Fredagsläsning: ”Attention-deficit/hyperactivity disorder and eating disorders across the lifespan: A systematic review of the literature”

joaquin-sorolla

Joaquin Sorolla (1890)

Veckans fredagsartikel publicerades i tidskriften Clinical Psychology Review i början av hösten och är en systematisk översikt över tidigare forskning om samband mellan ADHD, ätstörningssjukdom och påverkat ätbeteende. Flera tidigare studier har påvisat en högre förekomst av framför allt bulimia nervosa (BN) och hetsätningsstörning (BED, binge eating disorder) samt av påverkat ätbeteende i allmänhet hos personer med ADHD. Omvänt har man också funnit en högre förekomst av ADHD hos personer med ätstörningssjukdom. Det finns många teoretiska och empiriska länkar mellan ADHD och ätstörningar. Både ADHD och hetsätning verkar hänga samman med avvikelser i regleringen av hjärnans belöningssystem, som i stora delar baseras på signalsubstansen dopamin – man har spekulerat i huruvida hetsätning kan utgöra ett slags ”självmedicinering” för personer med ADHD, på så vis att ätande stimulerar dopaminsystemet ungefär på samma sätt som vanliga ADHD-läkemedel gör. Det är också möjligt att ADHD ökar risken för ett påverkat ätbeteende utan att det nödvändigtvis föreligger en gemensam underliggande orsaksmekanism; till exempel är impulsivitet utmärkande både för personer med ADHD och med BN eller BED. Ouppmärksamhet, ett annat typiskt ADHD-symptom, kan å sin sida medföra en lägre medvetenhet om kroppens hungersignaler, vilket kan leda till att hetsätning triggas igång som en följd av att hungern inte uppmärksammas förrän den blivit till ett svårkontrollerat sug. Svårigheter att planera kan naturligtvis också inverka på ätandet under en vanlig dag. Dessutom är det känt att ADHD medför en högre risk att bli utsatt för mobbning, vilket också kan öka risken för att utveckla en ätstörning.

Det finns alltså en hel del forskning på området, men detta är den första systematiska översikten över kunskapsläget. Man har här tittat på 37 tidigare studier om ADHD och ätstörningar som publicerats mellan 1995 och 2015. Sammantaget fann man att ADHD medför en ökad risk för att utveckla ätstörningssjukdom. Detta grundades bland annat på fem stora befolkningsstudier och en rad mindre tvärsnittstudier. Sambanden var tydligast för BN och BED, men även anorexia nervosa var vanligare förekommande hos personer med ADHD. Det ska dock noteras att flera av de inkluderade studierna inte kunde påvisa några samband, men som helhet talade materialet alltså för att ADHD ökar risken för ätstörningssjukdom. Man studerade även eventuella samband mellan ADHD och påverkat ätbeteende och kunde visa att personer med ADHD också uppvisade mer av ohälsosamt bantningsbeteende, hetsätningsbeteende, kräkningar eller användning av laxermedel och att de hade mer kroppsmissnöje jämfört med befolkningen i stort. Även här fanns det dock enstaka studier i det samlade materialet som inte påvisade några sådana samband. Flera studier pekade på att det är just impulsivitet, snarare än ouppmärksamhet eller hyperaktivitet, som ökar risken för ätstörningsbeteende.

Baserat på dessa fynd rekommenderar artikelförfattarna att barn och ungdomar med ADHD bör följas upp i åldrarna med extra observans på utvekling av påverkat ätbeteende och ätstörningssjukdom. De spekulerar också huruvida en bättre behandling av ADHD i barndomen kan bidra till att förebygga ätstörningar. Här kan det vara intressant att notera att SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i sin rapport om evidensläget för behandling av BED från tidigare i år pekade på att ADHD-läkemedlet lisdexamfetamin nyligen har godkänts av det amerikanska läkemedelsverket för behandling av BED. Man har i studier visat att medicinering med lisdexamfetamin minskar antalet hetsätningsdagar och medför att fler patienter uppnår förbättring i sin sjukdom. Studier av långtidseffekter saknas dock och läkemedlet är ännu inte godkänt i Sverige på denna indikation.

Här kan ni hitta artikeln >

Nu tar fredagsartikeln höstlov och återkommer om två veckor…

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: