Fredagsläsning: ”A perfect storm: examining the synergistic effects of negative and positive emotional instability on promoting weight loss activities in anorexia nervosa”

katsushika-hokusai

Katsushika Hokusai: 36 vyer av berget Fuji, bild 10 (1826-1832)

Denna veckas fredagsartikel utgår från idén att sjukdomsutvecklingen vid anorexia nervosa hänger samman inte bara med negativa känsloupplevelser utan också med känslor av positivt slag och att det föreligger en instabilitet i båda dessa avseenden. När man talar om känslomässig instabilitet syftar man vanligtvis på fluktuerande grad av negativa känslor och det är ofta detta slags upplevelser som kopplas samman med ätstörningssjukdom: kroppsmissnöje leder till ångest i matsituationer, varpå restriktivt ätande fungerar som en slags tillfällig ångestlindring så att en ond spiral av negativ förstärkning uppstår. Positiva känslor har inom psykiatrin vanligtvis – av förståeliga skäl – setts som någonting helt och hållet gott; inte förrän positiva känsloupplevelser har slagit över i maniska, verklighetsfrånvända tillstånd hos personer med bipolär sjukdom har de setts som ett bekymmer. Hos personer med anorexia nervosa har man ofta snarast sett en ihållande frånvaro av positiva känslor som ett centralt problem. Samtidigt kan många patienter med anorexia nervosa beskriva hur de åtminstone i initialskedet av insjuknandet har fått positiv feedback från sin omgivning, hur de har känt sig starka, attraktiva och stolta över sin viktnedgång och hur denna ”framgång” har bidragit till en känsla av kontroll och till en vilja att fortsätta pressa sig i fråga om ätande och träning. Det finns nu mer och mer belägg för att känslomässig dysreglering och instabilitet även i fråga om positiva känslor är ett centralt bekymmer vid anorexia nervosa, snarare än en generell frånvaro av positiva känsloupplevelser. Det är också känt att stora fluktuationer i fråga om positiva känslor är förknippat med sämre psykiskt mående, lägre livskvalitet och minskade glädjeupplevelser. Positiva och negativa känslor är inte ömsesidigt uteslutande och kan upplevas samtidigt: negativa känslor av kroppsmissnöje och allmän kontrollförlust kan existera parallellt med en stolthet över att ”lyckas” gå ner i vikt och att uppleva kontroll över åtminstone denna del av ens liv. Negativ och positiv förstärkning kan här fungera synergistiskt i sjukdomsutvecklingen.

I den aktuella studien har man undersökt samband mellan negativ och positiv emotionell instabilitet och ätstörningssymptom hos 118 amerikanska kvinnor med anorexia nervosa. Studiedeltagarna registrerade i realtid känslor och beteenden via sina smartphones under två veckor – en metod kallad ”ecological momentary assessment”. Man fann här att de deltagare som rapporterade större instabilitet i fråga om positiva känslor också uppvisade en högre frekvens av restriktivt ätande, fysisk träning, vägningstillfällen, body checking-beteenden och bruk av laxermedel. Den grupp som rapporterade höga nivåer av både negativ och positiv känslomässig instabilitet uppvisade allra mest av dessa ätstörningsbeteenden. Artikelförfattarna beskriver hur deltagarna under de ”lyckade” dagar när de når sina restriktiva mål upplever en positiv förstärkning i form av känslor av styrka, stolthet och kontroll, medan de under dagar när de inte har nått upp till de egna idealen istället frambringar en negativ förstärkning på så vis att den ångest som uppstår reduceras genom än större ansträngningar i fråga om bantning och träning. Fluktuationer i såväl positiva som negativa känsloupplevelser leder här alltså till ytterligare ätstörningsbeteenden. Baserat på dessa fynd rekommenderar artikelförfattarna att man i behandling av anorexia nervosa också väger in betydelsen av fluktuerande positiva känslor och stöttar patienter i att se hur även känslor av positiv karaktär kan bidra till att sjukdomen vidmakthålls.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: