Månadsarkiv: november 2015

Stöd från Värkstadsstiftelsen till forskningsprojektet om självvald inläggning

Minolta DSC

Amanda Luciani-Wickens

Värkstadsstiftelsen leds av professor Gunilla Brattberg och arbetar med vad de själva kallar för ”efterbyggande” vård, i syfte att ge personer med långvarig smärtproblematik eller psykiska och psykosomatiska besvär verktyg att leva ett värdigt liv trots kvarstående sjukdomssymptom. Stiftelsen delar varje år ut ekonomiskt stöd till ett forskningsprojekt som i linje med detta kan leda till ökad livskvalitetet för personer med långvarig sjukdom. I år har Värkstadsstiftelsen beslutat att tilldela SCÄ:s forskningsprojekt om självvald inläggning 20 000 kronor i projektstöd. Vi är mycket tacksamma för detta och hoppas under 2016 kunna rapportera mer från projektet!

Märkt , ,

Swedish Congress on Internet Interventions 2015

Idag är Kristofer Ekström och Anne-Charlotte Wiberg på Swedish Congress on Internet Internet Interventions (SWEsrii 2015) som äger rum på Universitetet i Stockholm.

Här kommer bilder från dagen:  


Märkt

Fredagsläsning: ”Testing the efficacy of pure versus guided mirror exposure in women with bulimia nervosa: A combination of neuroendocrine and psychological indices”

spegel

Att exponera sig för att spegla sig har visat sig ha positiv effekt på problem med kroppsuppfattning hos kvinnor som lider av ätstörningar. En möjlig förklaring till det är att upprepade kroppexponeringar leder till en minskning av obehag av kroppen. I artikeln testades och jämfördes ren spegelexponering med guidad spegelexponering (exponering där patienter ombeds att beskriva deras fysiska utseende i detalj så noggrant och neutralt som möjligt). 29 kvinnor med diagnosen bulimia nervosa som också upplevde ett högt kroppsmissnöje delades slumpmässigt in i de två behandlingarna (ren och guidad spegel exponering) och fick sex exponeringstillfällen. Resultaten visade att båda exponeringar var effektiva interventioner för att öka kroppstillfredsställelse (minskade negativa tankar och en ökning av positiva tankar om kroppen) men att den rena exponeringen var mer effektiv än den guidade exporening. Det visade sig också att efter båda behandlingarna fanns en signifikant minskning av kortisolnivå som kan tyda på en minskning av patienternas besvär.

Läs hela artikeln här >

Eve Lishner Freud

Märkt ,

Vi tar över KI:s Instagram i en vecka

instagram logo

Den här veckan kommer Forskargruppen på SCÄ FoU hosta Karolinska Institutets Instagramkonto! Vi kommer presentera flera av våra projekt och ge er en inblick i vårt arbete på Forsknings- och utvecklingsenhet på Stockholms centrum för ätstörningar.

Följ KI på Instagram: @karolinskainstitutet

Märkt , , ,