Fredagsläsning: ”Motivation to change and perceptions of the admission process with respect to outcome in adolescent anorexia nervosa”

Chalk drawing - "YES you can" written on chalkboard

Studien undersöker hur motivation och uppfattning om antagningsprocessen påverkat behandlingsresultatet för unga patienter med anorexia nervosa. För anorexia nervosa är risken för återfall hög även efter sjukhusvistelse och behandling. Ett motstånd till att vilja återhämta sig är kopplad till en ego-syntonisk karaktär av ätstörningar, en bristande medvetenhet hos patienten om hens situation, en symptomatisk rädsla för att öka i vikt och en skev kroppsuppfattning.

40 anorektiska ungdomar i åldern 10-18 år som hade alla hade vårdats på sjukhus deltog i stuiden. I behandlingsprogrammet ingick viktrestaurering, kostrådgivning (både i grupp och individuellt), KBT samtal (individuellt och i grupp), familjesessioner och en psykoedukationsgrupp för föräldrar. Efter att patienten hade uppnått och behållit sin målvikt under två veckor blev patienten utskriven.

Det fanns några intressanta resultat:

  • En högre motivation till förändring resulterade till snabbare viktökning per vecka efter påbörjad behandling.
  • Patienterna som uppvisade högre motivation till förändring var de som vid tidpunkten för antagning hade lägre procent av förväntad kroppsvikt (%EBW) och hade haft en längre varaktighet av sin sjukdom. Å andra sidan hade patienter med ett allvarligare tillstånd (mätt med EDI-2) uppvisat mindre motivation att förändras under behandlingens början.
  • Yngre patienter, patienter som hade förlorat mindre vikt innan antagning och patienter som hade en ökad i kroppsvikt upplevde en större press under antagningen.
  • Patienternas egen uppfattning om antagningsprocessen och behov av sjukhusvård har inget samband till patientens motivation eller utfallsmått.
  • Motivation till förändring ökade från antagning till behandlingens slut. Det kan vara ett resultat av psykologisk behandling eller positiva relationer med andra patienter men det kan också kopplas till det faktum att patienterna vet att de snart kommer att skrivas ut.

Det verkar som att motivationen att förändras kan vara till nytta för behandlingsresultatet i fråga om själva viktökningen och att interventioner som rör motivation bör vara en del av behandlingen.

Ni hittar artikeln här >

Eve Lishner Freud

Märkt ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: