Fredagsläsning: ”Prevention of Eating Disorders: A Systematic Review of Randomized, Controlled Trials”

winslow-homer-the-country-school

Winslow Homer: The country school

Veckans fredagsartikel publicerades i somras och tittar närmare på program för att förebygga ätstörningssjukdom. Man pratar ofta om tre olika nivåer i förebyggande arbete. När man försöker att förebygga sjukdomsuppkomst hos friska individer ägnar man sig åt så kallad primärprevention. Sekundärprevention handlar istället om att försöka förhindra att personer som redan insjuknat ska drabbas på nytt eller försämras i sin sjukdom, och tertiärprevention går ut på att lindra de negativa effekterna av en pågående eller kronisk sjukdom för att öka livskvaliteten. Med denna terminologi i åtanke handlar den aktuella studien helt och hållet om primärpreventiva insatser. Artikelförfattarna skiljer dock dessutom på tre olika sorters primärprevention: universell prevention (sådant som riktar sig till en hel populationsgrupp oavsett individuella riskfaktorer), selektiv prevention (med fokus på subpopulationer med högre risk för sjukdomsutveckling) och slutligen indikerad prevention (riktad till personer som uppvisar vissa symptom men som ännu inte uppfyller diagnoskriterier – denna kategori gränsar till sekundärprevention).

Rent generellt finns det en uppsjö av primärpreventiva program och koncept för förebyggande av olika psykiatriska tillstånd – ofta riktade till skolelever – men trots goda avsikter har det genomgående varit ganska oklart vilka av dessa insatser som egentligen är effektiva. På ätstörningsområdet finns det en del tidigare översiktsstudier på ämnet, men detta är den första översikten där man har försökt ta reda på vilka metoder som är effektiva som universella, selektiva respektive indikerade insatser. I fråga om universella preventionsinsatser – alltså sådana som riktas till en hel grupp oavsett individuell risk – vägde man samman 13 tidigare randomiserade kontrollerade studier med totalt 4000 deltagare, varav majoriteten rörde insatser riktade till skolbarn. Här fann man att program som kretsade kring vad som på engelska kallas ”media literacy”, det vill säga förmåga att förstå och kritiskt granska mediebudskap kring kropp och ätande, gav bäst förebyggande utfall. I fråga om selektiv prevention, riktad till personer i någon form av riskgrupp, vägde man samman hela 85 randomiserade kontrollerade studier med 12000 deltagare. Här vände sig majoriteten av programmen till studerande på gymnasie- eller högskolenivå, där riskinslaget kunde utgöras av sådant som kvinnligt kön, självvalt deltagande, förhöjt kroppsmissnöje i screeningtest, idrottande på elitnivå eller inom estetiska idrotter och så vidare. För denna preventionsform fann man rent allmänt det starkaste forskningsstödet, där så kallade dissonansbaserade interventioner (förkortat DBI) stack ut som det mest effektiva valet. De DBI-program man studerade kunde se mycket olika ut; till exempel kunde det i fråga om duration röra sig om allt från enstaka sessioner till 24-veckorsprogram. Den gemensamma nämnaren var att dessa insatser allihop kretsade kring att utmana invanda föreställningar om kropp, vikt och ätande och stärka mer hälsosamma synsätt genom att åstadkomma så kallad kognitiv dissonans – en slags aha-upplevelse i fråga om egna tankar och föreställningar – hos deltagarna. Då det gällde indikerad prevention, slutligen, vägde man samman åtta randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 500 deltagare, huvudsakligen kvinnliga studerande på högskolenivå. Här visade kognitiv beteendeterapi, KBT, bäst preventiva resultat.

Den aktuella översiktsstudien är lång och välgjord, med massvis av utfallsmått att gräva ner sig i för den som så vill. Huvudbudskapet är dock ganska enkelt: det finns effektiva förebyggande insatser att ta till på alla de tre primärpreventiva nivåerna i arbetet mot ätstörningssjukdom.

Här kan ni hitta artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: