Gabriella arbetar för barns rättigheter på Stockholms centrum för ätstörningar

ella-korsner

Gabriella Körsner är klinikens barnrättsombud

Gabriella Körsner är sjuksköterska på Vuxenvårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar. Förutom det är hon även klinikens Barnrättsombud och ser till att barn som är patienter eller anhöriga får det stöd de behöver hos oss. Vi pratade med Gabriella för att höra mer om hennes arbete:

Hej Gabriella, berätta först lite om dig själv!

-Jag heter Gabriella Körsner och jobbar som sjuksköterska på Vuxenvårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar. Jag är nu även utbildad barnrättsombud som riktar sig till vuxensidan på kliniken. Jag gick utbildningen under hösten 2015.

Hur länge har du arbetat på kliniken och vad fick dig att bli intresserad av ätstörningar?

-Jag har jobbat på Vuxenvårdsavdelningen sedan mars 2014. Tidigare har jag jobbat med kirurgi och akutsjukvård inom somatisk vård men jag har alltid känt mig intresserad av psykiatri och samtalsterapi. Jag visste redan innan att jag ville rikta in mig inom ett speciellt område och ätstörningar har alltid intresserat mig.

Vad är egentligen ett barnrättsombud?

-Ett barnrättsombud är en person som jobbar utifrån FN:s konvention om barnens rättigheter. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Det är barnens bästa och barnens synpunkter som väger tungt i Barnkonventionens krav. Alla 54 artiklarna är viktiga men de som brukar lyftas fram mest är artikel 2 som handlar om lika villkor för alla, artikel 3 om barns bästa, artikel 6 som berör stöd i utveckling och artikel 12 som handlar om rätten att uttrycka åsikter. Barnrättsombud ska värna om barn och ungas perspektiv och delaktighet på mottagningar och avdelningar. Minderåriga barn är ofta anhöriga och barnrättsombudens ansvar är att barn och ungas rättigheter efterföljs. De stödjer och inspirerar kollegor i barnrättsfrågor och förmedlar lagstiftning och aktuella föreskrifter.

Kan du ge några exempel på vad du gör som barnrättsombud på kliniken?

-Barnrättsombuden har kompetens att genomföra barnkonsekvensanalyser som ska göras vid större beslut och åtgärder som påverkar barn och unga på kliniken. Barnrättsombuden samverkar även i nätverk. Mina uppgifter som barnrättsombud på Stockholm centrum för ätstörningar är bland annat att:

  • Tillägna mig kunskap om var man hittar information gällande närstående barn, stödinsatser riktade till barn och föräldrar och förfarande gällande anmälningsskyldigheten.
  • Samarbeta med andra barnombud och delta i gemensamma möten som barnsamordnarna. Förmedla information från barnsamordnare vidare till övrig medarbetare t.ex. på APT, teammöten.
  • Föra vidare frågeställningar från medarbetare till respektive barnsamordnare och chef.
  • Delta i utvecklingsarbete gällande stöd till barn som närstående.
  • Verka för en barnvänlig miljö.
  • Vara bollplank för medarbetare kring frågor om patientens barn.

Vem kan kontakta dig för stöd och hjälp?

-Jag finns som bollplank och kan ge råd, stöd och information till personal på kliniken som arbetar med patienter som lever tillsammans med barn. Jag finns behjälplig allt i från vart barn som minderåriga kan få stöd och hjälp till orosanmälningar.

Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannens hemsida >

Stockholms läns landsting har även en gemensam handlingsplan för arbetet med barnkonventionen där viktiga områden lyfts fram och vad verksamheter kan göra för att det ska bli bättre för barnen. Handlingsplanen hittar du här >

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: