Fredagsläsning: ”Does Childhood Bullying Predict Eating Disorder Symptoms? A Prospective, Longitudinal Analysis”

john-george-brown-the-bully-of-the-neighborhood

John George Brown: ”The bully of the neighborhood”

Nu är det återigen dags för ett fredagsartikeltips och den här veckan handlar det om samband mellan mobbning och ätstörningsproblematik. Det är sedan tidigare känt att personer som utsätts för mobbning löper ökad risk för sådant som försämrade skolresultat, kroppsliga åkommor, emotionell problematik, psykossymptom och självmord. Få tidigare studier har dock undersökt om och hur mobbning påverkar ätbeteende – det finns studier som har undersökt utsatthet för specifikt vikt- och kroppsrelaterade retfulla kommentarer och hur detta påverkar kroppsuppfattning och ätande, men de har sällan kontrollerat för andra riskfaktorer och man har inte tidigare undersökt mobbning i en bredare bemärkelse.

I den aktuella studien, som publicerades i International Journal of Eating Disorders 2015, har man följt tre kohorter av amerikanska barn från 9, 11 och 13 års ålder upp till 25-årsåldern med upprepade intervjuer och skattningsskalor. Sammanlagt ingår 1 420 personer i studien. Forskargruppen har i sin analys varit noga med att försöka kontrollera för annat som kan tänkas påverka förekomsten av både ätstörningar och mobbning, så som tidigare ätstörningssymptom, socioekonomisk situation osv. Mellan 9 och 16 års ålder utförde man sammanlagt 6 674 observationer – i genomsnitt fem observationer per deltagare. Vid 5 800 observationstillfällen (87%) rapporterades ingen mobbning, vid 616 tillfällen (9%) att personen i fråga varit utsatt för mobbning, vid 204 tillfällen (3%) att personen i fråga varit med och mobbat någon, och vid 54 tillfällen (0,8%) att man varit både mobbad och mobbare (så kallade ”bully-victims” i denna studie). Ingen av dessa positioner var relaterad till övervikt, men de som var utsatta för mobbning var oftare underviktiga än andra.

Resultaten visade att alla tre mobbningsrelaterade grupper (mobbare, de som blev utsatta och bully-victims) rapporterade en högre förekomst av ätstörningssymptom jämfört med dem som inte varit inblandade i eller utsatta för mobbning. De som var utsatta för mobbning löpte högre risk att drabbas av både anorexi- och bulimisymptom. Gruppen bully-victims löpte högre risk för anorexisymptom och rapporterade dessutom en högre förekomst av vissa specifika bulimibesvär så som hetsätning och kräkningar. Mobbare, slutligen, löpte en ökad risk för bulimisymptom. Dessa samband kvarstod även då man kontrollerade för tidigare förekommande ätstörningsbesvär och socioekonomiska faktorer. Forskarna såg heller inte några tydliga könsskillnader i resultaten. Tendensen till ökad förekomst av olika ätstörningssymptom höll – kanske något förvånande – inte i sig in i de unga vuxenåren, utan det rörde sig om påverkan på förhållandevis kort sikt.

Ett fynd som överraskade artikelförfattarna var att även gruppen mobbare alltså löpte ökad risk för ätstörningsproblematik. Även detta fynd kvarstod då man kontrollerade för olika andra faktorer, vilket tyder på att själva upplevelsen av att mobba någon i sig kan påverka ätbeteendet. Tidigare forskning har visserligen visat att det är vanligt att mobbare har olika typer av uppförandeproblem, men också att de som regel åtnjuter en hög status i gruppen och att de uppvisar låga nivåer av emotionell stress. En förklaring till studiefynden skulle kunna vara att bulimisymptomen hos mobbarna utgör ett sätt att försöka kontrollera den egna kroppen och vikten för att på så vis bibehålla den höga statusen i gruppen. Kanske leder kritiska och sadistiska kommentarer om utseende riktade till andra också till att mobbarna faktiskt blir mer uppmärksamma på det egna ätandet och den egna kroppen. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att mobbarna faktiskt tenderar att ångra sig och skämmas, och att dessa negativa känslor i sin tur kan leda till impulsiva ätstörningsbeteenden.

Artikeln finns att läsa här >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: