Forskningsseminarium: Framtida utmaningar inom ätstörningsområdet

ÄS seminarium

Idag presenterade doktoranderna Emma Forsén Mantilla, Elin Monell och Karolin Lindberg en intervju- och enkätstudie där de tillfrågat en rad kliniker och forskare på ätstörningsområdet om hur de tror att ätstörningsvård kommer att bedrivas om 30 år. Det blev en intressant diskussion om hur diagnostik och behandling kan komma att förändras, vad man kan hoppas på (eller kanske befara) i fråga om ny teknologi och om hur synen på ätstörningar skulle kunna te sig år 2046.

Taggad , , ,

Barninternetprojektet (BiP)

Fabian L

Fabian Lenhard forskar om internetförmedlad behandling för barn och ungdomar.

Fabian Lenhard är psykolog och psykoterapeut vid Barn och Ungdomspsykiatriskt Forskningscentrum som är en enhet inom BUP Stockholm. Han är även doktorand vid Karolinska Institutet och forskar om hur man kan förbättra tillgången till effektiv behandling för ungdomar med tvångssyndrom/OCD genom internetförmedlad KBT.

Under höstens Onsdagsföreläsningar kommer Fabian till oss för att prata om Barninternetprojektet (BiP) som bedriver forskning och utveckling av internetförmedlade behandlingar riktade till barn och ungdomar. Vi pratade med Fabian för att höra lite mer:

Hej Fabian! Du kommer prata om Barninternetprojektet (BiP), kan du berätta vad det är?

-Barninternetprojektet (BiP) är namnet på forskargruppen som jag ingår i och som utvecklar och forskar på internetförmedlade behandlingar för barn och ungdomar med olika psykiatriska tillstånd, som till exempel ångest, tics, OCD och IBS. Problemet som vi försöker att komma åt är att det finns många unga som inte kommer i kontakt med effektiv psykologisk behandling, vilket kan bero på olika saker, som att man bor långt ifrån närmsta mottagning eller klinik, eller att det är långa väntetider till specialiserad behandling. Att ge behandling på nätet kan då vara ett bra sätt att kunna hjälpa fler. Det vi forskar på är huruvida internetbehandling funkar och för vilka patienter det gör det.

Kan du nämna lite om forskningen som bedrivs på plattformen?

-Forskningen handlar först och främst om huruvida internetförmedlad KBT (kognitiv beteendeterapi) är effektiv för olika typer av diagnoser hos barn och ungdomar. Vi låter till exempel ungdomar med tvångssyndrom testa vår behandling och undersöker om de fått effekt av den. Samtidigt får vi också mycket värdefull information om hur vi kan förbättra behandlingen och göra den ännu mer användarvänlig och effektiv till nästa studie. Rent praktiskt kan man föreställa sig vår internetbehandling som en självhjälpsbok på nätet, fast med stöd från en psykolog som ger stöd och återkoppling. Patienterna loggar in med ett lösenord och får då tillgång till informationstexter, videos som förklarar diagnosen och behandlingen och praktiska övningar som de, tillsammans med sin psykolog, jobbar med.

Internetförmedlad behandling av psykisk ohälsa får mycket uppmärksamhet just nu och det pratas mycket om appar och nya digitala metoder inom behandling. Vad tänker du själv om det?

-Generellt är det bra med uppmärksamhet och i Sverige har vi kommit väldigt långt vad gäller internetförmedlade behandlingar. Det som är lovande med den här utvecklingen är ju att kunna hjälpa väldigt många människor och nå även de som i nuläget inte får någon behandling alls. Men igenom att det sker digitalt så finns det en risk att saker och ting sker för snabbt, och det kan vara svårt att avgöra vilka appar, sajter och behandlingar är seriösa. Det är viktigt att ställa höga krav på kvalitet och att man i kontrollerade forskningsstudier kunnat visa att den metod som man erbjuder är effektiv.

Fabian föreläser på Onsdagsföreläsningen den 19 oktober. Läs mer om Onsdagsföreläsningar och hur du anmäler dig här >

Taggad , , ,

Ny studie: internetbaserad intervention skapar mer värde jämfört med väntelista

Kalender

I juli publicerades en artikel i International Journal of Eating Disorders där några forskare från Nederländerna har undersökt kostnadsnyttan av att erbjuda patienter med ätstörningar en internetbaserad intervention jämfört med att stå på väntelista till behandling.

Det visade sig att en helautomatisk internetbaserad intervention, med utan, låg eller hög intensitet av terapeutiskt stöd, är mer kostnadseffektivt och skapar mer värde för patienten jämfört med att stå på väntelista. Konstaterandet kan ha betydelse för klinisk praxis i framtiden eftersom både unguided- och guidade interventioner bidrar till en mer effektiv vård och bredare spridning som ökar tillgänglighet och tillgång till behandling för personer med ätstörningar.

Ta del av artikeln i sin helhet här >

Proud2Bme – en community för bättre självkänsla

Proud2Bme

Proud2Bme är en community skapad av och för tonåringar med syfte är att främja en positiv kroppsuppfattning och bidra till en hälsosam attityd kring mat och vikt. Proud2Bme lanserades först i Nederländerna av Riverduinen som är organisation för psykisk hälsa. Tillsammans med National Eating Disorders Association (NEDA) har de vidareutvecklat konceptet och har genom generösa bidrag vuxit till en stor community där ungdomar kan samlas och prata om hälsa, självkänsla och kroppsuppfattning.

Utöver att vara ett chatt- och diskussionsforum arrangerar även Proud2Bme aktiviteter på ett flertal campus runt om i USA och du kan själv engagera dig antingen som skribent på sidan eller bli en så kallad kroppsaktivist. Preventionsprogrammet Body Project är också en del av communityn som har genomförts även här i Sverige som vi har skrivit om tidigare på bloggen.

Proud2Bme hittar ni här men de finns även på Facebook, Twitter, Instagram och Tumblr.

Taggad , , ,

Onsdagsföreläsning om ERGT – Emotion Regulation Group Therapy

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg är båda psykologer och doktorander vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Dom ingår även i den nationella styrgruppen för ERGT-projektet som är en del i det övergripande Nationella Självskadeprojektet. Under höstens Onsdagföreläsningar kommer de till oss för att prata mer om behandlingen och presentera resultat från studien som har genomförts. Vi har pratat lite mer med Hanna och Johan:

Kan ni beskriva lite kortfattat vad Emotion Regulation Group Therapy är?

-ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 timmar per vecka under 16 veckor. Behandlingen är inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT är en tilläggsbehandling, vilket innebär att den skall ges som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, psykiaterkontakt, case-management eller psykologisk behandling. Dock inte mentaliseringsbaserad terapi eller dialektisk beteendeterapi eftersom dessa behandlingar också fokuserar på bl. a självskadebeteende.

ERGT har utvärderats i tre studier i USA, två randomiserade kontrollerade studier och en pilotstudie. Samtliga har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet. En svensk pilotstudie som genomfördes 2013-2014 inom ramen för Nationella Självskadeprojektet visade på likvärdiga resultat, vilka vi kommer att presentera vid föreläsningen.

Berätta mer om Nationella Självskadeprojektet, vilka står bakom det?

-Nationella självskadeprojektet är ett initiativ från Socialdepartementet som drivs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting sedan 2011. Projektet riktar sig till patienter, vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med självskadepatienter (skola, elevhälsa o.s.v) och syftar till att öka medvetenheten om självskadebeteende i Sverige. Projektet syftar till att förbättra bemötande och vård kring självskadebeteende samt öka tillgången till evidensbaserad vård för självskadebeteende. Projektet har en hemsida där aktiviteterna beskrivs närmare här >

I projektet ingår även ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents) som är en internetbaserad behandling för ungdomar med självskadebeteende. Hur har behandlingen tagits emot hittills och går det att presentera några resultat?

-Som en del av Nationella Självskadeprojektet har vi utvecklat en ungdomsanpassad version av ERGT för att kunna ge behandling för självskadebeteende tidigt i förloppet. ERITA är en individuell variant av ERGT (som är en gruppbehandling) och har provats både som en ”face-to-face”-behandling, och som internetförmedlad behandling för självskadebeteende.

Vi kommer att kunna presentera preliminära data från ”face-to-face”-pilotstudien som vi genomfört under 2014-2015. Internetstudien pågår just nu, och patienter kommer att rekryteras även under hösten 2016.

Hanna och Johan föreläser på Onsdagsföreläsningen den 30 november. Läs mer om Onsdagsföreläsningar och hur du anmäler dig här >

Mental Health Run 2016

mhrfacebook

För andra året i rad arrangeras Mental Health Run som är ett välgörenhetslopp på 5km för att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och för att stödja psykisk forskning. Loppet äger rum den 8 oktober klockan 13:00 och arrangeras av STP (ST-läkare i psykiatri), Svenska Psykiatriska Föreningen, Psykiatrifonden, Suicide Zero, Hjärnkoll, Mind och A New Dialogue.

Nytt för i år är att loppet kommer genomföras på flera platser runt om i landet och du kan själv anmäla om att få anordna ett större eller mindre Mental Health Run i din stad.

I Stockholm genomförs loppet som vanligt på en bana runt Djurgårdsbrunnsviken.

Läs mer om Mental Health Run och hur du anmäler dig här >  

Taggad , , , , , , ,

Studiebesök på Center of Excellence for Eating Disorders i North Carolina

Yvonne och Cynthia

Yvonne von Hausswolff-Juhlin och Cynthia Bulik

I förra veckan hade jag förmånen att besöka Cynthia Bulik på hennes klinik i North Carolina. Förutom en trevlig lunch med Cynthia och hennes forskningskollegor fick jag vara med på både forskningsmöten, rond på avdelning samt deras öppenvårdsmöten.

Chapel Hill är ett stort akademiskt sjukhus som är storleksmässigt lika stort som Karolinska sjukhuset om man även inkluderar Karolinska Institutet.
Ätstörningskliniken tar emot ca 300 patienter per år och har både vårdavdelning, dagvård och öppenvård. Kliniken är öppen för alla ätstörningsdiagnoser och erbjuder främst KBT, IPT och familjeterapi. Vården betalas främst av försäkringsbolag vilket i princip all vård gör i USA.

På öppenvårdsmötet används en metod där alla patienter diskuteras vid tre tillfällen: när patiens börjar, mitt i behandlingen och vid avslut. Det för att patienter ska få en så bra och evidensbaserad behandling som möjligt. Vårdavdelningen är liten och mer ”sjukhuslik” än vad vi har i Sverige men fokus att få patienten att börja äta är detsamma.

CEED

Bredvid kliniken ligger forskningsdelen och många medarbetare delar sin tid mellan klinik och forskning. De stora forskningsprojekt som pågår är flera genetiska studier som ANGI-projektet, UCAN (parterapibehandling) samt BED motsvarigheten till UCAN. Sedan finns mindre projekt som fokuserar på hormonella faktorer vid ätstörning.

Det jag tar med mig hem är deras sätt att alltid försöka diskutera hur behandlingen förhåller sig till evidensbaserade behandlingsmetoder samt att patienternas symtom är lika var man än befinner sig i världen. Stort tack till Cynthia och hennes personal!

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare, docent och enhetschef för SCÄ FoU

Taggad , , ,

Ätstörningar vanligt förekommande bland HBTQ-personer

PRIDE-FLAGGA

Med anledning av att det är Stockholm Pride den här veckan tänkte vi här på bloggen tipsa om två publicerade artiklar som har undersökt förekomsten av ätstörningar bland HBTQ-personer.

Ätstörningar förknippas ofta slentrianmässigt med cis-kvinnor men forskning visar att ätstörningar även förekommer i hög utsträckning inom HBTQ-populationen, särskilt bland homo- och bisexuella män. Det kan dock förtydligas att även om homo- och bisexualitet är överrepresenterat bland män med ätstörningar så är fortfarande majoriteten av alla män som drabbas heterosexuella. Bland kvinnor är det inga skillnader i andelen som drabbas när man har jämfört prevalensen för ätstörningar bland hetero-, homo- och bisexuella. I en studie som genomfördes bland collegestudenter i USA framkom också att transpersoner löper fyra gånger större risk att drabbas av en ätstörning jämfört med andra grupper.

Det är viktigt att sprida kunskap och öka medvetenheten om att en ätstörning kan drabba alla oavsett kön, ålder eller sexuell läggning för den delen. Det finns många föreställningar om vilka som drabbas och hur en person med en ätstörning ”ska” se ut vilket bidrar till att ätstörningar inte uppmärksammas på samma sätt inom vissa grupper. Det är även många personer som lever med en ätstörning och som aldrig söker hjälp av olika anledningar. En av orsakerna kan vara rädsla över att bli ifrågasatt för sin sexuella läggning eller könstillhörighet när man kontaktar vården, vilket vissa tyvärr har haft erfarenheter av tidigare.

Idag finns det bra och effektiv behandling för ätstörningar och hos oss på Stockholms centrum för ätstörningar strävar vi alltid efter att alla ska känna sig lika välkomna. Vi vet att ätstörningar är något som drabbar alla och vi vet också att genom behandling går det att bli fri från sin ätstörning.

Här kan ni ta del av artiklarna:

Eating disorders in diverse lesbian, gay, and bisexual populations (2007) >

Gender Identity, Sexual Orientation, and Eating-Related Pathology in a National Sample of College Students (2015) >

Taggad ,

Workshop om CBT-E baserad behandling för ätstörningar

Riccardo Dalle Grave

Dr. Riccardo Dalle Grave håller i en workshop om CBT-E baserad behandling för ätstörningar vid årets EABCT-kongress i Stockholm.

Mellan den 31 augusti och 3 september samlas forskare från 54 olika länder i Stockholm på kongressen EABCT 2016 för att diskutera de senaste forskningsfynden inom Kognitiv beteendeterapi (KBT). Årets EABCT-kongress är den 46:e i ordningen och arrangeras av de två svenska medlemsföreningarna Beteendeterapeutiska föreningen och Svenska föreningen för kognitivt och beteendeinriktade terapier. Organisationen The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) sammanför fler än 50 europeiska KBT-föreningar och har som syfte att säkerställa en standard för KBT genom tillämpning och träning av evidensbaserade metoder.

