Fredagsläsning: ”Preferred Therapist Characteristics in Treatment of Anorexia Nervosa: The Patient’s Perspective”

freuds-divan

Freuds divan

Den här veckan handlar fredagsartikeln om vad patienter med anorexia nervosa ser som hjälpsamma ingredienser i en behandlarkontakt. Artikeln är skriven av vår norska kollega Kjersti Solhaug Gulliksen med medarbetare och utgjorde en del av hennes avhandling för ett par år sedan. Gulliksen har här intervjuat 38 kvinnor med anorexia nervosa om deras erfarenheter av ätstörningsvård och om vad de anser utmärker en bra behandlare. Sammantaget utmynnade intervjuerna i att man kunde urskilja fyra övergripande teman. Under ”Acceptans” berättade patienterna om hur viktigt det var för dem att deras behandlare uttryckte respekt, omtanke och förståelse i behandlingskontakten. På motsvarande vis uppfattades förutfattade meningar om hur man är och mår då man har en ätstörningssjukdom som negativt. Under temat ”Vitalitet” framkom att patienterna värdesatte ett aktivt intresse och, inte minst, humor hos behandlaren. Erfarenheter av att behandlare kunde tillåta sig att inte ständigt ta sig själva på blodigt allvar upplevdes som befriande och uppmuntrande och, kan man tänka, kanske också kunde utgöra en slags positiv förebild i alternativa sätt att förhålla sig till sig själv. Under temat ”Utmanande” tog patienterna upp behandlares förmåga att fokusera på positiva resurser i patienternas liv och att stötta dem i utmanande situationer. Något som sågs som specifikt negativt var dock när patienter upplevde att behandlare tyckte synd om dem och bemötte dem som om de var för svaga för att kunna klara av att göra förändringar på egen hand. Under temat ”Expertis”, slutligen, framkom att patienterna värdesatte både att behandlare besatt expertkunskap och att de uppvisade viss auktoritet och självsäkerhet – det sistnämnda kunde lindra egna känslor av osäkerhet.

Vid första anblick kan resultaten ovan kanske tyckas ganska självklara – det är som behandlare bättre att vara respektfull och kunnig än att inte vara det – och artikelförfattarna betonar också att dessa gynnsamma drag hos behandlare inte är unika för just ätstörningsvård. Det är också viktigt att komma ihåg att studien rör patienters egna upplevelser av vad som utgör en positiv behandlingskontakt och att de teman som framkommit inte nödvändigtvis hänger samman med ett bra behandlingsutfall i objektiv bemärkelse. Samtidigt är patientupplevelser i behandlingssituationen ett eftersatt forskningsområde och de aktuella fynden säger trots allt en hel del om vad som upplevs som hjälpsamt och vad som inte gör det. Uppenbarligen uppskattar många patienter en kombination av en accepterande hållning, aktiv vitalitet och yrkesmässig självsäkerhet hos sina behandlare – drag som kanske både kan fungera tryggande i behandlingssituationen och som en modell för hur man kan tillåta sig att vara mindre sträng mot sig själv.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: