Patientstyrd inläggning

Mattias Strand

Mattias Strand

I Norge har en ny behandlingsstrategi för patienter med psykiatrisk sjukdom (huvudsakligen psykossjukdom och affektiv sjukdom, men även ångestsyndrom och personlighetsstörningar) prövats sedan ungefär tio år tillbaka – patientstyrd inläggning. Patientstyrd inläggning innebär att patienter som är välkända inom heldygnsvården får möjlighet att lägga in sig själva under en kortare period utan att behovet av vård ifrågasätts. Patienten bestämmer själv när och hur länge (inom förutbestämda ramar) hen vill lägga in sig och kan när som helst skriva ut sig. En tanke bakom detta är bl a att i tidigt skede kunna bryta en försämringsepisod och därmed undvika längre sjukdomsperioder. Samtidigt är en grundläggande idé i konceptet att det står patienterna fritt att lägga in sig oavsett vilken den bakomliggande orsaken är. Resultaten har varit mycket lovade: den totala inläggningstiden liksom mängden tvångsvård har minskat markant och patienterna har upplevt en större delaktighet i och inflytande över den egna vården.

Under hösten 2014 inleddes ett projekt med patientstyrd inläggning på Stockholms centrum för ätstörningar som del av en större satsning inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Det är det första projektet av sitt slag som vänder sig specifikt till ätstörningspatienter. Projektet är fortfarande i en inledningsfas: hittills har åtta patienter erbjudits ett kontrakt för patientstyrd inläggning men tanken är att mellan 20 och 40 patienter ska kunna bli aktuella i projektet, som löper under tre år.

För det konkreta projektet vid Vuxenvårdsavdelningen ansvarar enhetschef Margaretha Sandved, som tillsammans med projektledare Silvia Finnerman har utformat konceptet vid Stockholms centrum för ätstörningar . Från FoU-enheten kommer jag själv att hålla i uppföljning och utvärdering av projektet. Alla patienter som erbjuds kontrakt för självinläggning kommer också att erbjudas att vara med i denna uppföljande forskning. Vi kommer här att undersöka hur patienterna upplever deltagandet i projektet, i vilken mån deras sjukdomsbild och livskvalitet förändras och hur konceptet påverkar behovet av slutenvård och vård enligt LPT. Förhoppningen är också att kunna koppla hälsoekonomisk expertis till forskningsprojektet för att studera hur modellen påverkar sjukvårdskostnader.

Mattias Strand är överläkare på Mottagning för vuxna och forskare på  SCÄ FoU.

Märkt , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: