Månadsarkiv: december 2014

Samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar

65

Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund är överläkare har en lång erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården  i Stockholm och i hemstaden Västerås. Nu arbetar Nils Eriks som överläkare på Mobila familjeenheten på Stockholms centrum för ätstörningar och har under 2014 även ägnat sig åt forskning på SCÄ FoU. Innan jul blev Nils Erik antagen som doktorand vid Karolinska Institutet.

Grattis Nils Erik! Hur känns det att vara doktorand?
– Tack! Det känns kul att vara registrerad så man får möjlighet att gå kurser som man behöver för sitt avhandlingsarbete. Att bli antagen får väl ses som en bekräftelse på att man arbetar med ett bärkraftigt projekt i en tillräckligt kompetent forskargrupp.

Berätta om ditt forskningsprojekt och din avhandling.
– Projektet går ut på att titta på samsjuklighet mellan ADHD och ätstörningar hos vuxna kvinnor dels när man först söker vård och även vid ettårsuppföljning av ätstörningsbehandlingen. Tanken är att detta ska vara slutfört under 2016.

Har du några bra tips hur man bäst förbereder sig inför en doktorandantagning?
– Det viktiga är att du har ett bra projekt och att du är ansluten till en bra forskargrupp. Bägge sakerna är viktiga för att det ska bli trovärdigt och att projektet kan ros i hamn, både vetenskapligt och finansieringsmässigt. Det är nog dessa saker som är viktigast, själva antagningen blir sedan mer en formsak.

Nils Eriks abstract från Nordic Conference on Eating Disorder 2014

Taggad , , , , , , ,

God Jul och Gott Nytt År!

SONY DSC

2015 kommer bli ett spännande år med mycket forskning och intressanta projekt som ni kommer  kunna läsa om här på bloggen.

Vi  önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Taggad , , , , ,

Tips på artikel

Tidskrifter

Jag skulle vilja tipsa om en mycket bra artikel skriven av Jeanet Treasure, Daniel Stein och Sarah Maguire. Det är en reviewartikel som belyser vad vi idag vet om predisponerande faktorer för att utveckla ätstörning, risker för att bli allvarligt och eventuellt långvarigt sjuk i ätstörning. Artikeln tar även upp sjukdomen över tid, de skiljer på riskpatient, nyinsjuknad, allvarligt sjuk och långtidssjuk patient samt kunskap om vilken behandling man bör använda vid vilket stadie i sjukdomen. Det är en artikel som troligtvis kommer att ha stor betydelse för hur vi i framtiden kommer att se på vilken behandling som vi ska erbjuda utifrån vilket stadie i sjukdomen som patienten befinner sig i och som kommer att användas för framtida forskningsstudier. Läs den!

-Maja Molin

Här hittar du artikeln!

Taggad , , , ,

Maja Molin vill öka kunskapen om långtidssjuka patienter med ätstörning

Maja

Maja Molin

Vi skrev tidigare om Maja Molin och Sara Ulfvebrand som deltog i Karolinska institutets antagningsseminarium för framtida doktorander. Nu kan vi rapportera glädjande nyheter att både Maja och Sara blev antagna som doktorander! Vi börjar med att fråga Maja om hennes avhandling.

Grattis Maja! Hur känns det nu att vara doktorand?
-Tack! Det känns fantastiskt. Äntligen. Jag har jobbat hårt för detta! Eftersom det inte är en självklarhet att bli antagen som doktorand på Karolinska Institutet så känner jag mig lite stolt också.

Berätta om din avhandling!
-Det övergripande syftet med min avhandling är att öka kunskapen om långtidssjuka patienter med ätstörning. Jag kommer att undersöka långtidssjuka patienters syn på insjuknandet och vidmakthållande av ätstörningen samt deras upplevelser av behandlingsinsatsernas inverkan på utveckling och vidmakthållande av ätstörningen. Jag kommer också undersöka behandlingstillfredsställelse och utfall av Eira mottagningens interventioner i termer av livskvalitet, ätstörningssymtom och ätstörningsstatus. Jag kommer  ta reda på om interventionen bidrar till en minskad total vårdkonsumtion, minskning av somatisk och psykiatrisk heldygnsvård, och minskning av psykiatrisk tvångsvård.

Har du något bra tips hur man bäst förbereder sig för att bli doktorand?
-Det krävs en hel del förarbete innan du kan skicka in en antagningsansökan till Karolinska Institutet. Grunden är en projektplan, en huvudhandledare och bihandledare och sist men inte minst, en garanterad finansiering. Men förutom det formella så måste du brinna ordentligt för ämnet, vara nyfiken och gilla att ”grotta ner sig i forskning”.
Att doktorera tar även 4 år på heltid, 8 år på halvtid, så att vara studiemotiverad är ett plus!

Maja Molin är doktorand, psykiatrisjuksköterska och projektledare för Eira mottagningen.
Läs mer om Eira mottagningen på vår hemsida

Taggad , , , , ,

Ny artikel från Forskargruppen

cover

I höstas publicerades en review artikel av Yvonne von Hausswolff-Juhlin med flera. Titeln är ”The neurobiology of eating disorders—a clinical perspective” och artikeln är en selektiv review där vi går igenom den senaste forskning kring ätstörning och neurobiologi ur ett kliniskt perspektiv.

Artikeln kan du läsa här! 

Taggad , , , , , ,

Nordic Interest Group Web

Flaggor

Joakim de Man Lapidoth har fått en NIG (Nordic Interest Group) accepterad hos Nordiska ätstörningssällskapet (NEDS). Gruppen heter NIG Web och består av Joakim från oss, Camilla Lindvall Dahlgren från RASP i Oslo, Louise Högdahl från KÄTS och Rasmus Isomaa från Fredrikakliniken i Jakobstad.
Syftet med NIG Web är att öka samarbetet mellan de Nordiska länderna för klinisk och forskningsmässig utveckling av webbaserat behandlingsstöd.

Läs mer om NIG Web på NEDS hemsida

Taggad , , , , , , , , , , ,

Erika Nyman-Carlsson medverkar i TV4 Nyhetsmorgon

erica_nyman

Erika Nyman-Carlsson

Erika Nyman-Carlsson är doktorand vid Örebro universitet under handledning av Lauri Nevonen som är anknuten till Forskargruppen hos oss. Till vardags arbetar Erika som FOU-samordnare på Capio Anorexi Center i Stockholm.

Igår var Erika med i Nyhetsmorgon på TV4 och svarade på frågor om ätstörningar. Se klippet här!

Taggad , , , , ,

Eira-Mottagningen på inspirerande konferens i Ronneby

Eira

Jenny Lööw, Stephanie Ekström och Maja Molin

Den 2 december arrangerades den nationella konferensen ”Återhämtning till psykisk hälsa” i Ronneby som Blekinge kompetenscentrum (BKC) bjöd in till. Blekingeparaplyet i samverkan med Socialstyrelsen, SKL, Hjärnkoll, Socialpsykiatriskt forum och NSPH stod bakom presentationer från delprojekten ”Kultur och hälsa”, ”Pengar och ensamhet” och Brukarinflytande”. Utifrån ett återhämtningsperspektiv belystes Blekingeparaplyets arbete i tre frågor under dagen:

  • Hur främjar vi psykisk hälsa med kulturhälsoprojekt?
  • Kan bättre privatekonomi bidra till ökad psykisk hälsa?
  • Ger ökat brukarinflytande förbättrad psykisk hälsa?

Maja Molin, Stephanie Ekström och Jenny Lööw från Eira-mottagningen åkte ner till Blekinge och kom hem med många nya idéer!

-Ronneby levererade en härlig konferensdag med inspiration, värme och allvar! Blekingeparaplyet visade upp sina delprojekt och vi fick ta del av körsång, teater och ett nybildat band som spelade och sjöng. Det var brukarna själva som stod på scenen och det var imponerande resultat som visades upp efter att teatergrupp med en anställd dramalärare hade startat. Vi blev väldigt inspirerade och nu vill vi undersöka om det finns liknande eller kommande projekt här i Stockholm.

Stephanie Ekström, sjuksköterska på Eira Mottagningen

Läs mer om Eira-Mottagningen på vår hemsida

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yvonne von Hausswolff-Juhlin föreläser på Riksstämman

riksstämman2014

Den 5 december föreläser Yvonne von Hausswolff-Juhlin på läkarstämman i Stockholm under temat ”Övervikt och psykiatri – Så vanligt är det och vad kan vi göra åt det?”

Moderator är Jill Taube och medverkar gör också Signy Reynisdottir Med dr, överläkare obesitas vid Karolinska universitetssjukhuset och Yvonne Lowert överläkare i psykiatri och projektet för levnadsvanor vid Psykosenheten i Nyköping.

Läs mer om Medicinska Riksstämman

Taggad , , , , ,