Fredagsläsning: ”Vitamin D Status in Anorexia Nervosa: A Meta-Analysis”

Pelizza da Volpedo

Pelizza da Volpedo: ”Il sole nascente”

Nu är det återigen dags för ett fredagsartikeltips efter sommaruppehållet. Denna veckas artikel är en metaanalys, det vill säga en sammanslagning av data från flera tidigare studier, som kartlägger sambanden mellan D-vitaminnivåer och anorexia nervosa.

D-vitamin finns visserligen i olika födoämnen – bland annat är kantareller och vissa sorters fisk rika på D-vitamin – men den absoluta merparten av det D-vitamin som kroppen använder bildas då vår hud exponeras för solsken. I Sverige och övriga delar av världen norr om Nordafrika står dock solen alltför lågt under vinterhalvåret för att kroppen ska kunna bilda eget D-vitamin, och nivåerna brukar här därför sjunka under vintern och våren för att sedan byggas upp på nytt under sommaren. D-vitamin har undan för undan blivit allt mer populärt som kosttillskott: faktum är att D-vitamintabletter stått för den enskilt största ökade förskrivningsvolymen i Stockholmsregionen de senaste åren. Detta torde åtminstone till viss del hänga samman med en tilltagande uppmärksamhet i media kring eventuella positiva effekter, baserat på en mängd olika observationsstudier som pekat på samband mellan låga D-vitaminnivåer och diverse olika sjukdomstillstånd (skelettsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar, autoimmuna sjukdomar, multipel skleros, psykiatriska sjukdomar och så vidare). Det är dock ont om randomiserade behandlingsstudier och de nya forskningsresultat som publiceras är allt oftare negativa. Tidskriften British Medical Journal sammanfattade 2014 kunskapsläget så här:

The vitamin D literature comprises a minefield of observational data and mixed quality evidence from predominantly small trials. Appropriate interpretation of the data is further muddied by seemingly endless media reports suggesting vitamin D as a panacea for chronic disease.”

Det är på det hela taget osäkert vilka grupper som kan tänkas ha nytta av D-vitamintillskott och det finns goda skäl att vara återhållsam med ”massmedicinering”. Ett stort bekymmer i förskrivningen är också att vi i blodprover endast mäter en prekursor till det verksamma D-vitaminet, dessutom med en ganska opålitlig laboratoriemetod, och sedan baserar medicineringsbeslut på referensvärden som i dagsläget knappast kan ses som evidensbaserade.

Så vad säger forskningslitteraturen om D-vitaminnivåer hos personer med anorexisjukdom? I den aktuella metaanalysen har man slagit samman data från 15 olika studier med totalt 927 studiedeltagare. Sammantaget fann man att personer med anorexia nervosa hade signifikant lägre nivåer av D-vitamin jämfört med friska kontroller. Det visade sig samtidigt att det dietära intaget av D-vitamin inte skiljde sig åt mellan anorexigruppen och kontrollgruppen (visserligen skattat utifrån självrapporterat födointag, vilket såklart kan medföra att resultaten inte är helt tillförlitliga). Artikelförfattarna gör en ganska stor affär av detta till synes paradoxala förhållande och verkar nästan glömma bort att det alltså finns förhållandevis få dietära källor till D-vitamin (fet fisk, ägg, lever och, som sagt, kantareller). En mer uppenbar orsak bakom skillnaderna i D-vitaminnivå torde istället kunna vara minskad solljusexponering. Artikelförfattarna konstaterar att många personer med anorexisjukdom visserligen rör sig mycket utomhus som en del av den ökade fysiska aktivitet som ofta ingår i symptombilden, men att de kanske också i högre grad använder kläder som täcker huden – här kan både sådant som kroppsskam och minskad kroppstemperatur tänkas spela roll. En tänkbar förklaring som överhuvudtaget inte nämns i studien är att personer med anorexia nervosa kanske faktiskt, trots ökad fysisk aktivitetsnivå, vistas mindre utomhus än andra grupper, till följd av depressiv problematik, ensamhet, skamkänslor och så vidare.

Artikelförfattarna tar också upp några biologiska omständigheter som kan påverka. Det är känt att de cirkulerande nivåerna av D-vitamin påverkas av kroppens totala fettmassa, så att personer med kraftig övervikt tenderar att ha lägre D-vitaminnivåer. Möjligen kan även en mycket låg fettmassa, så som vid anorexia nervosa, påverka D-vitaminnivåerna i negativ riktning. Man fann också att personer med anorexisjukdom hade låga nivåer både av den form av D-vitamin som man vanligen använder som mått på kroppens totala nivåer och av en annan aktiv form som snarast brukar vara förhöjd vid faktisk D-vitaminbrist, till följd av att bisköldkörtlarna då stimulerar omvandling till den aktiva formen för att väga upp den totala bristen. Att båda dess D-vitaminformer här var låga kan tyda på att de enzymer som omvandlar inaktivt D-vitamin till aktiv form är påverkade, kanske i sin tur som ett resultat av låga östrogennivåer.

Bör man mot bakgrund av dessa data rutinmässigt undersöka D-vitaminnivåer och substituera låga värden hos personer med anorexisjukdom? Artikelförfattarna konstaterar att D-vitamin spelar en viktig roll i kroppens skelettmetabolism, som ju ofta är påverkad vid anorexia nervosa med nedsatt bentäthet som följd. Det är samtidigt känt att enbart D-vitamintillskott inte leder till ett starkare skelett hos denna patientgrupp – det stora bekymret är här inte brist på enskilda vitaminer och spårämnen utan ett allmänt lågt energiintag, och den huvudsakliga behandlingen består i att öka matmängderna. Det är brukligt att vid konstaterad nedsatt bentäthet hos en person med anorexisjukdom ge D-vitamintillskott (och kalcium), men detta får nog betraktas mer som ett sätt att ”ta det säkra före det osäkra” än en konstaterat effektiv behandling. Inte heller i fråga om andra potentiella effekter av låga D-vitaminnivåer, så som depressivitet, tycks det i dagsläget finns tillräckliga belägg för att kunna förorda en mer utbredd D-vitaminbehandling. Men som sagt, det rör sig om ett hett forskningsområde och det är med all säkerhet fler studier på gång som förhoppningsvis kan ge en klarare bild av när D-vitamintillskott är att rekommendera.

Artikeln finns att läsa här >

Mattias Strand, överläkare, IDUN/IRIS dagvårdsenheter och FoU-enheten

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: