Månadsarkiv: december 2014

Samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar

65

Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund är överläkare har en lång erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården  i Stockholm och i hemstaden Västerås. Nu arbetar Nils Eriks som överläkare på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar och har under 2014 även ägnat sig åt forskning på SCÄ FoU. Innan jul blev Nils Erik antagen som doktorand vid Karolinska Institutet.

Grattis Nils Erik! Hur känns det att vara doktorand?
– Tack! Det känns kul att vara registrerad så man får möjlighet att gå kurser som man behöver för sitt avhandlingsarbete. Att bli antagen får väl ses som en bekräftelse på att man arbetar med ett bärkraftigt projekt i en tillräckligt kompetent forskargrupp.

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling.
– Projektet går ut på att titta på samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar hos vuxna kvinnor dels när man först söker vård och även vid ettårsuppföljning av ätstörningsbehandlingen. Tanken är att detta ska vara slutfört under 2016.

Har du några bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
– Det viktiga är att du har ett bra projekt och att du är ansluten till en bra forskargrupp. Bägge sakerna är viktiga för att det ska bli trovärdigt och att projektet kan ros i hamn, både vetenskapligt och finansieringsmässigt. Det är nog dessa saker som är viktigast, själva antagningen blir sedan mer en formsak.

Nils Eriks abstract från Nordic Conference on Eating Disorder 2014

Märkt , , , ,

God Jul och Gott Nytt År!

SONY DSC

2015 kommer bli ett spännande år med mycket forskning och intressanta projekt som ni kommer  kunna läsa om här på bloggen.

Vi  önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Märkt , , , ,

Ny artikel från Forskargruppen

cover

I höstas publicerades en review artikel av Yvonne von Hausswolff-Juhlin med flera. Titeln är ”The neurobiology of eating disorders—a clinical perspective” och artikeln är en selektiv review där vi går igenom den senaste forskning kring ätstörning och neurobiologi ur ett kliniskt perspektiv.

Artikeln kan du läsa här! 

Märkt , , , ,

Nordic Interest Group Web

Flaggor

Joakim de Man Lapidoth har fått en NIG (Nordic Interest Group) accepterad hos Nordiska ätstörningssällskapet (NEDS). Gruppen heter NIG Web och består av Joakim från oss, Camilla Lindvall Dahlgren från RASP i Oslo, Louise Högdahl från KÄTS och Rasmus Isomaa från Fredrikakliniken i Jakobstad.
Syftet med NIG Web är att öka samarbetet mellan de Nordiska länderna för klinisk och forskningsmässig utveckling av webbaserat behandlingsstöd.

Läs mer om NIG Web på NEDS hemsida

Märkt , , , , , , , , , ,

Erika Nyman-Carlsson medverkar i TV4 Nyhetsmorgon

erica_nyman

Erika Nyman-Carlsson

Erika Nyman-Carlsson är doktorand vid Örebro universitet under handledning av Lauri Nevonen som är anknuten till Forskargruppen hos oss. Till vardags arbetar Erika som FOU-samordnare på Capio Anorexi Center i Stockholm.

Igår var Erika med i Nyhetsmorgon på TV4 och svarade på frågor om ätstörningar. Se klippet här!

Märkt , , ,

Yvonne von Hausswolff-Juhlin föreläser på Riksstämman

riksstämman2014

Den 5 december föreläser Yvonne von Hausswolff-Juhlin på läkarstämman i Stockholm under temat ”Övervikt och psykiatri – Så vanligt är det och vad kan vi göra åt det?”

Moderator är Jill Taube och medverkar gör också Signy Reynisdottir Med dr, överläkare obesitas vid Karolinska universitetssjukhuset och Yvonne Lowert överläkare i psykiatri och projektet för levnadsvanor vid Psykosenheten i Nyköping.

Läs mer om Medicinska Riksstämman

Märkt , , , ,