Fredagsläsning: ”Season of Birth Bias and Anorexia Nervosa: Results from an International Collaboration”

Thomas Wilmer Dewing

Thomas Wilmer Dewing, Summer (ca 1890)

Denna veckas fredagsartikel är skriven av den norska psykologen Eirin Winje med medarbetare och publicerades 2013 i International Journal of Eating Disorders. Winje har här, som en del av sin doktorsavhandling om eventuella samband mellan när på året en person är född och ätstörningsinsjuknande senare i livet, sammanställt data om anorexia nervosa från åtta olika länder utspridda över fyra världsdelar.

Man känner sedan tidigare till samband mellan när på året en person är född och t ex risken för insjuknande i schizofreni (högre risk för personer födda under vintermånaderna, vilket bl a har lett till spekulationer kring huruvida infektion av förkylningsvirus under tredje trimestern skulle kunna påverka risken). Tidigare studier på ätstörningsområdet har spretat åt olika håll. Flera studier har pekat på att personer födda under våren skulle löpa större risk för att insjukna i anorexia nervosa och att personer födda under hösten i högre grad skulle riskera att insjukna i bulimia nervosa. Andra studier har inte kunnat påvisa några sådana samband.

I en tidigare sammanställning från 2008 går Winje och hennes medförfattare igenom en rad teorier om varför personer födda på våren i större utsträckning skulle drabbas av anorexia nervosa. Översiktligt kan man urskilja två olika hypoteser. Den första förklaringsmodellen bygger på att lufttemperaturen vid befruktning – dvs under sommarmånaderna för personer som sedan föds på våren – är högre än annars. Detta skulle antas öka fruktbarheten hos kvinnor med ätstörningsproblematik, som under den kallare delen av året istället behöver använda så pass mycket energireserver till att hålla kroppstemperaturen uppe att det inte finns tillräckligt med energi kvar för att kroppen också ska klara av en graviditet. Dessa mödrars anlag för ätstörningssjukdom antas sedan föras vidare till barnet. Den andra hypotetiska förklaringsmodellen bygger istället på att exponeringen för solljus är högre under sommarmånaderna, vilket skulle kunna påverka fostret på olika sätt.

I Winjes översikt från 2008 dras slutsatsen att det tycks finnas ett faktiskt samband mellan att vara född på våren och att senare risk att insjukna i anorexia nervosa, men man konsterar också att underlaget är metodologiskt bristfälligt. I den senare, egna studien från 2013 är slutsatsen en annan: när man här har försökt kompensera för bristerna i tidigare forskning kan man inte längre se några samband mellan när på året en person är född och risken att drabbas av anorexia nervosa. Winje har här sammanställt data för 4045 kvinnor med anorexia nervosa från Norge, Sverige, Island, Storbritannien, USA, Australien, Brasilien och Argentina. Den geografiska spridningen är viktig, eftersom temperatur, solljusexponering etc under olika månader såklart varierar beroende på var på jordklotet man befinner sig. Dessa data jämfördes sedan med tillgängliga födelsedata för likvärdiga kontrollgrupper. Sammanfattningsvis kunde man inte påvisa några samband för något enda av de deltagande länderna. Artikelförfattarna går igenom olika statistiska brister i de olika tidigare studier som pekat på ett faktiskt samband – men några anledningar till att samtliga tidigare positiva studier visat just på ett samband mellan vårmånaderna och ätstörningar istället för ett mer slumpartat och spretande utfall, som man kanske skulle kunna förvänta sig utifrån diverse statistiska felkällor, tas tyvärr inte upp.

I ytterligare en studie från 2013 av samma forskargrupp ses heller inga samband mellan när på året en person är född och risken att senare utveckla bulimia nervosa. Detta forskningsunderlag är dock mindre och endast baserat på norska data.

Artikeln finns att läsa här!

Mattias Strand, överläkare, Idun/Iris dagvårdsenheter och FoU

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: