Nya översiktsstudier om tvångsvård vid ätstörningar

Mattias Strand

Mattias Strand

Frågan om när och på vilka grunder tvångsvård kan bli aktuellt vid vård av patienter med ätstörningar har länge varit föremål för diskussion, ofta huvudsakligen utifrån etiska och juridiska synvinklar. Den faktiska kunskapen om vilka konkreta faktorer som vägleder beslut om tvångsinläggning inom ätstörningsvården och hur den behandlingsmässiga effekten ser ut har dock varit högst begränsad. Under 2014 publicerades dock två reviewartiklar i ämnet som förhoppningsvis kan bidra med värdefulla insikter.

De två reviewartiklarna presenterar likartade resultat och slutsatser. I båda publikationerna konstateras att antalet tillgängliga studier på området är förhållandevis litet – sammantaget rör det sig om ett femtontal artiklar – och materialet är ganska spretigt i fråga om utfallsmått etc. Att beslut om tvångsvård till stor del hänger samman med det aktuella landets lagar, medicinska riktlinjer och sjukhuskultur bidrar också till svårigheterna att åstadkomma en helt enhetlig bild.

”För det första tycks BMI inte särskilja grupperna av patienter som vårdas frivilligt respektive enligt tvångsvård – dvs låg vikt är, något förvånande, inte nödvändigtvis en avgörande faktor i beslut om tvångsinläggning.”

Vissa fynd är dock mer genomgående och förtjänar att uppmärksammas. För det första tycks BMI inte särskilja grupperna av patienter som vårdas frivilligt respektive enligt tvångsvård – dvs låg vikt är, något förvånande, inte nödvändigtvis en avgörande faktor i beslut om tvångsinläggning. Det som istället skiljer grupperna åt är framför allt att de patienter som tvångsvårdats överlag uppvisar en högre förekomst av psykiatrisk samsjuklighet, missbruk och självskadeproblematik och en längre sjukhistoria med fler tidigare inläggningsepisoder. Det tycks alltså i första hand vara komplexitet i fråga om sjukhistoria och sjukdomsbild som styr valen kring tvångsvård och inte primärt den specifika ätstörningsbilden.

Även då det gäller behandlingseffekten inom slutenvården sågs likartade utfall då man jämförde patienter som vårdats frivilligt respektive enligt tvångsvård. Överlag ökade BMI ungefär lika mycket och lika snabbt i de två grupperna och även vad gäller förekomsten av ätstörningssymptom i övrigt tycks man ha sett en likartad förbättring. Här ska man hålla i minnet att gruppen av patienter som vårdades med tvång antagligen inte alls hade blivit föremål för slutenvård om inte tvångsmöjligheten hade funnits. Med tanke på deras mer komplicerade sjukdomsbild kunde man också ha förväntat sig en långsammare och mer inkomplett återhämtning än i den frivilliga gruppen – att utfallen istället var likartade ska därför ses som en framgång.

Då det gäller patienters upplevelser av tvång (i detta fall både faktisk tvångsvård och känslan av att så att säga vara ”tvingad till frivillig vård”) pekar reviewartiklarna på att en hög andel – omkring hälften av patienterna – efter ett par veckors vård själva håller med om att de behöver behandling. Flertalet av dem som lades in med tvång tyckte i efterhand att beslutet var klokt, men självfallet fanns det också de som även fortsatt starkt motsatte sig tvångsinslag.

Det ska väl också poängteras att de rapporterade utfallsresultaten endast är kortsiktiga; mer långsiktiga studier på ämnet saknas dessvärre fortfarande. Trots detta är resultaten i mitt tycke intressanta och kan bidra till en fördjupad diskussion i frågan om tvång inom ätstörningsvården!

Mattias Strand, överläkare på Mottagning för vuxna och SCÄ FoU

Här är artiklarna:

Elzakkers et al: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24990434

Clausen & Jones: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25414793

Märkt , ,

En tanke på “Nya översiktsstudier om tvångsvård vid ätstörningar

  1. […] Nya översiktstudier om tvångsvård vid ätstörningar […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: