Fredagsläsning: “Holocaust Exposure and Disordered Eating: A Study of Multi-Generational Transmission”

Isidor Kaufman

Isidor Kaufman: ”Flicka med blommor i håret”

Den här veckan vill jag tipsa om en intressant israelisk studie publicerad i European Eating Disorders Review 2007. Forskargruppen har här studerat tre generationer judiska kvinnor – kvinnor som överlevt Förintelsen samt deras döttrar och dotterdöttrar – för att ta reda på mer om hur trauma fortplantas mellan generationerna och om eventuell påverkan på förekomsten av ätstörningar. Bakgrunden till detta är bl a att man sedan tidigare vet att långvarig svält hos krigsfångar kan resultera i ett fortsatt avvikande ätbeteende efter att de sedermera befriats ur fångenskap. Det finns också en lång rad mer anekdotiska beskrivningar av ätstörningsproblematik i familjer där en äldre släkting varit Förintelseöverlevare.

Artikelförfattarnas hypotes var att traumarelaterade besvär kopplade just till familjeerfarenheter av Förintelsen skulle avta successivt för varje ny generation. Något förvånande fann de istället att den tredje generationen kvinnor skattade högre än den andra generationen då man mätte exponering för Förintelsetrauma. Detta förklarar man med att många Förintelseöverlevare under sin livstid har tenderat att behålla sina traumatiska minnesbilder för sig själva och inte har velat berätta om dem för sina barn, men att de sedan på äldre dagar trots allt har kunnat berätta om de tidigare tabubelagda traumatiska upplevelserna för sina barnbarn – ett mönster som man också sett t ex hos personer som har deltagit i första världskriget.

I fråga om ätstörningar sågs ingen direkt koppling mellan egen exponering för Förintelsetrauma och ätstörningssymptom. Däremot visade det sig att döttrar till mödrar med hög exponering i större utsträckning hade ätstörningsbesvär. Artikelförfattarna är här försiktiga med att dra slutsatser: det går inte på rak arm att säga vilken mekanism som kan tänkas förmedla detta samband och författarna spekulerar i om mödrarnas exponering för Förintelsetrauma snarare kan hänga samman med någon tredje, okänd faktor som i sin tur påverkar döttrarnas ätbeteende.

Ni hittar artikeln här >

Mattias Strand
Överläkare, Idun/Iris dagvårdsenheter och SCÄ FoU

Märkt ,

2 tankar om “Fredagsläsning: “Holocaust Exposure and Disordered Eating: A Study of Multi-Generational Transmission”

  1. Nigel Moore skriver:

    Det finns ett begrepp ”telescoping” som har med överföring, oftast omedvetet, från en generation till den andra av traumatiskt material o olösta psykiska problem, som kanske delvis gäller här

  2. Mattias Strand skriver:

    Hej Nigel! Intressant, vore spännande att höra mer om hur man konceptualiserar detta. Jag har hört olika teorier om detta i andra sammanhang, allt ifrån epigenetik till Nicolas Abrahams och Maria Tokots psykoanalytiska idéer om inre ”kryptor”, osv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: