Månadsarkiv: november 2014

Planeringseftermiddag med Forskargruppen

Planeringsdag

Planering

 

Idag har vi haft planeringseftermiddag med Forskargruppen på FoU. Forskargruppen, som leds av Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Claes Norring, är knuten till Karolinska Institutet och heter ”Klinisk ätstörningsforskning”. Ni kan läsa mer om gruppen och se vilka som ingår på Karolinska Institutets hemsida.

Gruppen träffades senast i augusti och utformade då en gemensam strategiplan med delmål som följdes upp på dagens möte. De långsiktiga målen efter tio år är att vara en större, starkare och mer produktiv och kreativ forskargrupp som driver projekt i nära samverkan med det kliniska arbetet på Stockholms centrum för ätstörningar. Det ska stärka kliniken att dels etablera och vidmakthålla sin position som världsledande specialiserad ätstörningsklinik.

Det långsiktiga målet för Forskargruppen är att bli världsledande inom klinisk ätstörningsforskning, ett ”center of excellence” med följande profilområden:

  • Ätstörning och behandlingsforskning
  • Ätstörning och e-Hälsa
  • Ätstörning och samsjuklighet/neuropsykiatri
  • Ätstörning och förklarings-/förståelsemodeller

Fortsätt följa Forskargruppen på FoU-bloggen

Taggad , , , , , ,

Jonna Juniwik besöker Gillbergcentrum i Göteborg

Gillberg

Gillbergcentrum i Göteborg startade 2010 då Birgit Olsson, gift med Sten A Olsson (grundare av Stenasfären), testamenterade pengar för att instifta ”Birgit och Sten A Olssons stiftelse till stöd för forskning kring psykiska handikapp”. Gillbergs Centrum har nu cirka 75 forskare som bland annat forskar på ätstörningar i samband med Autism och/eller ADHD.

-Idag har jag besökt Gillbergcentrum  för att fördjupa mina kunskaper om neuropsykologi och ätstörningar. Det är alltid intressant och inspirerande att träffa forskare inom samma område som sitt eget och utbyta tankar, funderingar och information om ämnet. Jag träffade föreståndare Elisabeth Wentz och psykologerna Louise Karjalainen och Sandra Rydberg som presenterade sina forskningsområden. Dom visade bland annat ett självskattningsformulär som har  tagits fram för att kunna upptäcka ätstörningar inom autismspektrum. Ett formulär som jag tror kommer vara mycket användbart i framtiden!

Jonna Juniwik, psykolog på SCÄ FoU

Ta del av självskattningsformuläret: SWEAA – The SWedish Eating Assessment for Autism spectrum disorders

Taggad , , , , ,

Yvonne von Hausswolff-Juhlin medverkar i paneldebatt

psyoh-header1000x180

Den 27 november arrangeras Psykisk (O) Hälsa SYD i Malmö som är södra Sveriges största mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin kommer medverka i en paneldebatt med temat:  ”Somatisk sjukdom & psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård!”

Läs mer här!

Taggad , , ,

Välkommen till FoU-Bloggen!

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

 

Stockholms centrum för ätstörningar har sedan januari 2014 en egen enhet för forskning och utveckling som heter SCÄ FoU (Forsknings- och utvecklingsenheten). Här bedriver vi forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med andra enheter på kliniken. Vi har också en egen forskargrupp ”Klinisk ätstörningsforskning”, knuten till Karolinska Institutet, som leds av Claes Norring och Yvonne von Hausswolff-Juhlin.

Här på FoU-Bloggen kommer vi berätta om oss, beskriva vad vi gör och presentera alla spännande projekt som vi bedriver på enheten och i forskargruppen. Vi kommer även rapportera om forskning som pågår runt om i världen inom ätstörningsområdet. Vi hoppas ni kommer tycka det är intressant att följa vårt arbete på enheten och i forskargruppen samt få en inblick i vad som händer inom ätstörningsforskningen.

Trevlig läsning!

– Yvonne von Hausswolff-Juhlin, enhetschef och ansvarig utgivare för FoU-Bloggen

Taggad , , , , , , , ,