Fredagsläsning: ”Association of Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder with Bulimia Nervosa and Binge-Eating Disorder in a Nationally Representative Epidemiological Sample”

lilly-martin-spencer-peeling-onions

Lily Martin Spencer: Peeling onions

Vi tipsade i våras om en översiktsartikel om gynekologiska och obstetriska tillstånd vid ätstörningssjukdom. Något som inte togs upp i den artikeln var premenstruellt syndrom (PMS) och det svårare tillståndet premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) vid ätstörningar, helt enkelt på grund av att det sedan tidigare inte finns någon egentlig forskning kring detta. Den här veckans fredagsartikel publicerades i International Journal of Eating Disorders i somras och är den första studie där man i ett större epidemiologiskt material tittat på samband mellan ätstörningssjukdom, PMS och PMDS.

Premenstruellt syndrom karakteriseras av såväl psykologiska som fysiologiska symptom under slutet av lutealfasen, det vill säga strax före menstruation, med svullnadskänsla, ödem, humörförändringar och aptitförändringar. PMS rapporteras enligt tidigare forskning hos mellan 20 och 32% av alla kvinnor. PMDS innebär allvarligare symptom av samma slag och kan närmast te sig som en regelrätt depression, men med skillnaden att det endast uppträder just i anslutning till menstruation. Mellan 3 och 8% av alla kvinnor är drabbade av PMDS. Mekanismerna bakom PMS och PMDS är fortfarande i stora delar okända, men man tror att en ökad känslighet för de normala hormonfluktuationerna i menstruationscykeln spelar in. Kroppens serotoninsystem antas också vara inblandat, vilket bland annat demonstreras av att selektiva serotoninåterupptagshämmare – så kallade SSRI-preparat – ofta är en effektiv behandling.

Den aktuella studien baseras på epidemiologiska enkätstudier med svar från drygt 9000 amerikanska kvinnor. Resultaten visade att både PMS och PMDD var betydligt vanligare hos kvinnor med bulimia nervosa och hetsätningsstörning än hos befolkningen i stort. Bland de kvinnor som hade eller hade haft en bulimisjukdom rapporterade 55% PMS och 17% PMDS och bland kvinnor med historia av hetsätningsstörning rapporterade 49% PMS och 11% PMDS. När man kontrollerade för sådana variabler som ålder, ras/etnicitet, inkomst, utbildningsnivå, ålder vid första menstruation, användande av preventivmedel och depressivitet kvarstod en sjufaldigt förhöjd oddskvotför bulimi hos kvinnor med PMDS (oddskvot, OR, på 7,2) och dubblerad oddskvot för bulimi hos kvinnor med PMS (OR 2,5). Däremot såg man här inga signifikanta samband mellan hetsätningsstörning och PMS eller PMDS. (Oddskvot, som är ett inte helt intuitivt sätt att beskriva samband, kan man läsa mer om här om man är intresserad >)

Artikelförfattarna kan utifrån den aktuella studien inte dra några slutsatser om huruvida premenstruella besvär tidsmässigt förebådar bulimiska besvär – en teori är dock att de aptitförändringar som ofta utgör en del av PMS och PMDS i sin tur kan bidra till en ökad risk för bulimi och när ätstörningen väl är etablerad också fungera som en slags trigger som vidmakthåller sjukdomsbesvären.

Här hittar ni artikeln >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: