Månadsarkiv: mars 2016

KIND-seminarium med professor Ata Ghaderi

KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex aspergers syndrom och autism). KIND är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. KIND arrangerar även sina egna seminarium varje termin som riktar sig till intresserade forskare och kliniker.

Den 17 maj gästar professor Ata Ghaderi KIND-Seminarium för att presentera sin studie: ”Acceptance and Commitment Therapy in the treatment of adult anorexia nervosa: A randomized controlled trial”. Seminariet börjar klockan 16:00 och äger rum i KIND:s lokaler på Gävlegatan 22. Det är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs!

Läs mer om KIND på deras hemsida >

Här hittar du mer information om seminariet med Ata Ghaderi >

 

Märkt , ,

Glad Påsk!

paskkyckling

Vi önskar alla en Glad Påsk!

Märkt

Fredagsläsning: ”Listening to Words, Hearing Feelings: Links Between Eating Disorders and Alexithymia”

alexithymia

Studier visar att många personer med ätstörningar har alexithymia: svårigheter att uttrycka sina känslor verbalt eller att bearbeta sina känslor med ord och tankar. Människor som lider av alexithymia har ofta problem med impulskontroll vilket påverkar regleringen. Känslorna har ofta en fysisk närvaro istället för känslomässig närvaro och personer som lider av alexithymia   försöker ofta lugna känslorna med kroppen. Däremot kan terapeuter ofta missa alexithymia hos patienter med ätstörningar eftersom många av patienterna verkar vara mycket verbala och ha god insikt om sina känslor. Alexithymia kan leda till frustration och hjälplöshet både hos patienter och för terapeuter. Författaren föreslår att behandlingen för personer som lider av ätstörning bör vara en terapeutisk kombination av psykobaserad terapi med inslag av KBT och terapeutiska ingrepp riktade mot påverkan för reglering och mindfulness.

Ni hittar artikeln här > 

Eve Lishner Freud

Märkt ,

Ätstörning, osteoporos och fysisk aktivitet

benskörhet

Ingeborg Lönnquist är legitimerad fysioterapeut och arbetar på Mottagningen för vuxna på Stockholms centrum för ätstörningar. Hon tipsade tidigare om en artikel här på bloggen som handlade om fysisk aktivitet för inneliggande patienter med anorexia nervosa. Nu bad vi Ingeborg att göra en sammanställning av några artiklar som hon har läst om ätstörning, osteoporos (benskörhet) och fysisk aktivitet.

”Bone mineral density (BMD), osteoporosis, and fractures among people with eating disorders : a systematic review and meta-analys”
Solmi et al, 2016.

 • Patienter med anorexia nervosa har signifikant minskad BMD i höft, trochanter och lårbenshals jämfört med friska personer.
 • Patienter med anorexia nervosa har signifikant ökad risk för osteoporos och frakturer jämfört med friska personer.
 • Längre tids sjukdom av anorexia nervosa och amenorré var förknippat med lägre BMD.
 • Ingen skillnad i BMD mellan patienter med bulimia nervosa eller UNS och friska personer.

Ni hittar artikeln här >

”State of the Art Systematic Review of Bone Disease in Anorexia”
Nervosa”Misra, Golden, Katzman, 2015.

 • Normaliserad vikt och att återfå regelbunden naturlig menstruation är viktigast för att bygga upp skelett vid anorexi .
 • Risker med fysisk träning vid undervikt och dålig skelettkvalitet:
 1. Risk för frakturer
 2. Utebliven viktåterhämtning
 3. Förlängd amenorré

Ni hittar artikeln här >

”Effects of Exercise on Bone Mass in Young Women with Anorexia Nervosa”
Esther J. Waugh D. Blake Woodside, Dorcass E. Beatons, Pierre Coté and Gillian A. Hawker, Canada 2011

 • Effekt av träning på BMD/bentäthet påverkas av vilken typ av belastning och i vilken sjukdomsfas man tränat:
 1. Excessiv måttlig träning under sjukdom ökar risken för låg BMD.
 2. Träning med hög belastning när man tillfrisknat kan gynna ökad BMD.

Ni hittar artikeln här >

Mer läsning om ämnet:
Vår verksamhetschef Anna-Maria af Sandeberg skrev tillsammans med flera en debattartikel som publicerades i Läkartidningen 2012: ”Ge inte patienter med anorexia nervosa östrogen eller p-piller i benbevarande syfte”. Ni hittar artikeln här >

Märkt ,

STÄRKA – En webbaserad utbildning för anhöriga till unga med ätstörningar

internetbehandling

Nu startar KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar) en kostnadsfri och webbaserad utbildning som vänder sig till föräldrar med barn som har en ätstörning. Utbildningen har namnet STÄRKA och är en förkortning av Stöd mot Ätstörning – Riktad Kurs för Anhörig. Syftet med utbildningen är att stärka anhöriga i sin roll att hantera och stötta sina närstående. Vi pratade med Elisabeth Lannfelt som tillsammans med sina kollegor på KÄTS har tagit fram utbildningen:

Vad fick er att ta fram en utbildning som riktar sig till föräldrar?
-Föräldrar tror fortfarande att det är deras eget fel att deras barn får en ätstörning därför vill vi lyfta föräldrarna och ge dom lite råg i ryggen! Vi vill att dom ska förstå att dom är viktiga och kan påverka i rätt riktning.

Vad får deltagaren ut av utbildningen?
-Deltagaren får kunskap om ätstörningar som vi har paketerat på lättbegripligt sätt. Vi har bl. a filmer som illustrerar vanliga dilemman och det finns möjlighet att ställa frågor om ätstörningar.

Kan föräldrar från hela landet söka utbildningen?
-Ja, föräldrar från hela landet kan anmäla sig till utbildningen. Och den är helt kostnadsfri!

Hur söker man till STÄRKA?
-Du går bara in på KÄTS hemsida och anmäler dig. Du hittar ansökningssidan här >

Slutligen, vad hoppas ni uppnå med utbildningen?
-Mindre föräldrastress och mer kunskap hos anhöriga!

Märkt , ,

Fredagsläsning: ”Gender Socialization, Countertransference and the Treatment of Men with Eating Disorders”

 

muskel

Många behandlare har inte erfarenhet av att behandla pojkar eller män som lider av ätstörningar och vet inte tillräckligt om vilken påverkan manlighet har på sjukdomen. Ätstörning hos män kan se lite annorlunda ut än hos kvinnor som oftas fokuserar på smalhet. Män kan istället fokusera på rädslan för mjukhet och strävar efter magra men muskulösa kroppar. Det saknas även hänvisningar till behandlingsmanualer för män med ätstörningar även klinisk litteratur och forskningsprover. Dessutom är normer för en ätstörning huvudsakligen baserad på den kvinnliga befolkningen. Frågeformulären som undersöker ätstörningar (t ex EDE) består främst av frågor som behandlar föreställningar och motiv som är mer anpassade för kvinnor och som kan underskatta graden av lidande bland män med ätstörning.

Terapi av män som lider av ätstörningar kan också påverkas av både behandlare och patienternas egen uppfattning om manlighet och ätstörningar bland män. Terapeuter bör konfrontera sina egna fördomar och sin syn på manlighet i allmänhet, i synnerhet på män som lider av ätstörningar. Idag finns tyvärr en brist av kliniska program för att behandla män med ätstörningar.

Ni hittar artikeln här >

Eve Lishner Freud

Märkt ,

Prisutdelning från Psykiatrifonden

Glada vinnare! Från vänster: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Karolin Lindberg, Anna-Maria af Sandeberg och Anne-Charlotte Wiberg.

I går kväll deltog Anne-Charlotte Wiberg och Karolin Lindberg i Psykiatrifondens prisutdelning på Svenska psykiatrikongressens årliga bankett. Dom har båda beviljats forskningsanslag på 50 000 kronor vardera och igår kväll var det dags för middag och prisutdelning. Priset delades ut av Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling. Karolins projekt handlar om interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa och Anne-Charlotte kommer påbörja ett forskningsprojekt om appen Stegvis. På plats fanns även vår verksamhetschef Anna-Maria af Sandeberg och SCÄ FoU:s enhetschef Yvonne von Hausswolff-Juhlin.

Stort grattis till Anne-Charlotte och Karolin!

Film från prisutdelningen: 
Läs också DN-intervjun med Pebbles Karlsson Ambrose som tilldelades Psykiatrifondens fördomspris >

Psykiatrifondens hemsida >

Märkt , ,

Svenska psykiatrikongressen 2016

 

Mattias Strand pratar om självvald inläggning.

Svenska Psykiatrikongressen pågår för fullt just nu (16-18 mars) på Münchenbryggeriet, ett stenkast från Stockholms centrum för ätstörningar. Igår var Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Margaretha Sandved och Mattias Strand där för att berätta om självvald inläggning tillsammans med Sofie Westling från Psykiatri Skåne och Maria Mattsson från Norra Stockholms psykiatri. Idag föreläser verksamhetschef Anna-Maria af Sandeberg och Yvonne von Hausswolff-Juhlin tillsammans med Ulf Wallin från Lund om de nya nationella kliniska riktlinjerna för ätstörningsvård. Anna-Maria och Yvonne håller dessutom i ett föreläsningspass om akut omhändertagande av patienter med ätstörning. Claes Norring är också på plats för att föreläsa om kvalitetsregisterarbete vid Psykiatrikompassen.

Läs mer om kongressen här >

Märkt , , , ,

Onsdagsföreläsning på SCÄ: Diabetes och ätstörningar

Diabetes

Forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar arrangerar varje termin egna föreläsningar på kliniken som kallas för Onsdagsföreläsningar. Föreläsningarna äger rum på onsdagseftermiddagar och gästas av spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning.

I veckan är det dags för vårens andra Onsdagsföreläsning som gästas av Torun Torbjörnsdotter (överläkare och med. dr ) och Eva Toft (överläkare och docent) vid sektionen för diabetes, endokrinologi, metabola ­sjukdomar och obesitas (DEMO) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Tillsammans kommer dom till oss för prata om diabetes och ätstörningar.

Datum och tid:
Onsdagen den 16 mars klockan 15:00-16:30

Plats:
Föreläsningssalen Plan 1, Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B)

Anmälan:
Tidigare var Onsdagsföreläsningar endast till för personal på kliniken men nu finns även ett begränsat antal platser öppna för vårdgrannar. Om du arbetar inom vården och är intresserad av att gå kan du mejla till elisabeth.tidlund@sll.se för att anmäla dig till föreläsningarna.

Märkt , , ,

Seminarium med Allen Frances

Allen Frances

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) bjuder in till seminarium med Allen Frances den 18 juni i Stockholm:

Psykiatriska modediagnoser: överdiagnostisering och överbehandling – med fokus på ADHD

I seminariet avhandlar professor emeritus Allen Frances trenden med den ökade diagnostiseringen och läkemedelsbehandlingen av neuropsykiatriska tillstånd, främst hos barn, utifrån ett större perspektiv.

Allen Frances är professor emeritus i psykiatri och är författare till den internationella bästsäljaren ”Saving Normal: An Insider’s Revolt Against Out-Of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary life”.

För anmälan och mer information läs mer på Föreningen för Integrativ Medicins hemsida >

Märkt