i övningarna. Artikelförfattarna går igenom den forskningslitteratur som finns om virtual och augmented reality i behandling av beroendesjukdom, ångestsyndrom, stresstillstånd, depression, autismspektrumstörningar, smärtproblematik, psykossjukdom osv.

I fråga om behandling av ätstörningssjukdom har virtual reality använts för sådant som exponering för matstimuli och som ett verktyg i att arbeta med kroppsuppfattning och självbild, ofta inom ett KBT-ramverk. Ett exempel är en studie där man har använt sig av så kallad ”body swapping” och låtit patienter uppleva att ha en diametralt motsatt kroppsform än den egna, vilket ledde till mindre kroppsmissnöje och en ökad motivation i att uppnå ett hälsosamt ätande. Sammantaget finns det ett tjugotal studier om virtual reality och ätstörningsbehandling, som pekar på dessa tekniker som ett lovande område. Som så ofta i denna typ av översiktsartiklar konstateras dock att mer forskning behövs. Hittills har virtual reality huvudsakligen använts för att skapa alternativa yttre världar. En spännande utvecklingsmöjlighet är att också hitta sätt att använda sig av virtual reality för att simulera inre verkligheter, så som hur vi förnimmer vår egen kropp och hur olika känslotillstånd påverkar denna upplevelse.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: