Månadsarkiv: juli 2016

Studiebesök på Center of Excellence for Eating Disorders i North Carolina

Yvonne och Cynthia

Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Cynthia Bulik

I förra veckan hade jag förmånen att besöka Cynthia Bulik på hennes klinik i North Carolina. Förutom en trevlig lunch med Cynthia och hennes forskningskollegor fick jag vara med på både forskningsmöten, rond på avdelning samt deras öppenvårdsmöten.

Chapel Hill är ett stort akademiskt sjukhus som är storleksmässigt lika stort som Karolinska sjukhuset om man även inkluderar Karolinska Institutet.
Ätstörningskliniken tar emot ca 300 patienter per år och har både vårdavdelning, dagvård och öppenvård. Kliniken är öppen för alla ätstörningsdiagnoser och erbjuder främst KBT, IPT och familjeterapi. Vården betalas främst av försäkringsbolag vilket i princip all vård gör i USA.

På öppenvårdsmötet används en metod där alla patienter diskuteras vid tre tillfällen: när patiens börjar, mitt i behandlingen och vid avslut. Det för att patienter ska få en så bra och evidensbaserad behandling som möjligt. Vårdavdelningen är liten och mer ”sjukhuslik” än vad vi har i Sverige men fokus att få patienten att börja äta är detsamma.

CEED

Bredvid kliniken ligger forskningsdelen och många medarbetare delar sin tid mellan klinik och forskning. De stora forskningsprojekt som pågår är flera genetiska studier som ANGI-projektet, UCAN (parterapibehandling) samt BED motsvarigheten till UCAN. Sedan finns mindre projekt som fokuserar på hormonella faktorer vid ätstörning.

Det jag tar med mig hem är deras sätt att alltid försöka diskutera hur behandlingen förhåller sig till evidensbaserade behandlingsmetoder samt att patienternas symtom är lika var man än befinner sig i världen. Stort tack till Cynthia och hennes personal!

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare, docent och enhetschef för SCÄ FoU

Märkt ,

Ätstörningar vanligt förekommande bland HBTQ-personer

PRIDE-FLAGGA

Med anledning av att det är Stockholm Pride den här veckan tänkte vi här på bloggen tipsa om två publicerade artiklar som har undersökt förekomsten av ätstörningar bland HBTQ-personer.

Ätstörningar förknippas ofta slentrianmässigt med cis-kvinnor men forskning visar att ätstörningar även förekommer i hög utsträckning inom HBTQ-populationen, särskilt bland homo- och bisexuella män. Det kan dock förtydligas att även om homo- och bisexualitet är överrepresenterat bland män med ätstörningar så är fortfarande majoriteten av alla män som drabbas heterosexuella. Bland kvinnor är det inga skillnader i andelen som drabbas när man har jämfört prevalensen för ätstörningar bland hetero-, homo- och bisexuella. I en studie som genomfördes bland collegestudenter i USA framkom också att transpersoner löper fyra gånger större risk att drabbas av en ätstörning jämfört med andra grupper.

Det är viktigt att sprida kunskap och öka medvetenheten om att en ätstörning kan drabba alla oavsett kön, ålder eller sexuell läggning för den delen. Det finns många föreställningar om vilka som drabbas och hur en person med en ätstörning ”ska” se ut vilket bidrar till att ätstörningar inte uppmärksammas på samma sätt inom vissa grupper. Det är även många personer som lever med en ätstörning och som aldrig söker hjälp av olika anledningar. En av orsakerna kan vara rädsla över att bli ifrågasatt för sin sexuella läggning eller könstillhörighet när man kontaktar vården, vilket vissa tyvärr har haft erfarenheter av tidigare.

Idag finns det bra och effektiv behandling för ätstörningar och hos oss på Stockholms centrum för ätstörningar strävar vi alltid efter att alla ska känna sig lika välkomna. Vi vet att ätstörningar är något som drabbar alla och vi vet också att genom behandling går det att bli fri från sin ätstörning.

Här kan ni ta del av artiklarna:

Eating disorders in diverse lesbian, gay, and bisexual populations (2007) >

Gender Identity, Sexual Orientation, and Eating-Related Pathology in a National Sample of College Students (2015) >

Märkt ,

Workshop om CBT-E baserad behandling för ätstörningar

Riccardo Dalle Grave

Dr. Riccardo Dalle Grave håller i en workshop om CBT-E baserad behandling för ätstörningar vid årets EABCT-kongress i Stockholm.

Mellan den 31 augusti och 3 september samlas forskare från 54 olika länder i Stockholm på kongressen EABCT 2016 för att diskutera de senaste forskningsfynden inom Kognitiv beteendeterapi (KBT). Årets EABCT-kongress är den 46:e i ordningen och arrangeras av de två svenska medlemsföreningarna Beteendeterapeutiska föreningen och Svenska föreningen för kognitivt och beteendeinriktade terapier. Organisationen The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) sammanför fler än 50 europeiska KBT-föreningar och har som syfte att säkerställa en standard för KBT genom tillämpning och träning av evidensbaserade metoder.

En av föreläsarna på årets kongress är Dr. Riccardo Dalle Grave från Italien som kommer hålla i en workshop om CBT-E baserad behandling vid ätstörning: ”Residential and day hospital CBT-E based treatment for eating disorders”. CBT-E står för enhanced cognitive behaviour therapy och används bl. a i England där behandlingen har uppvisat goda resultat för patienter i alla åldrar med olika ätstörningsdiagnoser. Englands Chief Medical Officer gick även ut med ett pressmeddelande i vintras med en global rekommendation av behandlingen som vi bloggade om här >

Läs mer om workshopen och anmälan här >

Märkt ,

NEDS Conference 2016: ”Information & Misinformation”

vasabladet finlad Rasmus

Rasmus Isomaa ansvarar för höstens nordiska konferens i Helsingfors. Foto: Vasabladet Finland

I höst är det dags för NEDS (Nordic Eating Disorders Society) stora konferens som arrangeras vartannat år i ett av våra nordiska länder. Konferensen samlar främst yrkesverksamma inom ätstörningsområdet från Norden men deltagare från andra länder är också välkomna eftersom konferensen är på engelska. Årets konferens tar plats i Helsingfors den 21-22 september och vi har pratat lite med Rasmus Isomaa som är ordförande i Ätstörningsföreningen i Finland och som ansvarar för arrangemanget:

Hej Rasmus, börja med att berätta vem du är och på vilket sätt du är involverad i årets nordiska konferens.

-Jag heter Rasmus Isomaa och är ordförande för Suomen syömishäiriöyhdistys (Ätstörningsföreningen i Finland). I den egenskapen och som styrelsemedlem i NEDS har jag ansvaret för arrangemangen kring konferensen. Besluten fattas av den Finska föreningen och av NEDS. Vi samarbetar även med ett företag som heter i2 som är proffs på att ordna den här typen av tillställningar. Jag försöker hålla kontakt med alla inblandade och se till att allt löper enligt tidtabell.

Årets konferens går under temat ”Information & Misinformation”. Berätta hur ni tänker kring det.

-Vi bollade inledningsvis en del olika idéer men fastnade ganska snabbt för det här temat. Det finns fortfarande en hel del föråldrade och direkt felaktiga tankar kring vad en ätstörning är och hur en ätstörning ser ut. Vi vill försöka tangera dessa uppfattningar genom en rad intressanta föreläsningar, bl .a kring evidens, vikt, personlighet, motion och tvångsvård.

Vi strävar efter att utmana oss själva och våra egna övertygelser. Många frågor när det gäller ätstörningar är ännu obesvarade och vi behöver vara öppna och vakna för att hänga med.

Hur kan vi som är verksamma inom forskning och behandling bidra till en ökad förståelse för ätstörningar?

-Jag tror att vi behöver öppenhet, ödmjukhet och kommunikation. Som professionella måste vi kunna förmedla och vara beredda att diskutera vår förståelse för ätstörningar, såväl med varandra som med patienter och allmänheten. Kanske borde vi även leva lite mer som vi försöker lära våra patienter, d. v. s att sträva efter ett flexiblare och mer mångfasetterat tänkande. Att utmana våra egna uppfattningar och våga ta steget ut i det otrygga ibland.

Berätta om programmet, vad kan vi förvänta oss av årets konferens?

-Förutom ovan nämnda keynotes blir det förstås en hel del forskning och kliniska erfarenheter från våra medlemsländer. Vi vill lyfta fram den kliniska verkligheten och det utvecklingsarbete som pågår just nu. I programmet finns bl. a hela 12 kliniska workshops, vilket är kul! Programmet hittar ni i sin helhet här >

Hur ser ätstörningsvården ut hos er i Finland? Vilka behandlingsalternativ finns och i vilken utsträckning?

-Ätstörningsvården i Finland har utvecklats mycket under senaste åren men många verksamheter är nya och försöker hitta sin form. Vi har även en gigantisk social- och hälsovårdsreform på gång och ingen vet riktigt hur vården kommer att se ut i framtiden. Utmaningarna är, som på många andra håll, geografisk jämlikhet och tillräcklig tillgång till vård. Under konferensens första dag finns det även möjlighet att besöka två kliniker i Helsingfors. Intresset för ätstörningar upplever jag som stort i Finland. Vår förening har årligen över 200 medlemmar och efterfrågan på föreläsningar och handledning växer hela tiden. Vi har också en mycket aktiv patient- och anhörigförening, som ser till att hålla ätstörningsrelaterade frågor på bordet.

Till sist vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till Finland och Helsingfors!

Läs mer och anmäl dig till konferensen här >

Märkt , ,

Frisk & Fri i Stockholm erbjuder sommarstöd för drabbade och närstående

Friskochfri bra

Frisk & Fri:s lokalavdelning i Stockholm erbjuder utökat stöd för både drabbade och närstående under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Det finns möjlighet att chatta, mejla och ringa samt öppna träffar varje vecka på deras kansli på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan. Den ordinarie mentorsverksamheten fortgår som vanligt vilket innebär att du kan påbörja en mentorrelation även under sommaren.

Stödmail
Mejla till sommarstod@friskfri.se och få svar alla vardagar under juni, juli och augusti.

Stödtelefon
Telefonstöd finns tillgängligt tisdagar och torsdagar mellan klockan 14:00-15:00 under juni, juli och augusti. Ni når stödtelefonen på: 073-640 64 12.

Chatt
Måndagar: 20:30-21:30
Tisdagar: 19:00-20:00
Onsdagar: 20:30-21:30
Torsdagar: 20:00-21:00

Chatten hittar ni på friskfri.se under utsatta tider under juni, juli och augusti.

Öppna träffar för drabbade
27 juni, 11 juli, 26 juli, 8 augusti

Öppna träffar för närstående
4 juli, 18 juli, 2 augusti, 15 augusti

Träffarna för både drabbade och anhöriga äger rum mellan klockan 18:00-19:30 på Inedalsgatan 5 vid Fridhemsplan. För frågor om träffarna mejla till sommarstod@friskfri.se.

Behandling av hetsätningsstörning och övervikt

Yvonne von Hausswolff-Juhlin Webb

Yvonne von Hausswolff-Juhlin är först ut att föreläsa på höstens Onsdagsföreläsningar på SCÄ.

I höst drar vi igång Onsdagsföreläsningar på Stockholms centrum för ätstörningar igen som bjuder på flera intressanta föreläsare och ämnen. Först ut är SCÄ FoU:s enhetschef och klinikens chefsöverläkare Yvonne von Hausswolff-Juhlin som kommer prata om behandling av BED (Binge Eating Disorder):

Hej Yvonne, berätta först vem du är och vad du gör på SCÄ för de som inte känner dig!

-Jag är chef för Forsknings- och utvecklingsenheten på SCÄ. 1999 började jag arbeta på överviktsenheten och jag disputerade inom ämnet övervikt och graviditet år 2002. Jag började arbeta som överläkare på Mottagningen för vuxna här på kliniken 2009. Man kan säga att jag står med en fot i ätstörningsvärlden och en fot i överviktsvärlden.

Vad kommer du prata om på Onsdagsföreläsningen?

-Jag kommer att prata om diagnosen BED i relation till andra ätstörningsdiagnoser och till diagnosen övervikt. Vidare kring vad det finns för evidens kring olika behandling för patienter med BED.

Har du något lästips om man är intresserad av behandling av hetsätning och övervikt?

-Jag tycker det är bra att ta del av SBU-rapporten som släpptes nu under våren där man systematiskt har gått igenom behandling av BED. Sedan har Cynthia Bulik även skrivit en översikt om BED på drygt 1200 sidor, för den som vill fördjupa sig mer. Dock kan den kännas lite väl mastig att ta del av!

Yvonne föreläser Onsdagen den 7 september under titeln: Behandling av hetsätningsstörning och övervikt.

Läs mer om höstens Onsdagsföreläsningar och hur du anmäler dig här >

Humor och behandling av ätstörningar

Steffi2

Stephanie Ekström

Stephanie Ekström är sjuksköterska och arbetar på Eira-mottagningen som är ett projekt på SCÄ FoU. Under våren blev hon även klar med sin psykoterapiutbildning vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och kan numera titulera sig legitimerad psykoterapeut. Som examensarbete har Stephanie undersökt på vilket sätt humor kan vara hjälpsamt i behandling av ätstörningar och vilka effekter det har. Vi ställde några frågor till Stephanie om hennes examensarbete och hur hon själv arbetar med humor:

Grattis till examen Stephanie, berätta mer om ditt examensarbete!

-Min uppsats handlar om humor och behandling. Jag har undersökt vilka effekter humor kan ha i en ätstörningsbehandling utifrån behandlarens perspektiv. Kan humor vara hjälpsamt i behandlingen?

Vad fick dig att bli intresserad av att skriva om just humor och behandling?

-Jag blev intresserad av vilken inverkan humor har på behandlingen när jag tillsammans med min kollega Karolin Lindberg hade KBT-grupper på SCÄ. Vi fick positiv feedback från patienterna om att det var hjälpsamt när vi använde oss av humor samtidigt som vi kunde prata om svåra saker tillsammans. Jag blev nyfiken på vilka effekter det faktiskt kan ha för behandlingen och hittade en uppsats från Norge där intervjuer hade gjorts med ätstörningspatienter om vilka egenskaper de uppskattade hos en terapeut. De flesta tyckte att humor var en bra egenskap vilket fick mig att vilja fördjupa mig mer om humor och dess påverkan i behandlingen.

På vilket sätt använder du själv humor i behandlingsarbetet?

-Humor ligger för mig nära till hands när jag jobbar med behandling men där det är såklart väldigt viktigt att läsa av vem jag framför mig och balansera humor med allvar. Att kunna skratta åt svåra saker kan ibland vara förlösande på ett bra sätt.

Vad har du fått för reaktioner på uppsatsen?

-Jag har fått mycket positiv respons och jag hoppas att den kan inspirera till vidare forskning om humor vid behandling. Det skulle självklart vara intressant att höra mer utifrån patienternas perspektiv!

Ta del av Stephanies uppsats här: En kvalitativ studie om humor och flexibilitet inom ramen för ätstörningsbehandling – Stephanie Ekström

Märkt ,

Anslagstavlan – Ett nytt forum för närstående

Banner Anslagstavla

För drygt en månad sedan lanserade Frisk & Fri en webbenkät för att kartlägga närståendes behov av stöd. Responsen blev större än väntat med hela 655 personer som svarade på enkäten. I många av svaren berättar flera att det finns ett stort behov av att träffa andra närstående för att känna sig mindre ensamma, men också för att kunna utbyta erfarenheter med varandra.

Frisk & Fri lanserar därför idag anslagstavlan som är ett forum där närstående har möjlighet att ta del av andra närståendes berättelser samt att dela med sig av sina egna. Vad är de bästa tipsen för att orka? Vilka goda exempel på bemötande finns det runt om i landet? Hur bemöter man någon med en ätstörning?

Ni hittar anslagstavlan här >

Märkt ,