En av föreläsarna på årets kongress är Dr. Riccardo Dalle Grave från Italien som kommer hålla i en workshop om CBT-E baserad behandling vid ätstörning: ”Residential and day hospital CBT-E based treatment for eating disorders”. CBT-E står för enhanced cognitive behaviour therapy och används bl. a i England där behandlingen har uppvisat goda resultat för patienter i alla åldrar med olika ätstörningsdiagnoser. Englands Chief Medical Officer gick även ut med ett pressmeddelande i vintras med en global rekommendation av behandlingen som vi bloggade om här >

Läs mer om workshopen och anmälan här >

Taggad , ,

NEDS Conference 2016: ”Information & Misinformation”

vasabladet finlad Rasmus

Rasmus Isomaa ansvarar för höstens nordiska konferens i Helsingfors. Foto: Vasabladet Finland

I höst är det dags för NEDS (Nordic Eating Disorders Society) stora konferens som arrangeras vartannat år i ett av våra nordiska länder. Konferensen samlar främst yrkesverksamma inom ätstörningsområdet från Norden men deltagare från andra länder är också välkomna eftersom konferensen är på engelska. Årets konferens tar plats i Helsingfors den 21-22 september och vi har pratat lite med Rasmus Isomaa som är ordförande i Ätstörningsföreningen i Finland och som ansvarar för arrangemanget:

Hej Rasmus, börja med att berätta vem du är och på vilket sätt du är involverad i årets nordiska konferens.

-Jag heter Rasmus Isomaa och är ordförande för Suomen syömishäiriöyhdistys (Ätstörningsföreningen i Finland). I den egenskapen och som styrelsemedlem i NEDS har jag ansvaret för arrangemangen kring konferensen. Besluten fattas av den Finska föreningen och av NEDS. Vi samarbetar även med ett företag som heter i2 som är proffs på att ordna den här typen av tillställningar. Jag försöker hålla kontakt med alla inblandade och se till att allt löper enligt tidtabell.

Årets konferens går under temat ”Information & Misinformation”. Berätta hur ni tänker kring det.

-Vi bollade inledningsvis en del olika idéer men fastnade ganska snabbt för det här temat. Det finns fortfarande en hel del föråldrade och direkt felaktiga tankar kring vad en ätstörning är och hur en ätstörning ser ut. Vi vill försöka tangera dessa uppfattningar genom en rad intressanta föreläsningar, bl .a kring evidens, vikt, personlighet, motion och tvångsvård.

Vi strävar efter att utmana oss själva och våra egna övertygelser. Många frågor när det gäller ätstörningar är ännu obesvarade och vi behöver vara öppna och vakna för att hänga med.

Hur kan vi som är verksamma inom forskning och behandling bidra till en ökad förståelse för ätstörningar?

-Jag tror att vi behöver öppenhet, ödmjukhet och kommunikation. Som professionella måste vi kunna förmedla och vara beredda att diskutera vår förståelse för ätstörningar, såväl med varandra som med patienter och allmänheten. Kanske borde vi även leva lite mer som vi försöker lära våra patienter, d. v. s att sträva efter ett flexiblare och mer mångfasetterat tänkande. Att utmana våra egna uppfattningar och våga ta steget ut i det otrygga ibland.

Berätta om programmet, vad kan vi förvänta oss av årets konferens?

-Förutom ovan nämnda keynotes blir det förstås en hel del forskning och kliniska erfarenheter från våra medlemsländer. Vi vill lyfta fram den kliniska verkligheten och det utvecklingsarbete som pågår just nu. I programmet finns bl. a hela 12 kliniska workshops, vilket är kul! Programmet hittar ni i sin helhet här >

Hur ser ätstörningsvården ut hos er i Finland? Vilka behandlingsalternativ finns och i vilken utsträckning?

-Ätstörningsvården i Finland har utvecklats mycket under senaste åren men många verksamheter är nya och försöker hitta sin form. Vi har även en gigantisk social- och hälsovårdsreform på gång och ingen vet riktigt hur vården kommer att se ut i framtiden. Utmaningarna är, som på många andra håll, geografisk jämlikhet och tillräcklig tillgång till vård. Under konferensens första dag finns det även möjlighet att besöka två kliniker i Helsingfors. Intresset för ätstörningar upplever jag som stort i Finland. Vår förening har årligen över 200 medlemmar och efterfrågan på föreläsningar och handledning växer hela tiden. Vi har också en mycket aktiv patient- och anhörigförening, som ser till att hålla ätstörningsrelaterade frågor på bordet.

Till sist vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till Finland och Helsingfors!

Läs mer och anmäl dig till konferensen här >

Taggad , ,
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 128 andra följare